Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPORT MANAGEMENT AND POLICY IN TÜRKİYE: A HISTORICAL OVERVIEW

9th International Science, Culture and Sports Congress, PRAGUE, Czech Republic, 12 - 14 September 2023, vol.1, pp.131

SPOR MEDYASININ SPORA YÖNELİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ

9th International Science, Culture and Sports Congress, PRAGUE, Czech Republic, 12 - 14 September 2023, vol.1, pp.151

Kıtalararası Eksende Spor Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması

7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2023

Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2023

Sport as a Tool of Türkiye's Soft Power and Nation Branding

9th International Science, Culture and Sports Congress, Praha, Czech Republic, 12 - 13 September 2023

Sport Management and Policy in Türkiye: A Historical Overview

9th International Science, Culture and Sports Congress, Praha, Czech Republic, 11 - 14 September 2023

Turkish Sport Systems and Policies: From Past to Present

14th Annual Conference of the PSA Sport & Politics Specialist Group, Liverpool, England, 23 March 2023

Spor Yöneticisi Adaylarının Makyavelizm ve Liderlik Davranışları Açısından İncelenmesi

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November 2022, vol.1, pp.1-1013

Satrancın Basit Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November 2022, vol.1, pp.1-1013

Türkiye'nin Küresel Sportif Silahlanma Yarışındaki Yeri

6. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 24 October 2022, vol.1, pp.1-254

Türkiye İngiltere ve Almanya'nın Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 17 May 2022, vol.1, pp.1-193

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Empatik Eğilimleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 07 October 2021, vol.1, pp.1-589

Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’nin Yeri ve Konumunun Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 07 October 2021, vol.1, pp.1-589

Egzersiz Yapan Kadınların İletişim Becerileri ve Egzersiz Faaliyetlerine Katılma Durumları

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.1, pp.1-589

İlkokul Öğrencilerin Spora İlişkin Görüşleri

5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Turkey, 07 October 2021, vol.1, pp.1-589

Orta öğretimde sportif faaliyetlere katılımın bireyin yaşam becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi

X. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Nakhchivan, Azerbaijan, 16 October 2020, vol.1, pp.1-504

Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Farkındalıklarının İncelenmesi

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, vol.1, pp.2855-2856

Antrenörlerin Benlik Saygı Düzeyi ile Öfke Kontrolleri (Ankara İli Örneği)

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, vol.1, pp.2859-2865

Özel Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgütsel Demokrasi Düzeylerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, vol.1, pp.2426-2432

Spor Farkındalığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Çalışması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, vol.1, pp.2614-2615

Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, vol.1, pp.615-623

Kadın antrenörlerin toplumsal cinsiyet rollerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.1-551

Antrenörlerin örgütsel sinizm düzeyleri

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 2 - 05 May 2019, vol.1

Antrenörlerin Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunları İle İlgili Görüşleri.

2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, Muş, Turkey, 2 - 05 May 2019, vol.1

Amatör Spor Kulüpleri Yönetici ve Çalışanların İş Doyumları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi

2. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.289-295

Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin belirlenmesi

2. Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 21 April 2019, vol.1, pp.1-66

Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının yaşam tatmini üzerine etkisi

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.1-551

Bazı ülkelerin spor sistemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, vol.1, pp.1-551

Antrenörlerin Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.2047-2057

Ankara İli Profesyonel Kadın ve Erkek Futbol Takımlarının Öz-Yeterlik ve Sargınlık Algıları Arasındaki İlişki

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.1893-1901

Türkiye ile İtalya Fransa ve İspanya Spor Sistemlerinin Spor Kulübü yapılanması Düzeyinde Karşılaştırılması

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.1946-1959

Özel Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spor Ekonomisine Katkısı (Ankara İli Örneği)

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, vol.1, pp.1926-1937

Investigation of Social Appearance Anxiety of Atlethes

International 2 nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.446-451

Comparison of Sports Systems For Some Variables in Turkey Canada and Netherland

International 2nd Academic Sports research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.235-242

Saha İçi Yönetimde İletişimin Önemi(Hakem, Antrenör, Sporcu ve Taraftar Boyutlarıyla)

International 2 nd Academic Sports Research Congress, Batumi, Georgia, 19 - 21 September 2018, vol.4, pp.243-252

Türkı̇ye ve İ̇ngı̇ltere’de Yüksek Öğretı̇m Düzeyı̇nde Spor Eğı̇tı̇mı̇ Sı̇stemlerı̇nı̇n Karşılaştırılması

I. Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.162-176

Türkiye ile Almanya Futbol Alt Yapılarının İncelenerek Karşılaştırılması

I. Uluslararası Beden Eğitimi Spor Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.146-161

Ankara Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Çalışan Antrenörlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.1, pp.1-563

Sporun Yaygınlaştırılması-Ölçek Geliştirme

1.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.1, pp.1-563

Özel Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Spora Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri

1.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 May 2018, vol.1, pp.1-563

İç Anadolu Bölgesindeki Profesyonel Futbolcuların İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, vol.1, pp.1-1765

Spor Bilimleri Alanında Yapılan Ölçek Geliştirme Tezlerinin Ölçek Geliştirme Standartlarına Uygunluğu

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, vol.1, pp.1-1765

Nasıl Futbol Hakemi Bunlar? Futbol Hakemlerine Yönelik Yönetici, Antrenör ve Futbolcu Algısı

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, vol.1, pp.1-1765

Türkiye Almanya Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, vol.1, pp.1-907

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.1

Examine of Mobbing via Humour Styles of Schools of Physical Education and Sport

ERPA 2017 International Congresses on Education, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.1, pp.1-181

Türkiye ve ABD Antrenör Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.1-83

Türkiye’deki Üniversiteler ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki Bazı Üniversitelerde Uygulanan Spor Yöneticiliği Lisans Eğitim Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.1-83

Spor ve Mobbing

Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi (The International Balkan Conference in Sport Sciences), Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.1-83

Comparison of free time motivation levels by individual particular factors of individuals in natural sports activities

International Conference on Exercise Sport and Health, Tirane, Albania, 12 - 13 April 2017, vol.1, pp.1-42

Investigation of Football Coach Levels of Narcissism

ICESH 2017 International Conference on Exercise Sport and Health, Tirane, Albania, 12 - 13 April 2017, vol.1, pp.1-42

The Dark Side of Sports:Doping

ICESH 2017 International Conference Sport Health, Tirane, Albania, 12 - 13 April 2017, vol.1, pp.1-42

The unıversity students investigation of the level of anger and impulsive behaviors

The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.185

Measurement of Sport Spectator's Aggressions

The 10.International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

The Universty Students Investigation of the Level of Anger and Impulsive Behaviors

The 10. ınternational conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

Narcissism in Sports

The 10.International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Turkey, 18 - 20 November 2016

Organizational Athletic and Commercial Analysis of the 2016 Summer Olimpics

14. International Spor Science congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Evaluation of Job Satisfaction Levels of Employees in Private Sports Centers in Ankara

6. Uluslarası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2016

Mangement of Youth Football

Uluslarası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 May 2016

Investigating the Relationship Between Physcial Education Teachers Humor Styles and Their Classrom Management Skills

5. International Conference on Science Culture and Sport, Budapest, Hungary, 13 - 15 April 2016

Critical thinking disposition of the students studying sport science at universitty

ECSS (European College of Sport Science), Malmö, Sweden, 24 - 27 June 2015

Türkiye ve Bazı Yabancı Ülkelerdeki Üniversitelerde Uygulanan Rekreasyon Eğitimi Programlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2012, vol.1, pp.1-155

Türk spor yönetimindeki mevcut sorunlara ilişkin akademik görüşlerin değerlendirilmesi

Uluslararası 2. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

A comparison of sports structures and systems in Turkey England and Australia

Congress of the International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Coruna, Spain, 26 - 29 October 2010

The Factors Affecting Turkish Elite Men ans Women Volleyball Players Starting Sports and Their Expectations

ICHPER-SD The TSSA 8th International Sports Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 17 - 20 November 2004

The Opinions of Physical Education and Sports Candidate Teachers About The the Effects of the Teachers Practice the Lesson

The 10.th. ICPER SD Europe Congress and the TSSA 8.th International Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 17 November 2004

Türk Erkek Voleybol Milli Takımının Somototip Özelliklerinin İncelenmesi

VII. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 29 October 2002

Türk Spor Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı

VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2000, vol.1, pp.113-114

Ortaöğretim Çağındaki Bireylerin Fiziksel Aktivite Egzersiz Alışkanlıkları

VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2000, vol.1, pp.288-289

Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Spor

2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 November 1998, vol.1, pp.597-612

Türkiye’de Antrenör Eğitim Programlarının Etkinliği

IV. Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 1996, vol.1, pp.1-107

Books & Book Chapters

Spor ve Politika İlişkisi Perspektifinde Türk Spor Politikası

in: Yeni Türkiye (Beden Eğitimi ve Spor Özel Sayısı-I), GÜVEN ÖZBAY, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.58-78, 2024 Creative Commons License

Sporda İletişim ve Medya

Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2023

Spor Diplomasisi ve Spor Yoluyla Yumuşak Güç

in: Spor & Bilim 2023 II, GÖKMEN ÖZEN VE TARKAN HAVADAR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.19-39, 2023

Küresel Sportif Silahlanma Yarışı

in: Spor ve Bilim, GÖKMEN ÖZEN VE İLKER ÖZMUTLU, Editor, EFE AKADEMİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.7-22, 2023

Küresel Sportif Silahlanma Yarışı

in: SPOR VE BİLİM 2023-I, Özmen Görkem,Özmutlu İlker, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.7-22, 2023

SPOR YÖNETİMİNE GİRİŞ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2022 Creative Commons License

SPOR VE YÖNETİM PERSPEKTİFİNDE TÜRK SPOR YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ

in: Spor Nasıl Markalaşır?, SELÇUK BORA ÇAVUŞOĞLU, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.100-133, 2022

Tarihsel Süreç İçerisinde Yönetim Anlayışı (Yönetim Anlayışının Tarihsel Gelişimi)

in: Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri, HAKAN SUNAY, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yayınları, İstanbul, pp.15-35, 2022

Spor Yönetimi ve İnovasyon

in: Futbolu Seviyorsan Acı Çekmeyi Öğrenmelisin, ERKUT TUTKUN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.277-299, 2022 Creative Commons License

Saha İçi Yönetim ve Organizasyonda İletişim

in: Spor Bilimlerinde İletişim, Azmi Yetim ve Recep Cengiz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.101-122, 2022

Yönetim Tanım ve Kavramı

in: Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri, HAKAN SUNAY, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.1-12, 2022

SPOR YÖNETİMİ

Gazi Kitabevi, Ankara, 2021

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİNİN YETİŞTİRİLMESİ (Eğitim Programları ve Gelişimi Açısından)

in: SPOR YÖNETİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR, SUNAY HAKAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-18, 2021

İSPANYA'DA SPOR

in: SPOR YÖNETİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR, SUNAY HAKAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-34, 2021

Sporda Yönetim ve Organizasyon I

in: Spor Yönetimi I, HAKAN SUNAY, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:4059, Eskişehir, pp.2-37, 2020

Spor İşletmeciliği I

in: Spor Yönetimi I, HAKAN SUNAY, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYIN NO: 4059, Eskişehir, pp.38-59, 2020

Spor Yöneticiliğinin Meslekleşmesi ve Eğitimi Perpektifiyle Spor Yönetimi Alanı Neden Gerekli ve Önemlidir?

in: Sporun Yönetimi ve Psiko-Sosyal Boyutları, HAKAN SUNAY.,ENDER EYÜBOĞLU, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing International Book Market Service LTD, Ankara, pp.1-22, 2020

SPORDA ORGANİZASYON

Gazi Kitabevi, Ankara, 2019

Türkiye’de Spor Yönetim Bilimleri Alanının Gelişimi

in: Sporda Psiko Sosyal Alanlar, Zeynep Filiz Dinç, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.125-140, 2019

A new Football Philosophy in Turkish Football (Altınordu Football Academy)

in: New Horizons in Sport Sciences, Özgür Karataş,Kemal Kurak,Oktay Kızar, Editor, Gece Kitaplığı (Gece Akademi), Ankara, pp.87-104, 2019

The Importance of Communication on-Field Management andOrganization

in: From Talent Selection to Field Management in Sport Sciences, Faruk Yamaner,Ender Eyüboğlu, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, pp.50-76, 2019

Beden Eğitimi ve Sporun Tarihsel Temelleri (Dünya’xxda ve Türkiye’xxde Sporun Gelişim Evreleri)

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.31-48, 2017

Antrenörlük Eğitimi (Türkiye’de ve Dünya’da)

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.283-311, 2017

Sporda Antrenörlük Alanı (Spor Branşlarının Genel Tanıtımı ve Sınıflandırılması)

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.211-280, 2017

Spor Bilimlerinin Sosyolojik Temelleri

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.85-114, 2017

Sporun Hukuksal ve Mevzuat Boyutu

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.395-403, 2017

Spor Yönetim Bilimleri Alanı (Tanım ve Kavramlar Spor Yönetiminde İstihdam Alanları Spor Yöneticisinin Eğitimi)

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.143-181, 2017

SPORDA ANTRENÖRLÜK ALANI(SPOR BRANŞLARININ GENEL TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI)

in: SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ, DOÇ.DR. HAKAN SUNAY, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.211-277, 2017

Türk Spor Yönetimindeki Sorunlara Analitik bakış

in: Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu, Tacar Çağlar, Editor, Azim matbaacılık, Ankara, pp.767-780, 2016

Ankara Üniversitesinde Spor

in: Cumhuriyetin 90 yılında Başkent Ankara ve Ankara Üniversitesi, Temuçin Faik Ertan, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.133-146, 2016

Türk Spor Yönetiminde Güncel Sorunlar

in: Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu, Tacar Çağlar, Editor, Azim Matbaacılık, Ankara, pp.757-765, 2016

Expert Reports

Bilirkişi İnceleme Raporu

Dokuz Eylül Üniversitesi, pp.6, İzmir, 2023

Ankara 16. İdare Mahkemesi Başkanlığı

Ankara 16. İdare Mahkemesi Başkanlığı, pp.8, Ankara, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

266

Citation (WoS)

21

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

47

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

67

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

39

Open Access

84
UN Sustainable Development Goals