General Information

Institutional Information: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

3

Thesis Advisory

34

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Neşe Özden, Aralık 2010'dan itibaren, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde, "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı"dır.


Prof.Dr.N.Özden, Ankara Üniversitesi "Senatörü"dür.

31 Mart 2021 tarihinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kurulu tarafından, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Üniversite Senato temsilciliği için Senatör olarak seçilmiştir. 


email: nozden@humanity.ankara.edu.tr, ozdennese53@gmail.com
Kısa Özgeçmişi

1964’te Amasya’da doğdu. İlk-orta-lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Kurtuluş Lisesi Fen Kolu’ndan dereceyle (9.24/10) 1981 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi Bölümü’nü 1985’te birincilikle (90/100) bitirdi. Doktorasını Londra Üniversitesi’nde tamamladı. 2009’da profesör oldu.

Ankara Üniversitesi’nde 1987’de asistan olmadan önce, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanlığı’nda (nüfus tescil memuru, 1983-1986) ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı’nda (tarih uzmanı, 1986-1987) görev yaptı.


Bildiği Yabancı Diller

*İNGİLİZCE (1997-KPDS puanı:96, A/çok iyi)

*BOŞNAKÇA (2013-TÖMER puanı:72, B1/orta-4)

*SIRPÇA (2014-YDS puanı:50)

*RUSÇA (başlangıç)


Misafir Öğretim Üyesi olarak

BOSNA-HERSEK'te Tuzla ve Zenica'daTuzla şehrindeki Tuzla Üniversitesi'nde Başbakanlık TİKA aracılığıyla (2004-2006, iki yıl) ve Zenica şehrindeki Zenica Üniversitesi'nde, Başbakanlık TİKA aracılığıyla (2005-2006);

ESTONYA-Tallinn'de; Tallinn Üniversitesi’nde, TİKA aracılığıyla (bir yarıyıl, 2006-2007);

TAYVAN-Taypey'de; National Cheng-chi Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin ikili antlaşması çerçevesinde (2009-2010, bir yıl) ders vermiştir.

Ayrıca muhtelif tarihlerde, Kara Harp Okulu'nda ("Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi" dersi vermek üzere/2002-2003; ve "Siyasi Tarih" dersi vermek üzere/2015-2016, Mayıs-Ağustos 2017), Polis Akademisi'nde ve Milli Güvenlik Akademisi (MGA)'nde (2008-2009) ders vermiştir.ÖNCEKİ AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ


Eylül 2012—Mart 2016 tarihleri arasında, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin “Fakülte Profesör Temsilcisi” seçilmiştir. 


2 Ocak 2019-1 Ocak 2022'de, "Tarih Bölümü Başkanı" olmuştur.


Tarih Bölümü Başkanlığı sürecinde (Ocak 2019-Ocak 2022, üç yıl); Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi "Fakülte Kurulu Üyesi" ve Ankara Üniversitesi "Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyesi" olmuştur. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963'ten beri düzenli olarak yayımlanan "Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD)"nin, 9 Mayıs 2019'dan itibaren "Sorumlu Yazı İşleri Müdürü" ve 66.Sayısı (Eylül 2019)'ndan 70.Sayısına yani Eylül 2021'e kadar Dergi "Editörü" olarak görev yapmıştır.

 

15 Mayıs 2013-19 Temmuz 2022'de, dokuz yıl, Ankara Üniversitesi "Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER)" Müdürü olmuştur.

 

Temmuz 2011—Temmuz 2012’de bir yıl süreyle, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı’nda danışmanlık yapmıştır. 

 

2006-Mart 2019 arasında, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM)'nin "Yönetim Kurulu Üyesi" ve OTAM Dergisi "Yayın Kurulu Üyesi (Mart 2019, Bahar, Sayı:45'e kadar)" olarak görev yapmıştır.

 

2006-2019’da Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE), Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM)'nde “Genel Kurul Üyesi”; 2009-2013’de Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE), “Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Üyesi”dir. 

 

Nisan 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) bünyesindeki “Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)”nde “Proje Eşgüdüm Komisyonu Üyesi”dir.


23 Mart 2018’de, AYK Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)’nin süreli yayını olan ve Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin “Yayın Kurulu Üyeliği”ne seçilmiştir. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin Sayı:97 (Bahar 2018)’den itibaren, hem “Dergi Yayın Kurulu (Editorial Board) Üyesi” hem de “Dergi Danışma Kurulu (Advisory Committee) Üyesi” olmuştur. Aralık 2021'de Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nin "Yayın Kurulu Üyeliği"ne tekrar seçilmiş ve bu görevi Sayı:107 (Bahar, Mayıs 2023) itibariyle son bulmuştur. Ayrıca, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin 101.Sayısı, 102.Sayısı, 103.Sayısı, 104.Sayısı, 105.Sayısı ve 106.Sayısında (Bahar 2020-Güz 2022), “İngilizce Dil Editörü” olmuştur.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’ndeki “Danışma Kurulu Üyeliği” halen devam etmektedir.

 

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)’nde; 

Ocak 2013-Ocak 2016'da ilk kez, 20 Kasım 2018-31 Ekim 2021 tarihleri arasında ikinci kez ve 5 Kasım 2021-2 Kasım 2022 tarihleri arasında ise üçüncü kez, Atatürk Araştırma Merkezi “Bilim Kurulu Asli Üyeliği”ne seçilmiştir.

                       
ÇALIŞMA VE İLGİ ALANLARI


=).Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türk Hükümetleri (1920-1980)

=).Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler ve Rejimler/Sistemler (1923-1990)

=).Türk Devriminin Dünya Tarihindeki Karşılaştırmalı Analizi

=).Tito Yugoslavyası (1945-1980); Balkan ve Baltık Tarihi (20.yy)

=).Türk-İngiliz İlişkileri (20.yy); "Yeni Sömürgecilik/Neo-Colonialism (1914-1945)"


GÖREV ALDIĞI PROJELER


=). (2000-2002, AKDTYK) Atatürk Araştırma Merkezi’nin “Atatürk’ün Nutku’nun İngilizce Çevirisinin Türkçesiyle Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi Suretiyle Gerekli Düzeltilerin Yapılması” projesi kapsamında, Nutuk-İngilizce’nin (The Speech) düzeltilerinin yapılması (ortak çalışma, Richard Dietrich ile birlikte).

=). (2000, AKDTYK/ATAM) Atatürk   Araştırma Merkezi’nin “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası” projesinde ‘tarayıcı’.

=). (2007-2010, MEB) “Yurt İçi ve Yurt Dışı Şehitliklerimiz” belgeselleri projesinde, destek materyal amaçlı olarak görsel belgesel hazırlanmasında alan uzmanı: Sarıkamış (Sarıkamış’a Can Verenler, 1-2), Azerbaycan (Kafkas İslam Ordusu), Kıbrıs Barış Harekatı (1-2), Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi (1-2).

=). (2008, MEB) “Milli Mücadele ve Atatürk” (Bir Vatan Kalbi 1-2) projesinde,  destek materyal amaçlı olarak görsel belgesel hazırlanmasında alan uzmanı.

=). (2008-2009, MEB) Açık Lise öğrencilerine yönelik destek materyal amaçlı olarak belgesel hazırlanmasında alan uzmanı.

=). (2008-2009, Genkur. ATASE) Atatürk’ün Not Defterleri, Cilt:VIII-IX-X için, Genelkurmay "ATAREM Bilim Kurulu üyesi" olarak katkı sağlama.

=). (2015-2016, Dışişleri Bakanlığı) Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik e-Arşiv hazırlık çalışmaları ve geliştirilen arayüzle ilgili pilot uygulamada görüş ve öneriler sunma.
=). (2019, AKDTYK/TTK) Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki filmlerin katalog bilgilerinin çıkarılmasına ve düzenlenmesine ilişkin olarak 12-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nda oluşturulan Film Arşiv Sitesi Komisyonu’na, alan uzmanı olarak kısa süreli katkı sağlama.ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEMCİSİ

=). AGİT  (2014 Mostar/BOSNA-HERSEK): Seçim Gözlemcisi. Bosna-Hersek’te 12 Ekim 2014 tarihli Genel/Yerel Seçimlerinde, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)—Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)” bünyesinde, 8-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye adına görev yapan kısa vadeli seçim gözlemcisi.

=). AVRUPA KONSEYİ  (2007, Priştina/KOSOVA): Seçim Gözlemcisi. Kosova Genel/Yerel Seçimleri sürecinde, Avrupa Konseyi (European Council) gözlemcisi.YAYINLAR (seçili)

 
=). (Taypey/Tayvan, 2010), Neşe Özden; Özden’in Şiirleri ve Anıları (1990-2010), Show-we yayını, (üç dilli/trilingual deneme kitap:Türkçe-İngilizce-Çince), Taypey 2010, 213 sayfa.        

=). (Budapeşte/Macaristan, 2023), Neşe Özden; Macaristan'da TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğü ve Elte Üniversitesi işbirliğiyle, Elte Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı: Atatürk Dönemi Sempozyumu"nda sunulan, "Atatürk Döneminde Türkiye, Balkanlar ve Orta Avrupa: Devletler Tarihi ve Dış Politika (1923-1938)" başlıklı Türkçe bildiri, Budapeşte 10 Mayıs 2023.  

=). (Ankara, 2022), Neşe Özden; Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde, Maltepe’de, 29 Ekim 2022’de sunulan “Cumhuriyetin 99.Yılında: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünya Tarihindeki Önemi” konulu konferans. (Konferans, derginin genel yayın yönetmeni E.Göktaş tarafından decode edilerek, Düşünce ve Tarih Dergisi’nde iki kısım halinde iki ayrı sayıda, toplam 20 sayfalık bir metin halinde yayımlanmıştır. Bkz. Düşünce ve Tarih Dergisi, Sayı: Şubat 2023 (Yıl:9, Sayı:101, s.38-45) ve Sayı: Mart 2023 (Yıl:9, Sayı:102, s.11-24).


=). (Kahramanmaraş, 2021), Neşe Özden; “Maraş Olayları (1920, İngiliz Belgelerine Göre)”, Milli Direnişten İstiklâl Harbi’nin İlk Zaferine Maraş’ın Kurtuluşunun 100. Yılı, ed.:N.Günay—H.Tosun, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Ankara 2021, s.367-393. ISBN:978-975-17-4801-0.


=). (Ankara, 2021), Neşe Özden; "İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Devletler ve Hakimiyetlerine Göre Bölünüşleri: Ord.Profesör Cemil Bilsel'in Devletler Hukuku Örnekleri Çerçevesinde", Türk Tarih Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği'nin ortak organizasyonuyla Ankara'da (Millet Kütüphanesi'nde) düzenlenen "Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu (25-27 Ekim 2021)"nda 25 Ekim 2021’de sunulan bildiri.


=). (Ankara, 2019), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Formoza’daki Milliyetçi Çin Yönetimi ve Çin’in BM’de Temsili (Türk Kaynakları Işığında, 1971)”, History Studies, Vol.11/1, Şubat/February 2019, s.289-318. ISSN: 1309 4173.


=). (Ankara, 2019), Neşe Özden; Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde, Maltepe’de, 18 Mayıs 2019’da sunulan, Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100.Yıldönümünde “Milli Mücadele’den Cumhuriyete Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye” konulu konferans, decode edilerek metin halinde yayımlanmıştır: Düşünce ve Tarih (Aylık Tarih Dergisi), S.58, Yıl.5 (Temmuz 2019), s.52-61.


=). (Riga/Letonya, 2018), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Letonya ve Türk-Leton İlişkileri (1939-1940, Türk Kaynaklarına Göre)/ Latvia and the Turkish-Latvian Relations (1939-1940, According to Turkish Sources)”, (*ortak yayın, kitap bölümü; Türkçe-Letonca kitapta, Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır), Türkçe-Letonca kitap: E.Jekabsons; Latvija un Turcija: Aizmirstas Attiecibas 1918-1940, Letonya Üniversitesi yayını, basım yeri: Ankara, Aralık 2018, s.325-380.


=). (Ankara, 2018), Neşe Özden (—S.Sarısır); “Milliyetçi Çin Hükümeti’nin Formoza Adası’na Çekilmesi ve İlk On Yılı (Türk Kaynaklarına Göre, 1950-1960)”, History Studies, Vol.10/9, Aralık/December 2018, s.275-300. ISSN: 1309 4688.


=). (Köstence/Romanya, 2017), Neşe Özden; “Peace and Resolution in the Balkans: Turkish-Romanian Relations in the 1920s-1930s (In Light of a Few Examples from Turkish Archival Documents, Press and Memoirs)// Balkanlarda Barış ve Anlaşma: 1920-1930’larda Türk-Romen İlişkileri (Arşiv Belgeleri, Basın ve Anılar Işığında)”, Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu” (*Bildiri, hem İngilizce hem de Türkçe olarak basılmıştır), Bildiri Kitabı-C.I, Ankara 2019, s.39-79.


=). (Panama City/Panama, 2016), Neşe Özden; “Las actividades de los Armenios Otomanos, actuando como instrumentos del neocolonialismo, 1920-1922”, Ankara Üniversitesi LAMER, Panama Ulusal Üniversitesi, Panama Uluslararası Denizcilik Üniversitesi, Panama Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi işbirliğinde düzenlenen “1915: El Ano Mas Largo del Imperio Otomano: El Resurgir de una Potencia (1915 Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı: Bir Gücün Yeniden Doğuşu Sempozyumu), [simposio internacional, 23-24 de Agosto de 2016] / editores:Öznur Seçkin-Luis González, Panama City 23-24 Ağustos 2016, (İspanyolca) Sempozyum Bildiri Kitabı, s.175-186. ISBN: 9789945598070, Santo Domingo, Republica Dominicana: Argos, 2016.


=). (Şamahı/Azerbaycan, 2016), Neşe Özden; “1922 Yılında Güney Kafkasya’ya ve Anadolu’daki Ermenilere İlişkin Gelişmeler (Türk ve İngiliz Arşiv Belgelerinden Örneklerle)”, Azerbaycan ve Şarqi Anadoluda Türk-Müselman Ehaliye Qarşı Soyqırımları (1914-1920-ci iller), III Beynelxalq Elmi Konfransın Materialları, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü yayını, Şamaxı 7-10 Nisan 2016, s.51-59.


=). (Ankara, 2016), Neşe Özden; Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde, Maltepe’de, 12 Kasım 2016’da sunulan “Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ve Türkiye’de/Dünyada Milliyetçilik” konulu konferans. (Konferans, araştırmacı-gazeteci E.Göktaş tarafından decode edilerek “Devlet” dergisinde metin halinde yayımlanmıştır. Bkz. Devlet, Sayı:Ocak-Şubat 2017, s.7-26).


=). (Ankara, 2015), Neşe Özden; “Sevr (1920) ve Lozan (1923) Analizinde, Misak-ı Milli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu Üzerine”, (röportaj metni), Düşünce ve Tarih (Aylık Tarih Dergisi), S.4, Yıl.2 (Ocak 2015), s.50-57.


=). (Ankara, 2014), Neşe Özden; “Sevr’in Hazırlıkları, Yunan İlerleyişi ve Kuvayı Milliye’nin Tasfiyesi”, Osmanlı Mebusan Meclisinden Türkiye Büyük Millet Meclisine “Milli Egemenlik” Paneli Bildiri Kitabı, Gnkur.ATASE yayını, Ankara 2014, s.87-101.


=). (Ankara, 2013), Neşe Özden; “Atatürk’te ve Atatürk’ün Yaşadığı Dönemde Cumhuriyet, Demokrasi ve Medeniyet Algısı”, Cumhuriyet’in İlanının 90’ıncı Yılında “Atatürk ve Cumhuriyet” Sempozyumu Bildiri Kitabı 23-24 Ekim 2013, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2014, s.45-72.


=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2013), Neşe Özden; “The Non-Aligned Movement, the Balkans and Tito’s Yugoslavia (According to the Turkish Press, 1961-1970)”, 3rd International Balkan Annual Conference—IBAC (Saraybosna 10-13 Ekim 2013): Bosnia&Herzegovina  (Common History and Multicultural Atmospher in the Balkans), Bildiriler Kitabı, İstanbul 2015, s.277-295.


=). (İstanbul, 2012), Neşe Özden; “Tito’nun Devlet Başkanlığı Döneminde Yugoslavya’nın Bölgesel ve Uluslararası Konumu (Türk Basınına Göre, 1963-1980)”, XIV.Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi Kongresi (İstanbul, 3-7 Aralık 2012)”, On Dördüncü Askeri Tarih Kongresi Bildirileri-II Kitabı, Ankara 2014, s.797-811.


=). (İstanbul, 2012), Neşe Özden, “Yugoslavya’nın İç Sosyo-Siyasal Gelişmelerine Bir Bakış (1963-1974)”, I’inci Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi 6-7 Aralık 2012 (İstanbul Üniversitesi ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu işbirliğinde), Kongre Bildiri Kitabı: Balkanlar ve Göç (The Balkans and Mass Immigration), Bursa 2013, s.417-430.


=). (Denizli, 2012), Neşe Özden; konferans metni: “Atatürk ve Ulusal Egemenlik”, (20 Nisan 2012’de Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte), Belgi Dergisi, C.1, S.4, Denizli 2012, s.444-456.


=). (Ankara, 2012), Neşe Özden (-H.Oruç); kitap tanıtımı: “Safet Bandzovic, Iseljavanje Bosnjaka u Tursku, Institut za istrazivanje zlocina protiv covjecnosti i medunarodnog prava (Sarajevo 2006, 773 sayfa)”, GAMER, Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, S.1, Ankara 2012, s.209-219.


=). (Ankara, 2012), Neşe Özden (-B.Koç); söyleşi metni:“Prof.Dr.Musa Çadırcı ile Söyleşi” (19 sayfa), Musa Çardırcı’ya Armağan Yazılar (yayına haz.S.Kılıç-B.Koç-T.Ercoşkun), Bilgi Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2012, s.15-34.


=). (Üsküp-Manastır/Makedonya, 2011), Neşe Özden; “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Tito Yugoslavyası ve Balkanlara İlişkin Gündem ve Yazılanlar (1945-1953)”, VII.Uluslararası Atatürk Kongresi, C.2, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, Üsküp/Makedonya 17-22 Kasım 2011, s.1363-1410.


=). (Ankara, 2009), Neşe Özden; “A Few Notes on the Comparative History of Estonia”, Karadeniz Araştırmaları, C.6, S.21, Ankara 2009, s.1-11. (MLA International Bibliography). e-ISSN: 2536-5126.


=). (Ankara, 2008), Neşe Özden; “Postmodernizmin Dönüşüm Ekseninde Türkiye”, Prof.Dr.Yavuz Ercan’a Armağan, Turhan Kitabevi yayını, Ankara 2008, s.783-790.


=). (Bakü/Azerbaycan, 2008), Neşe Özden; “Grave Situation in the Caucasus, Drawing on British Cabinet Papers of 1920-1921”, Azerbaijan&Azerbaijanis, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi yayını, C.102, S.9-12, Bakü 2008, s.58-69. Azerbaijan&Azerbaijanis, The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences, ISSN: 1997-9304.


=). (Ankara, 2008), Neşe Özden; “Türk Tarih Tezi, Atatürk ve Cumhuriyet”, Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri 14-16 Mayıs 2008, Ankara 14 Mayıs 2008, s.77-90.


=). (Bakü/Azerbaycan, 2007-2008), Neşe Özden; “Understanding Ataturk’s Turkey”, AZATAM Bülleten, Azerbaycanda Atatürk Merkezi yayını, Cilt.4-24 (Bakü 2007)/ Cilt.1-25 (Bakü 2008), s.70-80, s.74-83.


=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “A Few Remarks on the History of Bosnia”, OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.21, Bahar 2007, s.59-68. ISSN‎: 1019-469X.


=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “British Theses on the Armenian Question: Based on British Documents 1920”, Review of Armenian Studies (A Quarterly Journal of History, Politics and International Relations), Cilt.13-14, Ankara 2007, s.91-111.


=). (Ankara, 2007), Neşe Özden; “Some Thoughts on Historical and Cultural Intersections in Bosnian, Estonian and Turkish History”, 38. ICANAS (Ankara 10-15 Eylül 2007), Bildiriler, C.5: Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Ankara 2012, s.2343-2367.


=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Kemalistler ile Enver Paşa ve İttihatçılar Arasındaki İlişkiler (İngiliz Belgelerine Göre, 1922)”, XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 9-13 Eylül 2002) Bildirileri, C.III, ayrı basım, Ankara, TTK Basımevi, 2005, s.1-18.


=). (İstanbul, 2002), Neşe Özden; “Dr.Refik Saydam’ın Türk Sağlık Politikaları Üzerindeki Etkisi (1923-1937)”, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 Eylül 2002) Bildirileri, Ankara 2005, s.1503-1511.


=). (İstanbul, 2002), Neşe Özden; “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’deki Sağlık Politikaları ve Koşulları (1939-1945)”, 38.Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi (1-6 Eylül 2002) Bildirileri, Ankara 2005, s.1537-1545.


=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Milli Mücadele Karşıtı Bazı Faaliyetleri”, Folklor/Edebiyat, C.VIII (2002/3), S.31, Ankara 2002, s.183-198. (Indiana University-MLA Folklore Bibliography). ISSN: 1300-7491.


=). (Ankara, 2002), Neşe Özden; “Britain’s Appraisal of the Domestic and International Situation of the Nationalists and Unionists After the Signing of the Treaty of Ankara”, The Turks, C.4, s.1003-1011. (Turkologischer Anzeiger-D.Geschichte:1642, s.139).


=). (İstanbul, 2001), Neşe Özden; “İngiliz Belgelerine Göre Enver Paşa ve 1921’de Kafkasya ve Anadolu’daki Gelişmeler”, Sekizinci Askeri Tarih Semineri (24-26 Ekim 2001-İstanbul) Bildirileri-I, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2003, s.557-571.


=). (Ankara, 2001), Neşe Özden; “İngiliz Belgelerine Göre Anadolu ve Kafkasya’ya Yönelik Türk ve Bolşevik Politikaları (1920-1921)”, Folklor/Edebiyat, C.VII (2001/3), S.27, Ankara 2001, s.145-164. (Indiana University-MLA Folklore Bibliography). ISSN: 1300-7491.


=). (Ankara, 2001), Neşe Özden; konferans metni: Atatürk Önderliği’ndeki Türk İnkılabının Önemi, “Atatürk'ün Emekli Oluşunun 74. Yıldönümünde “Emekliler Gün ve Haftası Kutlamalarının 15.Yılı—I”, Tüm Sivil Emekliler Derneği yayını, Ankara 2001, s.64-67.


=). (İstanbul, 1999), Neşe Özden; “1920 Yılında Doğu Cephesi’ndeki Gelişmeleri Etkileyen Olayların İngiliz Belgeleri Işığında Değerlendirilmesi”, Yedinci Askeri Tarih Semineri (25-27 Ekim 1999-İstanbul) Bildirileri-I, Gnkur.ATASE yayını, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2000, s.543-554.


=). (Ankara, 1998), Neşe Özden; “British Policy on the Fate of ‘Constantinople’ and the Allied Occupation of the City on March 16, 1920”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S.42, ATAM yayını, Ankara 1998, s.835-869. ISSN: 1011-727X.


=). (Ankara, 1998), Neşe Özden; “Impact of the San Remo Terms on Turkey and British Policy”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S.40, ATAM yayını, Ankara 1998, s.97-114. ISSN 1011-727X.


=). (Ankara, 1997), Neşe Özden; “The British Foreign Office Policies on Damad Ferid Paşa’s Preparation for the Execution of the Treaty of Sevres”, Atatürk Yolu, A.Ü.TİTE yayını, C.5, S.20, Ankara 1997, s.423-455. ISSN: 1303-5290.


=). Neşe Özden, “Ahmet Tevfik Paşa (Okday)” başlıklı ansiklopedi maddesi, Atatürk Ansiklopedisi (dijital erişimli), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 22 Haziran 2021, 7 sayfa.


=). Neşe Özden, “Türk Tarih Tezi” başlıklı ansiklopedi maddesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmakta olan “Atatürk Ansiklopedisi”nde basılmak üzere.

 


SEMPOZYUM, PANEL, KONFERANS, SEMİNER KATILIMI (seçili)


=). (Ankara, 2023), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından,  30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle 29 Ağustos 2023’te düzenlenen webinarda sunulan “Tarih Boyu Kutlanacak Bir Zaferi Anlamak: 30 Ağustos Zaferi’nin 101’inci Yılı” konulu konferans.

=). (Ankara, 2023), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde göreve başlayan Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlarına yönelik olarak 3-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Hizmetiçi Eğitim Programı"nda, (Dışişleri Bakanlığı Galip Balkar Toplantı Salonu’nda), “İnkılap Tarihi” konulu seminer/ders, 10 Temmuz 2023.

=). (Ankara, 2023),  Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından, Dışişleri  Bakanlığında  göreve  başlayan  Merkez Memurlarına yönelik olarak 5 Haziran-19 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Merkez Memurları Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı"nda, (Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası, Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde), “Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 13 Haziran 2023.

=). (Ankara, 2023),  Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Tarih Kulübü’nün “Eşyaların Gözünden Geçmişimiz” Tarih Programı çerçevesinde; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü işbirliğinde, Farabi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, “TARİHin Rehberliğinde Doğu Akdeniz’deki Gelişmeleri Değerlendirmek” konulu konferans, 25 Mayıs 2023.

=). (Ankara, 2023),  Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları tarafından 17 Mart 2023’teki "108.Yılında Çanakkale Zaferi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Anma Programı"’nda verilen, “108.Yılında Çanakkale Zaferi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu konferans.


=). (Ankara, 2023), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca, Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan 12.Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarına yönelik olarak 20 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı"nda (Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası, Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde), “Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 23 Şubat 2023.

=).(Ankara, 2023), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı'nca, Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan 58.Dönem Aday Meslek Memularına yönelik olarak 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı"nda (Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası, Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde), "Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi" konulu seminer/ders, 14 Şubat ve 15 Şubat 2023.

=).(Antalya, 2022), Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Akdeniz ve Türk Uygarlıkları Araştırmaları Topluluğu tarafından organize edilen "Kurtuluşun 100.Yılı" etkinliği kapsamında; 15 Aralık 2022 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda sunulan, "Anıların Işığında Gazi M.Kemal Atatürk, Heyet-i Temsiliye ve TBMM: Milli Temsil’den Milli Vekalet’e” başlıklı konferans.

=). (Samara/Rusya, 2022), Samara Devlet Üniversitesi tarafından 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde Samara'da düzenlenen “Help of the East to Soviet Russia During the Famine of 1921-1923” konulu  uluslararası bilimsel konferansta, 1 Aralık 2022 tarihinde sunulan  “The  Political  Situation  in  Turkestan,  Drawing  on  British  Documents  of 1920-1921” başlıklı İngilizce bildiri.

=). (Ankara, 2022), 10 Kasım 2022 tarihinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenlediği "10 Kasım Atatürk’ü Anma” etkinliği kapsamında sunulan, “Dünya Tarihindeki Önemiyle Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu” konulu konferans.

=). (Ankara, 2022), 10 Kasım 2022'de, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından Prof.Dr.Satı Baran Konferans Salonu’nda düzenlenen “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü Anma Töreni” kapsamında sunulan, “Karşılaştırmalı ve Senkron (Eş Zamanlı) Tarih Yaklaşımıyla Atatürk ve Atatürk Döneminde Türkiye ve Dünya (1923-1938)“ başlıklı konferans.


=). (Ankara, 2022), 10 Kasım 2022’de, Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından A.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü Ord.Prof.Dr.Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlenen, “Duygu ve Düşünce Dünyamızda Mustafa Kemal Atatürk Paneli ve Anma Töreni”ndeki panel konuşması.

=). (Elmadağ/Ankara, 2022), 10 Kasım 2022'de, Elmadağ Belediyesi tarafından düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı çerçevesinde"; Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sunulan “Gazi M.Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Değerleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2022), Türk Ocakları Ankara Şubesi’nde 29 Ekim 2022’de sunulan “Cumhuriyetin 99. Yılında Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünya Tarihindeki Önemi” konulu konferans.

=). (Uşak, 2022), Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla; “Cumhuriyetin 99.Yıldönümü ve Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yılı”  münasebetiyle 27 Ekim 2022’de düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sunulan “Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu" başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2022), 21 Eylül 2022 tarihinde, Ankara Şehir Hastanesi (İdari Bina, 2.Kat Konferans Salonu)'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen “Milli Mücadele’nin 100.Yılında Kahraman Gazilerimize Saygı Programı” konulu etkinlikte, “Gazi M. Kemal Atatürk’ün Önderliğinde Milli Mücadele ve Gazilerimiz" başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2022), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından, Dışişleri  Bakanlığında  göreve  başlayan  Merkez Memurlarına yönelik olarak 25 Temmuz-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen "Merkez Memurları Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı"nda, (Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası, Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde), “Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 2 Ağustos 2022.

=). (Budapeşte/Macaristan, 2022), Ankara'daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA), Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonuyla (TİKA Macaristan-Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi işbirliğinde); Macaristan’da 15 Temmuz 2022 tarihinde Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen ve “Macaristan’daki Türk temsilcilikleri, Elte Üniversitesi Türkoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri ile Macaristan’da okuyan Türk öğrencilerin” de iştirak ettiği, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında sunulan “Ulusal ve Uluslararası Bakışlarla Cumhuriyet, Demokrasi ve Milli Egemenlik” başlıklı konferans,  Budapeşte 14-16 Temmuz 2022.

=). (Ankara, 2022), Türkiye Adalet Akademisi tarafından 31 Mayıs 2022'de düzenlenen "Akademi Söyleşileri" kapsamında; "Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcı adaylarına yönelik söyleşi" etkinliğinde sunulan üç saatlik seminer-konferans. 

=). (Ankara, 2022), SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nda, 31 Mart 2022 tarihinde sunulan "Dünya Tarihi İçinde Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi: Siyaset, Sağlık, Dış İlişkiler (1919-1938)" başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2022), Türk Tarih Kurumu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Tarih Eğitim Kampı (21-25 Mart 2022)" kapsamında, çeşitli illerden katılacak ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik olarak, A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu'nda 21 Mart 2022'de sunulan "Geçmişten Günümüze Eksilmeyen Önemi ve Örnek Teşkil Etmesiyle, Tarih Bilimi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" konulu konferans.

=). (Ankara, 2022), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 28 Şubat-18 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen 11.Dönem  Aday  Konsolosluk  ve  İhtisas  Memurlarına yönelik “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası, Ömer Haluk Sipahioğlu Kütüphanesi'nde), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu iki (yarım) günlük seminer/ders, 8 Mart ve 9 Mart 2022.

=). (Ankara, 2021), 10 Kasım 2021 tarihinde, Ankara Şehir Hastanesi'nde Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla düzenlenen “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" programı çerçevesinde sunulan “Atatürk'ü Anlamak" başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2021), Ankara Üniversitesi'nde, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda, 18 Mart 2021 tarihinde sunulan “Türk ve Dünya Tarihindeki Önemiyle Çanakkale Zaferi (18 Mart 1915)” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2021), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 1 Mart-15 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen yeni  başlayan 51 Merkez Memuruna yönelik “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında, kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri-İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 9 Mart 2021.

=). (Ankara, 2020), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca, 28 Eylül-14 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 56.Dönem  Aday Meslek  Memurları,  10.Dönem  Aday  Konsolosluk  ve  İhtisas  Memurları  ve  Mütercimlere yönelik “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında, (A.Ü.SBF, Aziz Köklü Konferans Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 1 Ekim 2020.

=). (Ankara, 2019), “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” münasebetiyle, Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 10 Kasım 2019 tarihinde sunulan “Milli Mücadele’nin Başlamasının 100.Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk: Türk ve Dünya Lideri” konulu konferans.

=). (Girne/KKTC, 2019), (davetli konuşmacı olarak); Türk Tarih Kurumu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi işbirliğiyle, 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Girne’de düzenlenen “Changing World Order: Blue Wars in the Mediterranean” konulu Uluslararası Konferans’ta –“davetli konuşmacı” olarak— sunulan “History of the Cyprus Question: An Overall Historical Assessment Covering the Hundred Year Period After 1878” başlıklı İngilizce bildiri.

=). (Viyana/Avusturya, 2019), T.C.Viyana Büyükelçiliği ve Avusturya Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla, 5-8 Kasım 2019 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen I.Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi Konferansı” kapsamında; 6 Kasım 2019 tarihli “Uzmanlar Toplantısı ve Konferansı’nda (the Experts Talks and Conference)” –“davetli konuşmacı” olarak— Avusturya Milli Savunma Akademisi(Austrian National Defence Academy, at Briefing Room of the Commandant)’nde sunulan “The Process to the Opening of the Galicia Front in World War I (Galiçya Cephesinin Açılmasına Giden Tarihi Süreç)” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 16 Eylül-1 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Aday Hukuk Müşavirleri ve daha önce temel eğitim almayan Aday Meslek Memurları ve Aday Konsolosluk İhtisas Memurlarına yönelik “Temel ve Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Galip Balkar Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 24 Eylül 2019.

=). (Haymana, 2019), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Haymana Belediyesi’nin 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde Haymana’da ortaklaşa düzenledikleri “Dördüncü Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana” konulu etkinlikte, 12 Eylül 2019’da sunulan “İngiliz Belgeleri Işığında Sakarya Muharebesi’ne İlişkin Gelişmeler (Ağustos-Eylül 1921)” başlıklı bildiri.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 8-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen 55.Dönem Aday Meslek Memurları ve 9.Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarına yönelik “Temel Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 11 Temmuz 2019.

=). (Ankara, 2019), Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni göreve başlayan ve temel eğitim almamış personele yönelik olarak 13-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında; (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 21 Mayıs 2019.

=). (Ankara, 2019), Ankara Üniversitesi Rektörlük 100.Yıl Salonu’nda 10 Mayıs 2019 tarihinde, A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Yüzüncü Yılında 1919” konulu sempozyumda sunulan “1919 Yılında Dünyada Rejimler ve Sistemler” başlıklı bildiri.

=). (Osmaniye, 2019), Korkut Ata Üniversitesi Tarih Bölümü ve Tarih Kulübü tarafından 24 Nisan 2019’da düzenlenen “100.Yılında Milli Mücadele” konulu etkinlikte sunulan “Atatürk ve Ulusal Egemenlik” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2019) (davetli konuşmacı olarak); "Araştırmacı Tecrübesiyle Arşivler” başlığıyla, T.C.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle 24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı” konulu sempozyumda "Araştırmacı Tecrübesiyle Arşivler Oturumu”nda (25 Nisan 2019’da, TTK’da) sunulan “İngiltere ve Bosna-Hersek Arşivleri’ne Dair İzlenimler” başlıklı bildiri, Ankara 2019.

=). (Moskova, RF, 2019) (davetli konuşmacı olarak), III. Uluslararası Arşivler Konferansı (III.International Archives Conference entitled Humanitarian Problems of the Period between the Two World Wars: Documentary Heritage, Moskova 9-11 Nisan 2019.

=). (Ankara/AzTV, 2019), Azerbaycan Televizyonu’nda 24 Nisan 2019’da yayınlanan ve 1915 Olaylarını konu alan “Tarihin İziyle (Tarixin izi ilə)” programına verilen (18 Nisan 2019 tarihli) röportaj.

=). (Varşova/Polonya, 2018), Neşe Özden (davetli konuşmacı olarak); "M. Kemal Atatürk’ün Yazdıkları, Söylev ve Yazışmaları Kapsamında Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Cepheleri” (The First World War and Ottoman Fronts As Reflected in M.Kemal Atatürk's Writings, Speeches and Correspondence), Türk Tarih Kurumu, Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi ve Polonya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, 20-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Varşova’da düzenlenen “Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100.Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu (European Fronts in the Memory of the 100th Anniversary of the End of World War I)”nda davetli konuşmacı olarak sunulan bildiri (20 Kasım 2018’de), Varşova 2018.

=). (Ankara, 2018), Ankara’da 17 Kasım 2018 tarihinde, Türk Ocakları Ankara Şubesi tarafından Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ebediyete İntikalinin 80.Yılında Her Yönüyle Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Paneli”nde sunulan “Atatürk’ün İstiklalci Dış Politikası” başlıklı konferans.

=). (Gazimağusa/KKTC, 2018), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” etkinliği çerçevesinde Mustafa Afşin Ersoy Salonu (CLA-21)’nda 9 Kasım 2018’de sunulan “Dünya Tarihi Penceresinden Atatürk ve Çağdaşlaşma” başlıklı konferans.

=). (Antalya, 2018), Antalya’da 1-4 Kasım 2018 tarihlerinde, AYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliği ile Mirada Del Mar Hotel’de düzenlenen “9.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu ("TÜBİTAK 2223-B Programı" kapsamında desteklenen EYFOR-9)”nda; “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” temalı Açılış Panelinde sunulan “Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları” başlıklı konferans.

=). (Almatı/Kazakistan, 2018), Neşe Özden; “Sovyet Rusya ve İngiltere’nin Orta Asya’daki ve Çevresindeki Asya Ülkelerinin Durumu Üzerindeki Etkileri ve Politikaları: İngiliz Belgelerine Göre, 1920-1921)” (Influences and Policies of Soviet Russia and Britain on the Situation of Various Asiatic Countries in and around Central Asia: According to the British Documents, 1920-1921), El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Almatı’da düzenlenen “20.Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildiri.

=). (Ankara, 2018), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 16-30 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 54.Dönem Aday Meslek Memurları ve 8.Dönem Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurlarına yönelik “Temel Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Galip Balkar Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 19 Nisan 2018.

=). (Ankara, 2018), Neşe Özden; “Türk Belgeleri ve Basınındaki Yansımalarıyla Milliyetçi Çin (Formoza, 1949-1971)”, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) tarafından Demora Oteli Active Salonu’nda düzenlenen Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-I (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler) Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara 3 Nisan 2018.

=). (Ankara, 2018), Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda 28 Mart 2018 tarihinde sunulan “Türk ve Dünya Tarihinde 1915 Çanakkale Muharebeleri ve Zaferi” başlıklı konferans.

=). (Antakya, 2018), Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Atatürk ve Kadın Paneli”nde, Atatürk Konferans Salonu’nda 2 Mart 2018 tarihinde sunulan “Atatürk ve Çağdaşlaşma” konulu konferans.

=). (Ankara, 2018), Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi Akademisi Başkanlığı’nca 22 Ocak-2 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Temel ve Hizmetiçi Eğitim Programı” kapsamında, (Dışişleri Bakanlığı ana binasında B Blok Taha Carım Toplantı Salonu’nda), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu bir günlük seminer/ders, 30 Ocak 2018.

=). (Ankara, 2017), Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (GAMER) tarafından düzenlenen “Soğuk Savaş Dönemi Balkanlar Paneli”nde, 27 Aralık 2017 tarihinde A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Konferans Salonu’nda sunulan “Soğuk Savaş Dönemi Tito Yugoslavyası ve Balkanlar” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte, Beytepe Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda 30 Ekim 2017 tarihinde sunulan “Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “İlanının 94.Yıldönümünde Cumhuriyeti Anlamak Paneli”nde, Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 28 Ekim 2017 tarihinde sunulan “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2017), Ankara Valiliğince, Ankara’nın başkent oluşunun 94.yıldönümü dolayısıyla Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenen törende, 13 Ekim 2017 tarihinde verilen “Gelişim Aşamalarıyla Ankara’nın Başkent Oluşu Süreci” konulu konferans.

=). (Çorum, 2017), Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 28-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen “Uluslararası Kadeş Barış, Eşitlik, Kardeşlik Sempozyumu ve Ödül Töreni”nin Kadeş’in Mirası: Cinsiyet Eşitliği ve Barış Oturumu’nda 29 Eylül 2017’de sunulan "Atatürk Döneminde Türkiye’de ve Dünyada Kadının Toplumdaki Yeri ve Kadınların Seçme ve Seçilme Hakları (Female Suffrage)" başlıklı bildiri.

=). (Ankara, 2017), Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda 6 Haziran 2017 tarihinde sunulan “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2017), Türk-İngiliz Kültür Derneği 2016-2017 Dönemi Arkeoloji/Sanat Tarihi Seminerleri (Arkeoloji XXI) kapsamında, 29 Nisan 2017 tarihinde sunulan “Türk ve Dünya Tarihi Açısından Çanakkale Muharebeleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA) tarafından Cinnah Yerleşkesi’nde düzenlenen “Ermeni Meselesi: Dünü, Bugünü, Yarını” panelinde, 26 Nisan 2017 tarihinde sunulan “İki Dünya Savaşı Arasında (1914-1945): İmparatorlukların Çöküşü Sürecinde Ermeni Komitalarının Faaliyetleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), Gazi Üniversitesi (Edebiyat Fakültesi) =Cumhuriyet Tarihi İncelemeleri Topluluğu tarafından üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik” panelinde, 21 Nisan 2017 tarihinde sunulan “Atatürk ve Milli Egemenlik” konulu konferans.

=). (Ankara, 2017), İLESAM Genel Merkezi’nde 14 Ocak 2017’de sunulan “Atatürk ve Milliyetçilik” konulu konferans (konferans metni, sitesinde yayımlanmıştır).

=). (Ankara, 2016), Milli Düşünce Merkezi’nde, Maltepe’de, 17 Aralık 2016’da sunulan “Balkan Türklüğü—Batı Trakya” konulu konferans.

=). (Ankara, 2016), “Atatürk’ün 78.Ölüm Yıldönümü Anma Günü Töreni” vesilesiyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 10 Kasım 2016 tarihinde sunulan “Atatürk ve Dış Politika” konulu konferans.

=). (Ankara, 2016), A.Ü.Geliştirme Vakfı Özel Okulları’nda, Atatürk Haftası etkinliği kapsamında 9 Kasım 2016’te sunulan “Atatürk’ün Entellektüel Kişiliği” başlıklı konferans.

=). (Uşak, 2016), Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde 27 Ekim 2016 tarihinde sunulan “Milli İrade ve Cumhuriyet” başlıklı konferans.

=). (Çankırı, 2016), Çankırı Karatekin Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde, 26 Nisan 2016 tarihinde Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda sunulan “Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Türkiyesi Yıllarında Türkiye’de ve Dünyada Rejimler ve Sistemler” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2016), “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” münasebetiyle, Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 17 Mart 2016 tarihinde sunulan “Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk" konulu konferans.

=). (İstanbul, 2015), “10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni” münasebetiyle, Harp Akademileri Komutanlığı’nda 10 Kasım 2015 tarihinde verilen “Atatürk’ün Entelektüel Kimliği" konulu konferans.

=). (Ankara, 2015), Kalkınma Bakanlığı’nda 27 Ekim 2015 tarihinde aday memurlar için düzenlenen Eğitim Programı çerçevesinde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu seminer/ders.

=). (İstanbul, 2015), 9 Haziran 2015 tarihinde Deniz Lisesi Komutanlığı’nda sunulan “Atatürk Türkiyesi’ne Uluslararası Alandan Bakış” konulu konferans.

=). (Stirling/İskoçya, 2015), Stirling Üniversitesi’nde 4-6 Haziran 2015 tarihleri arasında, “Çanakkale Savaşına Katılan ve Eğitimi Stirling’de Alan 52. Piyade Tümeninin Gelibolu’ya Ulaşmasının 100.Yılı” anısına Prof.Dr. Holger Nehring tarafından düzenlenen “World War I: Commemoration of the Clash of the Empires” konulu anma etkinliğinde 6 Haziran 2015 tarihinde verilen “Mustafa Kemal (Ataturk) and the Land Victory of the Gallipoli Campaign 1915-1916” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Vatikan/İtalya, 2015), 22 Nisan 2015’de Vatikan’daki Türk Büyükelçiliği ve Vatikan nezdindeki Avustralya Büyükelçiliği tarafından Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Commemoration of the Centenary of the Battle of Gallipoli” konulu panelde sunulan “A Short Review of Dardanelles and Gallipoli Campaigns: Mustafa Kemal (Atatürk) at the Battle of Gallipoli, April 1915-January 1916” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Çorum, 2015) =). Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 18 Mart 2015 tarihinde “100. Yılında Çanakkale Zaferi Paneli”nde sunulan “Dünya Merceğinden Çanakkale Zaferi’nin Önemine Bakmak” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2015), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından, Eylül 2015’te, Sakarya Meydan Savaşı'nın 94.yıldönümünde hazırlanan "Bir Kahramanlık Destanı Sakarya Meydan Savaşı" adlı belgesel filmde yapılan konuşma.

=). (Ankara, 2014), Türk-İngiliz Kültür Derneği’nin Ankara merkezinde, “Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Arkeoloji XIX)” programı çerçevesinde, 13 Aralık 2014 tarihinde “I.Dünya Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve İngiliz Dış Politikası” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2014), Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’ndaki Atatürk’ü Anma programı kapsamında, 10 Kasım 2014 tarihinde “Anılarda ve Anılarıyla Atatürk” başlıklı konferans.

=). (Sofya/Bulgaristan, 2014), 31 Ekim 2014’te Sofya’da (National Museum of Military History, Hall 10), Türk Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel  Müdür Yardımcılığı (BAGY), Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü ve Sofya Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen “I.Dünya Savaşı’nın 100.Yılında Türkiye Bulgaristan İlişkileri (Programme of Bulgarian-Turkish Conference—100 Years From the World War I: Part of XIIth Course on Diplomacy For Trainee Attaches ‘Simon Radev’)” konulu etkinlikte, “The Impact of the Balkan Wars on the Developments That Led to the First World War: A Few Political Significance of Balkanic Wars on Inter-regional and Inter-continental Aspects as Reflected on the World War“ başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2014), “Kamu Denetçiliği Kurumu’nda göreve başlayacak olan 50 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı için 30 Haziran—25 Temmuz 2014’te düzenlenen eğitim” programı çerçevesinde, 1 Temmuz ve 2 Temmuz 2014 tarihlerinde Kamu Denetçiliği Kurumu Hizmet Binası’nda verilen “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu seminer/ders.

=). (Ankara, 2014), Milli Düşünce Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda 4 Haziran 2014’de sunulan “Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı” konulu konferans.

=). (Ankara, 2014), “Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün, Gençlik Heyeti Programı: Türkiye-Pakistan Gençlik Köprüsü” etkinliği çerçevesinde Atatürk Araştırma Merkezi’nde, 19 Mart 2014 tarihinde sunulan “The Support and Aid by the South Asian Peoples to the Turks During the Turkish National War 1919-1922 (Türkiye’nin Kurtuluş Mücadelesi Döneminde Güney Asya Halklarının Yardım ve Destekleri” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2014), Etimesgut Hava Lojistik Komutanlığı’ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Töreni kapsamında, 18 Mart 2014 tarihinde “Çanakkale: Birinci Dünya Savaşı ve Cepheler Boyunca Türk Şehitleri” konulu konferans.

=). (Ankara, 2014), Akademisyenler Birliği Derneği Genel Merkezi’nde 17 Ocak 2014 tarihinde sunulan “Geçmişten Geleceğe: Türkiye Cumhuriyeti'nin Oluşumu ve Gelişiminde Rejim, Sistem ve Devlet” başlıklı konferans.

=). (Taypey/Tayvan, 2013), 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni” kapsamında, Ulusal Dr. Sun Yat-Sen Anıt Kompleksi (Memorial Hall)’ndeki Toplantı Salonu (Lecture Hall)’de sunulan “Atatürk and the Foundation of the Turkish Republic: A Comparative Study Between Turkey and China” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Taypey/Tayvan, 2013), 11 Kasım 2013 tarihinde National Cheng-chi Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Bölümü’nün hazırladığı organizasyon kapsamında, Üniversitenin Yabancı Diller&Edebiyat Fakültesi’nde verilen “Taiwan As Reflected in the Turkish Press, 1949-1971” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Tekirdağ, 2013), Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi’nde, “Büyük Önder Atatürk’ün Tekirdağ’ı Ziyareti ve Harf İnkılabının Uygulanışının 85.Yıldönümü Kutlama Programı” çerçevesinde, 23 Ağustos 2013 tarihinde verilen “Atatürk Önderliğindeki Türk Devrimi Çerçevesinde Harf Devrimi (1928) ve Mustafa Kemal’in Tekirdağ’ı Ziyareti” konulu konferans.

=). (Veliko Turnovo/Bulgaristan, 2013), “St.Cyril and St.Methodius” Üniversitesi’nde, Erasmus (LLP Erasmus Intensive Programme) kapsamında 17-23 Mayıs 2013 tarihleri arasında, “Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times” konulu program çerçevesinde, “From the Ottoman Empire to the Turkish Republic: Few Example of Socio-Cultural and Culinary Traditions” başlığıyla 17 Mayıs 2013’te verilen İngilizce konferans.

=). (Ankara, 2013), A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE) tarafından 10 Mayıs 2013’te düzenlenen “Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı Sempozyumu”nda sunulan “Uluslararası Sistem ve Lozan” başlıklı bildiri.

=). (Ankara, 2013), A.Ü.Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Sosyal Bilimler Zümresi “Tarih Kulübü” tarafından 4 Mayıs 2013’te düzenlenen Balkan Göçleri temalı etkinlikte, “XX.Yüzyılda Balkanlar” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2013), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda Aday Memurlarının Eğitim Programı çerçevesinde, (MEB’na bağlı Özel Eylül Mesleki Eğitim Merkezi’nde), “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” konulu sekiz saatlik seminer/ders, 20-21 Mart 2013.

=). (Ankara, 2012), Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda Kasım 2012’deki Uzman Eğitim Programında seminer/ders.

=). (Köstence/Romanya, 2012), Köstence ve Braila’da bir dizi bilimsel toplantı çerçevesinde, Atatürk Kültür Merkezi ve Bükreş Üniversitesi Dimitrie Cantemir Türk Araştırmaları Merkezi, Braila Müzesi ve Köstence Tarih ve Arkeoloji Müzesi ve Köstence Yunus Emre Türk Kültür Merkezi işbirliği ile 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında “(Türkiye Cumhuriyeti’nin 89.Yılında) Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk—Romen Tarihi Dostluğu Sempozyumu”nda Köstence’de sunulan “Atatürk Türkiyesi Döneminde Romanya İle İlişkiler (1923-1938): Diplomasi ve Dış Siyaset” başlıklı Türkçe/İngilizce bildiri.

=). (Ankara, 2012), Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda 3 Mayıs 2012 tarihinde sunulan “Balkanlar ve Dünya” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2011),  Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda 21 Aralık 2011 tarihinde sunulan “Postmodernizmin Dönüşüm Ekseninde Türkiye” başlıklı konferans.

=). (Oporto/Portekiz, 2009), 1 Eylül 2009’da XXXV.Uluslararası Askeri Tarih Kongresi (30 Ağustos-4 Eylül 2009)’nde sunulan “Ottoman Strategy and Naval Policy (During the Mediterranean Sea Battles of the Napoleonic Wars, 1798-1802)” başlıklı İngilizce bildiri.

=). (Afyon, 2009), Kocatepe Zafer Yürüyüşü 23-26 Ağustos 2016, ANS Kampüsü 1.Eğitim Binası Abdullah Kaptan Konferans Salonu’nda 24 Ağustos 2009’da verilen “Milli Mücadele ve Büyük Taarruz” konulu konferans.

=). (İstanbul, 2009), 4-5 Haziran 2009 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “90.Yılında Milli Mücadele Sempozyumu”nda, 5 Haziran 2009 tarihinde sunulan “Kıyaslamalı Devrim Analizi Çerçevesinde Kurtuluş Savaşı ve Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları” başlıklı bildiri.

=). (Priştine/Kosova, 2009), 14-16 Nisan 2009 tarihleri arasında TİKA ve Kosova Devlet Arşivi işbirliğinde Hotel Grand Priştine’de düzenlenen Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti (Kosovo and Ottoman Empire in the Archive Documentation) konulu uluslararası sempozyumda, “Kosovo, Bosnia and ‘Greater Serbia’: A Case Study From the Greater Serbia to a Southern Slavic Movement (Kosova, Bosna ve Büyük Sırbistan Projesi Osmanlı’nın Son Döneminden Tito Yugoslavyası’na)” başlığıyla sunulan İngilizce bildiri.

=). (Ankara, 2008), Gazi Üniversitesi’nin Mimar Kemaleddin Salonu’nda düzenlediği “27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi” panelinde 26 Aralık 2008 tarihinde sunulan “Milli Temsiliyetten Milli Vekalet Sistemine Geçiş: Mustafa Kemal’in Ankara’ya Gelişi ve Sonrası, 1919-1920” konulu konferans.

=). (KKTC, 2008), Genelkurmay ATAREM organizasyonu çerçevesinde Kıbrıs’ta Boğaz, Çamlıbel, Değirmenlik, Paşaköy’de 24-27 Kasım 2008 tarihleri arasında sunulan “Atatürkçülük” konferansları.

=). (Antalya, 2008), Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinlikte 27 Ekim 2008 tarihinde verilen “Cumhuriyetin Kazanımları” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2008), Ankara Üniversitesi Rektörlük 100.Yıl Salonu’nda 4 Nisan 2008 tarihinde, KÖKSAV, A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve A.Ü.Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ortaklaşa hazırladığı “Irak’ta ABD Varlığı ve Sonrası Toplantısı”nda sunulan “Postmodernizm ve Irak” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2008), Ankara’da Türk-İngiliz Kültür Derneği, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Nisan-Mayıs 2008’de “Atatürk ve Milli Egemenlik”, “Cumhuriyet, Demokrasi ve Devlet Analizinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Oluşumu ve Gelişimi” başlıklı sunumlar.

=). (Ankara, 2008), Ankara’da Mart-Mayıs 2008’de LÖSEV’de “Türk Milli Mücadelesi: Değerler, Kavramlar, Gelişmeler” başlıklı bir dizi konferanslar.

=). (Poznan/Polonya, 2008), Adama Mickiewicza Üniversitesi Tarih Enstitüsü (Instytut Historii)’nde, 10-14 Mart 2008 tarihleri arasında “The Turkish National War and Atatürk-the Founder of Modern Turkey”, “Turcology and Ottoman Studies in Europe: Future Prospects for Turkish and Polish Historiography” başlıklı İngilizce konferanslar.

=). (Ankara, 2007), Ankara Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitim Programında seminer/ders.

=). (Ankara, 2007), Gülhane Askeri Tıp Akademisi Açılış Töreni’nde İlk Ders olarak sunulan “Atatürk Liderliğindeki Türk Devriminin Küreselleşme Ortamındaki Çağdaşlaşma Örneklemesi” başlıklı konferans.

=). (Ankara, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kıbrıs, 2007-16), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt-ATASE bünyesindeki “Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi—ATAREM” tarafından düzenlenen etkinliklerde verilen konferanslar.

=). (Tartu/Estonya, 2006), Tartu Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nün organizasyonu çerçevesinde, 18 Aralık 2006’da, “The Universal Dimension of the Turkish Revolution Under the Leadership of Atatürk: From the Empire to the Republic” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Tallinn/Estonya, 2006), Estonya Milli Kütüphanesi’nde (Auditorium’da) 14 Aralık 2006’da sunulan “Global Significance of Atatürk Revolution” başlıklı İngilizce konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), 24 Haziran 2006’da Boşnak Enstitüsü’nde Atatürk’ün Doğumunun 100.Yıldönümü Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulan “Atatürk Dönemi Türkiyesi ve Türk Devrimi: Türk Devrimi’nin Anlamı ve İçeriği” başlıklı konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Saraybosna Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 20 Mayıs 2006’da düzenlenen “Bosna-Hersek ile Türkiye’nin Ortak Kültür Değerleri” konulu panelde, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Saraybosna Arşivleri’ndeki Türk Tarihine İlişkin Belgeler (Osvrt na dokumente iz sarajevskih arhiva koji govore o turskoj historiji u zadnjim periodima Osmanskog Carstva)” başlıklı Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Saraybosna Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 20 Mayıs 2006’da düzenlenen “Bosna-Hersek ile Türkiye’nin Ortak Kültür Değerleri” konulu panelde, “Bosna-Hersek Arşivlerindeki Şahsi Evrak Koleksiyonlarında Türk Tarihi’ne Ait Bilgiler (Podaci o turskoj historiji o kolekcijama licnih dokumenata u bosanskim arhivima)” başlıklı Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2006), Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrinde 18 Mart 2006 tarihinde, "18 Mart Şehitler Günü" anma etkinlikleri kapsamında, Türk Evi'nde verilen konferans.

=). (Tuzla/Bosna-Hersek, 2005), Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nin etkinliği çerçevesinde, 10 Kasım 2005 tarihinde sunulan “(Türk ve Dünya Tarihindeki Önemi Çerçevesinde Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği (Zivot i licnost Ataturka i njegov znacaj svyetskoj i turskoj historiji)” konulu Türkçe konferans.

=). (Tuzla/Bosna-Hersek, 2005), Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nin etkinliği çerçevesinde, üniversitenin Derviş Susiç Biblioteka/Kütüphanesi Salonu’nda 28 Ekim 2005 tarihinde sunulan “Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (Ataturk i osnivanje Republike Turske)” konulu Türkçe konferans.

=). (Saraybosna/Bosna-Hersek, 2005), Saraybosna’da Türk Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Türk Kültür ve Enformasyon Merkezi’nde 11 Mart 2005 tarihinde sunulan “Osmanlı-Türk ve Bosna-Hersek Ortak Tarihi” başlıklı konferans.

=). (Moskova/Rusya, 2004), Rus Bilimler Akademisi’nde “Rus ve Yabancı Arşivlerden Belgeler Işığı’nda I.Dünya Savaşı Öncesinde, Sırasında ve Sonrasındaki Dönemde Rusya ve Dünya (7-8 Eylül 2004)” başlıklı uluslararası bilimsel konferansta yapılan “The Turkish-Bolshevik Activities in Asia, 20th Century” konulu İngilizce sunum.

=). (Antalya, 2003), Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce 10 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirilen “Atatürk'ü Anma Töreni” çerçevesinde sunulan “Çağdaşlaşma Sürecinde Atatürk Devrimlerinin Önemi” başlıklı konferans.

=). (Ankara, 2001), Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanlığı tarafından 8 Kasım 2001’de, Sıhhiye Orduevi Sinema Salonu’nda düzenlenen panelde; “Atatürk Önderliği’ndeki Türk İnkılabının Önemi” başlıklı konferans.

=). (Akşehir, 2001), Akşehir Onur Günü Kutlamaları 24-26 Ağustos 2001, 25 Ağustos 2001’de, “Kurtuluş Savaşı ve Akşehir” konulu konferans.

=). (Amasya, 2001), Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası 12-22 Haziran 2001, Amasya Kültür Merkezi’nde 22 Haziran 2001’de sunulan “Amasya Tamimi, Öncesi ve Sonrası” başlıklı sunum.

=). (Ankara, 2000), Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanlığı tarafından 8 Kasım 2000’de, Sıhhiye Orduevi Sinema Salonu’nda düzenlenen panelde; “Atatürk ve Türk Devrimi” konferansı.

 

ULUSAL/ULUSLARARASI DİĞER ETKİNLİKLER


=). (İstanbul, 2023), AYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da “Cumhuriyet’in İlanının 100.Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bitlis, 2023), Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen, “I.Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bursa, 2022), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı işbirliğinde 11-13 Ekim 2022 tarihleri arasında "Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu"nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2022), Ankara’da 3-7 Ekim 2022 tarihlerinde, AYK Türk Tarih Kurumu tarafından The Ankara Hotel’de düzenlenen “XIX. Türk Tarih Kongresi”nde, Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.


=). (Afyon, 2022), Türk Tarih Kurumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesinin işbirliğiyle, 26-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında "100. Yılında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Uluslararası Sempozyumu"nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Niğde, 2022), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında "Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu"nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2022), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu-TİHEK (Human Rights and Equality Institution of Türkiye) tarafından, 26 Mayıs 2022'de Ankara Meyra Palace Hotel'de düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi'nde "Birinci Oturum: Geçmişten Günümüze Romanlar: Dil, Tarih, Kültür ve Ortak Kimlik Bilinci"'nde oturum başkanı, Sempozyum (Zirve) Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2022), Atatürk Kültür Merkezi tarafından organize edilen "Yedi Bilge Yedi Bölge Etkinlik Serisi"ne dair hazırlık faaliyeti çerçevesinde, 14 Şubat 2022 tarihli "Düzenleme Toplantısı"na katılım sağlayarak katkıda bulunma. 

=). (Antalya, 2021), Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda 22-24 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Türk Ocakları Antalya Şubesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi, Çam Limanı Akademi, 450.Yıl Platformu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, AKSAN ve diğer sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde düzenlenen "Kıbrıs'ın Fethinin 450.Yılı Uluslararası Sempozyumu"nda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2021), Türk Tarih Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile; Ankara'da hakim-savcılar, hakim-savcı adayları, avukatlar, bilim insanları, akademisyenler, hukukçular, siyaset ve devlet adamlarının katılımıyla 25-27 Ekim 2021 tarihlerindeki “Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

=). (Rize, 2021), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Rize’de, “19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye'ye Yapılan Göçler, Göçmenlik ve Sosyal Uyum Uluslararası Sempozyumu” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=) (Haymana, 2021), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE), Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ile Haymana Belediyesi’nin 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde Haymana’da ortaklaşa düzenledikleri “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100 Yılı: 1921 Yılının Askeri ve Siyasi Gelişmeleri Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2021), TBMM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, 21-23 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenen “1921 Anayasası’nın Kabul Edilişinin 100.Yılı” Ulusal Sempozyumu'nda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

=). (Edirne, 2020), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında Edirne’de, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100.Yılı:Osmanlıdan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Maraş, 2020), Atatürk Araştırma Merkezi desteğiyle, 11 Şubat 2020 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde (Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda) düzenlenen “Milli Direnişten İstiklal Harbi’nin İlk Zaferine: Maraş’ın Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Amasya, 2019), 12-15 Kasım 2019 tarihlerinde, Amasya’da, AYK Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek “9.Uluslararası Atatürk Kongresi”nde, Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Erzurum, 2019), Atatürk Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Erzurum’da “Milli Mücadele’nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa’nın Anadoluya Geçişi ve Kongreler Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Haymana, 2019-2017), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Haymana Belediyesi’nin Haymana’da ortaklaşa düzenledikleri “Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu”, (Dördüncü Sempozyum:11-12 Eylül 2019, Üçüncü Sempozyum:11-12 Eylül 2018, İkinci Sempozyum:21-22 Eylül 2017), konulu üç etkinlikte Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2019), 15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Anıtkabir Derneği tarafından, Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “19 Mayıs’ın 100. Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklali Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Hakkari, 2019), Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkari Valiliği, Hakkari Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Hakkari’de düzenlenen “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkari” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Hatay, 2019), Mustafa Kemal Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Hatay’da düzenlenen “Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Kahramanmaraş, 2018), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Mondros Mütakeresi’nin 100.Yılı Nedeniyle I.Dünya Savaşı’nın Sonu: Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2018), Ankara’da 1-5 Ekim 2018 tarihlerinde, AYK Türk Tarih Kurumu tarafından The Green Park Hotel’de düzenlenen “XVIII. Türk Tarih Kongresi”nde, Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Bakü/Azerbaycan, 2018), Azerbaycan’da 13-16 Eylül 2018 tarihlerinde, AYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “I.Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Devleti Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu” başlıklı uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Muş, 2018), Muş Alparslan Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Muş’ta, Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesinde düzenlenen “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” etkinliğinde, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Almatı/Kazakistan, 2018), El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Almatı şehrinde düzenlenen “20.Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Şanlıurfa, 2018), Harran Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen “Türkiye’de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Yozgat, 2018), Bozok Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenen “19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2017), İstanbul Üniversitesi ve AYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “I.Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi)” etkinliğinde, Sempozyum Yürütme Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Giresun, 2017), Giresun Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenen “II.Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Kırşehir, 2017), Ahi Evran Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen “Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Kars, 2017), Kafkas Üniversitesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen “100.Yılında Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (İzmir, 2017), AYK Türk Tarih Kurumu tarafından 19-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Köstence/Romanya, 2017), Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi ve AYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 4-6 Ekim 2017 tarihlerinde Köstence’de düzenlenen “Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Antalya, 2016), Akdeniz Üniversitesi ve AKDTYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 7-10 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Birinci Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi)” konulu sempozyumda, oturum başkanı (davetli konuşmacı).

=). (Ankara, 2016), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 1-3 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Sykes-Picot Gizli Antlaşmasının 100.Yılında Ortadoğu ve Türkiye” konulu sempozyumda, Sempzoyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Nahçıvan, 2016), Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Iğdır Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Nahçıvan’da düzenlenen “Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası” Uluslararası Sempozyumu’nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Elazığ, 2016), Fırat Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 19-21 Ekim 2016 tarihleri arasında, “Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bitlis, 2016), Bitlis Eren Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında, “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu (XIX. Yüzyıldan Günümüze)”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Mardin, 2016), Mardin Artuklu Üniversitesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Bağcılar Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Kutü’l-Amare Zaferi’nin 100. yılı münasebetiyle 28–29 Nisan 2016 tarihlerinde Mardin’de “I.Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Malatya, 2016), İnönü Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde  14-16 Nisan 2016 tarihlerinde Malatya’da düzenlenen “Geçmişten Günümüze Malatya” uluslararası sempozyumunda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Lefkoşa/KKTC, 2016), Polis Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi  ve History Studies dergisi işbirliğinde, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde 11-13 Nisan 2016 tarihleri arasındaki “I.Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs” Sempozyumunda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2016), Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile 7-9 Nisan 2016 tarihleri arasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kongre Salonu’nda düzenlenen “Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Adıyaman, 2015), Adıyaman Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 10–11 Aralık 2015 tarihlerinde  Adıyaman’da düzenlenen  “İstiklal Mahkemeleri Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (İzmir, 2015), Dokuz Eylül Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde İzmir’de 26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi” konulu uluslararası etkinlikte, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, değerlendirme/kapanış oturumu üyesi.

=). (İzmir, 2015), Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve AKDTYK Türk Tarih Kurumu işbirliğinde İzmir’de 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi)” konulu etkinlikte, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Iğdır, 2015), Iğdır Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliği ile 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Gence/Azerbaycan, 2015), Azerbaycan’da 13-16 Ekim 2015 tarihlerinde, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen “VIII.Uluslararası Atatürk Kongresi (kongre teması:Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyası’nda Kafkasya ve Çevresi)”nde, Kongre Düzenleme Kurulu ve Kongre Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Çanakkale, 2015), Monash Üniversitesi (Melbourne-Avustralya), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 21-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi’nde düzenlenen “100.Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi”nde, Kongre Bilim Kurulu üyesi; oturum başkanı, değerlendirme/kapanış oturumu üyesi.

=). (Erzurum, 2015), Atatürk Üniversitesi tarafından 6-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenen “II.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (Second International Symposium on Turkish-Armenian Relations and Great Powers)”nda, Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi, değerlendirme oturumu üyesi.

=). (Antalya, 2015), Akdeniz Üniversitesi tarafından 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler” başlıklı organizasyonda, Sempozyum Danışma Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2015), Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) tarafından 21-27 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “100’üncü Yıl Dönümünde Çanakkale Muharebeleri” konulu 15.Askeri Tarih Sempozyumu’nda oturum başkanı.

=). (Gazimağusa/KKTC, 2014), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı  ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATUM) işbirliğinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 11-13 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2014), AKDTYK Türk Tarih Kurumu tarafından 25 Kasım 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen “İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Budapeşte/Macaristan, 2014), Macaristan Karoli Gaspar Üniversitesi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliğinde, 3-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on World War I on Its Centenary/100.Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Muğla, 2014), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, A.Ü.Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAMMER) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde, 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi—Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50.Yıldönümü Anısına)”nde, Kongre Düzenleme Kurulu üyesi ve Kongre Bilim Kurulu üyesi; oturum başkanı, kongre açış ve değerlendirme/kapanış oturumları üyesi.

=). (Erzurum, 2014), Atatürk Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Kars, 2014), Kafkas Üniversitesi tarafından 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Trabzon, 2014), Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde, 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Trabzon’da (Batum gezisi ile birlikte) düzenlenen “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu”nda, oturum başkanı.

=). (Gaziantep, 2013), Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde 25-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Milli Mücadele’de Güney Bölgesi Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi, oturum başkanı.

=). (Ankara, 2013), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü işbirliğinde, 13—15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen ”90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Eskişehir, 2013), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı işbirliğinde, 23-25 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Bursa, 2013), Uludağ Üniversitesi ve AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğiyle 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof.Dr.Mete Cengiz Kültür Merkezi Görükle Kampüsü’nde düzenlenen "Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu"da Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (İstanbul, 2013), Genelkurmay TATK Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin işbirliğinde 3 Haziran 2013’de düzenlenen “Kore Savaşı Paneli”nde oturum başkanlığı, oturum açış ve panel değerlendirme konuşması.

=). (Ankara, 2012), A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nın organizasyonu çerçevesinde, 16 Kasım 2012’de Farabi Salonu’nda düzenlenen “KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş Anısına Dünden Bugüne Kıbrıs Paneli”nde Panel Düzenleme Kurulu üyesi ve panel yöneticisi.

=). (Uşak, 2012), Uşak Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin  AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi’nin desteğiyle 2-4 Ekim 2012 tarihleri arasında Uşak’ta düzenlendiği ”Büyük Taarruzun 90.Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu”nda, Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2012), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Tarih) Öğretmenlik Uygulama Öğrencileri Staj Programı (Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi/Anadolu Meslek Lisesi), Mart 2012.

=). (Ankara, 2011), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Tarih) Öğretmenlik Uygulama Öğrencileri Staj Programı (Ankara Keçiören Lisesi), Mart 2011.

=). (Ankara, 2011), Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Türk Hava Kuvvetleri Uluslararası Tarih Sempozyumu (8-10 Şubat 2011)”nda, Sempozyum Bilim Kurulu üyesi.

=). (Ankara, 2011), “TÜBA-Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü” çalışmalarında, Yabancı Dile (İngilizceye) katkıda bulunmak, 2011.

=). (Ankara, 2008), A.Ü.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 14-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Cumhuriyet ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” konulu uluslararası sempozyumda, Sempozyum Düzenleme Kurulu üyesi.

=). 1999 yılı sonrasında, muhtelif tarihlerde, ODTÜ’de ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık MYO, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE)’nde ders vermiştir.

 

===========================================================


LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLER


1.LİSANS DERSLERİ


AkademikYıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2023-2024

Güz

TAR275 Türk-İngiliz İlişkileri (19-20.yy)

TAR0347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR364 Avrupa'nın Değişen Siyasi Coğrafyası

TAR366 Anılar Işığında Atatürk ve Türk Siyasi Tarihi 

TAR368 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)

 

AkademikYıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2022-2023

Güz

TAR133 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk ve Dünya Liderleri (1923-1990)

TAR275 Türk-İngiliz İlişkileri (19-20.yy)

TAR0337 Mesleki İngilizce 

TAR0347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR455 Dünya Tarihi İçinde Türk Devrimi 

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR368 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)

 

AkademikYıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2021-2022

Güz

TAR0337 Mesleki İngilizce 

TAR0347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

TAR455 Dünya Tarihi İçinde Türk Devrimi

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR364 Avrupa'nın Değişen Siyasi Coğrafyası

TAR368 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)


AkademikYıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2020-2021

Güz

TAR133 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk ve Dünya Liderleri (1923-1990)

TAR275 Türk-İngiliz İlişkileri (19-20.yy)

TAR0347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR366 Anılar Işığında Atatürk ve Türk Siyasi Tarihi 

TAR368 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2019-2020

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990) 

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR364 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1939-1980)


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2018-2019

Güz

TAR275 Türk-İngiliz İlişkileri (19-20.yy)

TAR277 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Türk ve Dünya Liderleri

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

TAR455 Dünya Tarihi İçinde Türk Devrimi

 

Bahar

TAR272 Atatürk Döneminden Soğuk Savaşa Dünyada Devletler, Rejimler ve Sistemler (1923-1990)

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR442 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası

ASB308 Çağdaş Dünya Tarihi (A.Ü.Eğitim B.Fakültesi’nde)


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2017-2018

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR413 Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye

 

Bahar

TAR236 Türk Çağdaşlaşma Hareketinin Fikri Temelleri

TAR264 Uluslararası Tarih İçinde Atatürk

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

TAR414 II.Dünya Savaşı ve Türkiye


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2016-2017

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

 

Bahar

TAR264 Uluslararası Tarih İçinde Atatürk

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2015-2016

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR353 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası (19.-20.yy)

Bahar

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı    (Lisans)

2014-2015

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR353 Avrupa’nın Değişen Siyasi Coğrafyası (19.-20.yy)

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


Akademik Yıl

2013-2014

Güz

TAR319 Çağdaş Dünyanın Siyasal Gelişimi ve Oluşumu

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


Akademik Yıl

2012-2013

Güz

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı


Akademik Yıl

2011-2012

Güz

TAR319 Çağdaş Dünyanın Siyasal Gelişimi ve Oluşumu

TAR337 Mesleki İngilizce II

TAR347 Modern Balkan ve Baltık Tarihi

TAR435 Avrupa Tarihi

ÇTL405 Türk-Rus İlişkileri

 

Bahar

TAR242 Mesleki İngilizce I

TAR302 Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi (1918-1938)

TAR402 Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasal Hayatı

 


     2.LİSANSÜSTÜ DERSLER


Yüksek Lisans-Doktora  2023-24/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve (A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15036003

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035041

MİLLİ MÜCADELEDE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SOSYAL VE İKTİSADİ POLİTİKALAR

2

Seçmeli

DR  500200801061

(A.Ü.TİTE'de)

20. YÜZYILDA BALKANLAR VE DOĞU AVRUPA 

3

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2022-23/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve (A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 911500807250


DR  500200801061

(A.Ü.TİTE'de)

SEMİNER20.YÜZYILDA BALKANLAR VE DOĞU AVRUPA

-3


-Seçmeli


 

Yüksek Lisans-Doktora  2022-23/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve (A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15036003

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035041

MİLLİ MÜCADELEDE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SOSYAL VE İKTİSADİ POLİTİKALAR

2

Seçmeli

DR  500200801061

(A.Ü.TİTE'de)

20. YÜZYILDA BALKANLAR VE DOĞU AVRUPA 

3

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2021-22/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve (A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR  500200801061

(A.Ü.TİTE'de)

20. YÜZYILDA BALKANLAR VE DOĞU AVRUPA 

3

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2021-22/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve (A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15036003

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035041

MİLLİ MÜCADELEDE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SOSYAL VE İKTİSADİ POLİTİKALAR

2

Seçmeli

DR  500200801061

(A.Ü.TİTE'de)

20. YÜZYILDA BALKANLAR VE DOĞU AVRUPA 

3

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2020-21/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 911500807250

SEMİNER

-

-

 

Yüksek Lisans-Doktora  2020-21/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15036003

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035041

MİLLİ MÜCADELEDE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SOSYAL VE İKTİSADİ POLİTİKALAR

2

Zorunlu

DR 15036037

MÜTAREKE DÖNEMİ OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE SİYASİ PARTİLER (1918-1922)

2

Zorunlu

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2019-20/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-II

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 911500807250

SEMİNER

-

-

 

Yüksek Lisans-Doktora  2019-20/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2017-18/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

YL 15035029

KURTULUŞ SAVAŞI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE BASIN HAYATI-I

2

Seçmeli

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2016-17/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2016-17/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

 

Yüksek Lisans-Doktora  2015-16/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036042

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-II

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2015-16/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

DR 15036033

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-I

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Zorunlu

DR 15036037

MÜTAREKE DÖNEMİ OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE SİYASİ PARTİLER (1918-1922)

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2014-15/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

YL 15035042

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-II

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

DR 15036042

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-II

2

Seçmeli

 

Yüksek Lisans-Doktora  2014-15/Güz ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adi

Kredi

Statü

YL 15035033

SOĞUK SAVAŞ’TA TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR (1945-1990)

2

Seçmeli

YL 15035039

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Zorunlu

DR 15036033

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME-I

2

Seçmeli

DR 15036037

MÜTAREKE DÖNEMİ OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE SİYASİ PARTİLER (1918-1922)

2

Seçmeli

DR 15036041

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ-I

2

Zorunlu

 

Yüksek Lisans-Doktora  2013-14/Bahar ÖGRETİM YILI

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Statü

YL 15035014

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HÜKÜMETLERİ VE PROGRAMLARI

2

Seçmeli

YL 15035038

ATATÜRK DÖNEMİNDEN SOĞUK SAVAŞA TÜRK VE DÜNYA LİDERLERİ  (1923-1990)

2

Seçmeli

DR 15036034

TÜRKİYE-AVRASYA İLİŞKİLERİ VE KÜRESELLEŞME

2

Seçmeli

DR 15036036

TÜRK DEVRİMİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

2

Seçmeli

DR 15036038

JEOPOLİTİK VE STRATEJİ KURAMLARI AÇISINDAN TÜRKİYE VE BALKAN TARİHİ (20.YY)

2

Seçmeli

 


Contact

Email
nozden@humanity.ankara.edu.tr
Other Email
ozdennese53@gmail.com
Web Page
https://avesis.ankara.edu.tr/nozden
Office Phone
+90 312 310 3280 Extension: 1072
Address
Ankara Üniversitesi, DTCF, 06100 Sıhhiye-Ankara, TÜRKİYE