Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2009 - 2014 Associate Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2005 - 2009 Assistant Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1994 - 2005 Research Assistant

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

 • 2024 - Continues Head of Department

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2023 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • 2022 - Continues Komisyon Üyesi

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Yeniden Atama Komisyonu

 • 2022 - Continues Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Rektörlük, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme Ve Kalite Koor.

 • 2015 - Continues Head of Department

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2015 - Continues Manager of Research and Application Center

  Ankara University, Rektörlük, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2009 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Rektörlük, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2015 - 2024 Head of Department

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan İlişkileri Anabilim Dalı

 • 2013 - 2024 Program Koordinatörü

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan İlişkileri Anabilim Dalı

 • 2014 - 2022 BAP Scientific Commissioner

  Ankara University, Rektörlük, Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

 • 2017 - 2020 Head of Department

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 - 2020 Head of Department

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2017 - 2020 Fakülte Kurulu Üyesi

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • 2010 - 2019 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Rektörlük, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Mer.

 • 2009 - 2012 Assistant Manager of Research and Application Center

  Ankara University, Rektörlük, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2008 - 2012 Assistant Director of the Institute

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2008 - 2012 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

 • Postgraduate İleri Çalışma Psikolojisi

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Yeni Endüstri İlişkileri

 • Postgraduate İş, Sağlık ve Psikoloji

 • Postgraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Seminer II

 • Doctorate Değişen Örgüt ve Çalışan Davranışları

 • Postgraduate Psikolojiye Giriş

 • Postgraduate Çalışma Yaşamında Davranış Ve Kişilik

 • Postgraduate Örgütlerde İnsan Kaynakları Biriminin İşlevleri

 • Undergraduate Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri

 • Doctorate Çalışma Yaşamında Davranış ve Kişilik

 • Doctorate Çalışan Davranışları Ve Sorun Alanları

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji Sustainable Development

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Kart N. M.

  BuseGülpınar(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamındaki Yeri

  Kart N. M.

  D.Güneş(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • Yetişkin Bağlanma Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

  Kart N. M.

  T.Nur(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • Bir Kariyer Geçiş Dönemi Olarak Üniversiteden İş Yaşamına Geçiş Süreci: Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Dtresi

  Kart N. M.

  O.YONCALIK(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • Örgütlerde İK İş Ortaklığı Modeli

  Kart N. M.

  S.İlkem(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • İşletmelerde Çalışanların Verimliliğinin Arttırılmasında İK Politikalarının Etkisi

  Kart N. M.

  A.Fürkan(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2023

 • Bir Özel Öğretim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin ahlaki Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi

  Kart N. M.

  H.TÜRKERİ(Student), Masters (Non-Thesis), 2013

 • İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ-YILDIRMA (MOBBİNG)

  Kart N. M.

  M.CİHAN(Student), Masters (Non-Thesis), 2012

 • ???

  Kart N. M.

  E.İNCİLİ(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2011

 • ????

  Kart N. M.

  .KAVRUK(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2010

 • Çalışma Hayatı ve Kişilik

  Kart N. M.

  D.KOÇYİĞİT(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı

  Kart N. M.

  .ÖZDEMİR(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Gelişim Yönetimi Uygulamaları ve Performans Yönetimine Etkileri

  Kart N. M.

  .KIZILAY(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Sosyal Psikoloji-Örgütlerde Gruplar ve Grup Dinamikleri

  Kart N. M.

  P.ERCAN(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Mühendis Meslek Grubu İle Öğretmen Meslek Grubunun Karar Stratejilerinin İncelenmesi Karşılaştırılması

  Kart N. M.

  A.UTKU(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Hizmetler Sektörü ve İnovasyon

  Kart N. M.

  D.TAŞAR(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2009

 • Türkiye'de Toplam Kalite Uygulamalarının Endüstri İlişkileri Üzerindeki Etkileri

  Kart N. M.

  S.ÖZÇELİKEL(Student), Masters (Non-Thesis), 2007