Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik karın ağrısı

67. Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 October 2023 Creative Commons License

Büyüme ve beslenme durumunun değerlendirilmesi

67. Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 October 2023 Creative Commons License

Oyun, okul çocuğu ve ergen beslenmesi

67.Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 October 2023 Creative Commons License

Malnütrisyonda tanı ve değerlendirme

Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Romanya Pediatri Derneği ortak Toplantısı , Bucuresti, Romania, 8 - 10 September 2023 Creative Commons License

Tek ölçümde malnütrisyon

58. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 9 - 13 May 2023 Creative Commons License

Tek Ölçümde Malnütrisyon Tanısı

66. Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 October 2022

Oyun, okul çocuğu ve ergen beslenmesi

66. Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 October 2022 Creative Commons License

Crypt epithelial apopitosis: sound like IBD in on the horizon

34 th Europian Congress of Pathology, Basel, Switzerland, 3 - 07 September 2022, vol.481, pp.106 Creative Commons License

Myths and facts: reflux esophagitiids abd esopholic oesaphagitis

34 th Europian Congress of Pathology, Basel, Switzerland, 3 - 07 September 2022, vol.481, pp.1-2 Creative Commons License

Genetic landscape of paediatric acute liver failure

ESPGHAN 54th Annual Meeitng, Kobenhavn, Denmark, 22 - 25 July 2022, pp.677 Creative Commons License identifier identifier identifier

Atipik Galaktozemi ve Wilson hastalığı olan bir olgu

1. uluslararsı katılımlı metabolik hastalıklar ve beslenme kongresi, Hatay, Turkey, 28 May - 01 July 2022, pp.391-392 Creative Commons License

Deoksi guanozin kinaz eksikiğinin klinik varyasyonları

16. uluslararası katılımlı metabolik hastalıklar ve beslenme Kongresi, Hatay, Turkey, 28 May - 01 July 2022, pp.426-427 Creative Commons License

Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi (TACO) olan olgu

14. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 May 2022 Creative Commons License

Büyüme Yetersizliği Olan Çocuklarda Beslenme Destek Tedavisinin Etkinliği

14. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 May 2022 Creative Commons License

Kolon mukozası soyulması ile seyreden bir olgu

14. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 May 2022 Creative Commons License

Çocukluktan erişkinliğe fonksiyonel GIS hastalıkları

Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 16 November 2021

Oyun, okul çocuğu ve Ergen Beslenmesi

65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2021

Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve buğday alerjisi

56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 October 2021

Anne sütü oligosakkaridleri

13. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 22 May 2021

Konjenital ishallere yaklaşım

13. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 22 May 2021

Çocuklarda Malnütrisyon

13. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 20 May 2021

Malnütrisyonlu Çocuklarda El Kavrama Gücünün Değerlendirilmesi

13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Elazığ, Turkey, 19 May 2021, pp.149

Anne sütü oligosakkaritleri

Çocuk Dostları Kongresi, Turkey, 17 March 2021

Cow’xxs milk protein alergy

Türkiye Milli Pediatri Kongresi-5 th Italian- Turkish meeting, 30 October - 03 November 2019

Regürjitasyon, infantil kolik

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2019

Süt Çocuğuna Küçültülmüş Segment 2 Grefti Kullanılarak Yapılan Canlı Donör Karaciğer Nakli

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi/23.Ulusal Çocuk Hemşireliği Kongresi/ STEPS 2019, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Ankara üniversitesi Çocuk Hastanesinde iki farklı dönemde yapılan Pediatrik Karaciğer nakillerinin karşılaştırılması

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Çölyak Hastalığı Osteoporozun Etyopatogenezinde Etkili midir

Uluslararası Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

Living donor liver transplantation using reduced segment 2 monosegment graft in an infant

25th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Toronto, Canada, 15 - 18 May 2019, vol.103, pp.253 identifier

Wilson hastalığı ve otoimmun hepatit birlikteliği

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 April 2018 - 21 April 2019 Sustainable Development

İnek sütü protein alerjisi olan olgularda beslenme

Dr.Behçet Uz Çocuk Kongresi, Turkey, 28 February - 02 March 2019

MALNUTRİSYONDA 6 DOĞRU

ÇOCUK HEKİMLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI, Turkey, 21 November 2018

oyunçocuğu ve ergen beslenmesi

62. Türkiye milli pediatri kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2018

İNEK SÜTÜ ALERJİSİ

ULUSLARARSI KATILIMLI ÇOCUK HASTALIKLARI AKADEMİSİ, 23 - 26 September 2018

ENTERAL NUTRİTİON İN CHİLDREN

FİRST İNTERNATİONAL FOOD AND DRUG CONGRESS, 24 - 27 May 2018

Iron deficiency anemia in children with malnutrition

1st International food and Medicine Congress, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2018 Sustainable Development

Assessment of Cow´s milk-related symptom scoring awareness tool in Turkish infants

51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Cenevre, 9 - 12 May 2018, vol.66, pp.1030

İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİNDE GIS TUTULUMU- GENEL YAKLAŞIM

54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 May 2018

Diagnostic work-up and micronutrient deficiencies in children with failure to thrive without underlying diseases

51st Annual Meeting of European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, CENEVRE, Switzerland, 9 - 12 May 2018, vol.66, pp.1029

kARIN AĞRISI OLAN ÇOCUK

ÇOCUK HEKİMİNİN BİR GÜNÜ, Turkey, 26 - 29 April 2018

Wilson hastalığı ve otoimmün hepatiti birlikteliği

12.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Akut karaciğer yetmezliğinde palzmaferezin etkinliği

12.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve BESLENME kONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

ERKEN BAŞLANGIÇLI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI

12. ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

Transaminaz yüksekliği ile Zellweger sendromu tanısı alan iki olgu

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Kronik atrial intestinal aritmi: Kronik psödoobstriksiyonun yeni tanımlanmış bir nedeni

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Akut karaciğer yetmezliğinde plazmaferezin etkinliği

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2018

Çölyak hastalığı ve eozinofilik özofajit birlikteliği olan bir olgu

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, epatoloji ve Beslenme kONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

Enteral Beslenme-KİME- NE ZAMAN -NASIL

12.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

BEBEKLİK ÇAĞI FONKSİYONEL GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

12. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

BEBEKLERDE İNEK SÜTÜ İLİŞKİLİ SEMPTOM SKORLAMASI FARKINDALIK

ULUSAL ÇOCUK GASTROENENTEROLOJİ HEATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 April 2018

Annelerin probiyotik farkındalığı ve probiyotik bilgileri

6. Uluslarası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi6th International from fetal life to childhood first 1000 days Maternal-Infant-Nutrition Congress, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2018, pp.171

OYUN ÇOCUĞU BESLENMESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI İLK 1000 GÜN KONGRESİ, 14 - 18 March 2018

Fuctional GıS PROBLEMS in infancy

Turkish-Kosova Joint congress, 16 - 17 November 2017

Enteral Beslenme

Milli Pediatri kongresi, Turkey, 15 - 18 November 2017

Oyun, okul, ergenlik dönemi beslenmesi

Milli Pediatri kongresi, Turkey, 15 - 19 November 2017

CASE STUDİES: GASTROESOPHAGEAL REFLUX in an infant

Eurodigestion, Maribor, Slovenia, 5 - 07 October 2017

Biliyer atrezi

Pediatrik Gastroenteroloji Güncelleme Toplantısı, Turkey, 2 - 04 June 2017

Tekrarlayan karaciğer yetmezliği olgularında yeni bir tanı SCYL1 mutasyonu

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Toplantısı, Muğla, Turkey, 1 - 04 June 2017, pp.13

Malnutrisyon

Milli Pediatri Van bölge toplantysı, Turkey, 25 May 2017

Fonksiyonel GIS hastalıkları

Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2017

Malnutrisyona güncel yaklaşım

Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2017

Erken başlangıçlı inflamatuar barsak hastalığı

Pediatrik IBH okulu, Turkey, 28 - 29 April 2017

Proktokolit

A dan Zye İnek sütü alerjisi, Turkey, 29 March 2017

Cow milk alergy

Turkish Romanian pediatric meeting, 9 - 13 November 2016

Oyun çocuğu beslenmesi

Milli pediatri kongresi 2016, Turkey, 9 - 13 November 2016

Case series of CD25 deficiency HSCT as curative treatment

17th biennial meeting of the european society for ımmunodeficiencies, 21 - 24 September 2016

İnek sütü protein alerjisi

Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 16 - 18 May 2016

Belirtisiz transaminaz yükseklikliği olan hastalarda etiyoloji

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

Malnutrisyonu olan çocuklarda rutin tetkiklerin yeri

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Malnütriyonu olan çocuklarda rutin tetkiklerin yeri

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.145

JMML nedeniyle HKHN uygulanan iki hastada gelişen ciddi hiperlipidemi

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

Belirtisiz transaminaz yüksekliği olan hastalarda etyoloji

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.125

Primer immün yetmezliklerde gastrointestinal tutulum

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongres, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

Kasabach Meritt sendromu gelişen hepatik hemanjioendotelyomalı bir olgu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

DGAT 1 eksikliğine bağlı konjenital ishal olgusu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016 Sustainable Development

Geç tanı alan bir konjenital klor kaybettiren ishal olgusu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016 Sustainable Development

ACT2 mutasyonu saptanan bir intestinal psödoobstrüksiyon olgu sunumu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

Farklı prezentasyonlarla tanı alan lenfanjiektazi olguları

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

ACTG2mutasyonu saptanan bir intestinal psödoobstruksiyon olgusu

11.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016, pp.227

Pankreasın solid psödopapiller tümörü olgu sunumu

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 07 May 2016

GEÇ TANI ALAN BİR KONJENİTAL KLOR KAYBETTİREN İSHAL OLGUSU

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 May 2016

Cow s milk allergy

Iranian-Turkish Pediatric Meeting, 20 - 24 April 2016

İnflamatuar barsak hastalığı Gastroenterolog gözüyle

2. Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 1 - 02 April 2016

GIS tutulumlu inek sütü protein alerjisi

Bebeklerde özel beslenme yaklaşımı gerektiren durumlar, Turkey, 19 - 20 March 2016

Pediatrik bağırsak yetmezliği

pediatrik bağırsak yetmezliği ve rehabilitasyonu sempozyumu, Turkey, 19 - 20 February 2016

İnek sütü allerjisi ve eozinofilik GIS hastalıkları

İzmir Gastroenteroloji toplantısı, Turkey, 12 February 2016

Case presentation: A girl with cholesterol ester storage disease

12th Annual WORLD Symposium / Research Meeting of the Lysosomal-Disease-Network, California, United States Of America, 29 February - 04 March 2016, vol.117 identifier

Erken dönem beslenmenin etkisi

Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 4 - 08 May 2015

Konjenital Portal Ven Yokluğu (Agenezisi) Olan Bir Çocukta Hepatoselüler Karsinoma

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 30 April - 03 May 2014

SARILIK YAKINMASIYLA BAŞVURAN PRİMER PANKREATİK LENFOMALI BİR OLGU

10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Endoskopik Duedonal Lezyonların Histopatoloji ile Uyumluluğu

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi,Antalya, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2012

The burden of chronic hepatitis B in a median endemic country:a mathematical approach

International Liver Congress TM 2009. 44th Annual Meeting of The European Association for the Study of the Liver,Copenhagen, Denmark, 22-26 April, 200, Copenhag, Denmark, 22 - 26 April 2009