General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Research Areas: Health Sciences

Names in Publications: Tanca A, Aydan Kansu, KANSU TANCA AYDAN, Aydan Tanca, TANCA A, KANSU AYDAN, Kansu A., KANSU A, Kansu A, KANSU TANCA A, AYDAN KANSU TANCA, AYDAN KANSU, Kansu Tanca A, Tanca Aydan Kansu, Aydan Kansu Tanca, Tanca Kansu A., Tanca Kansu A

Metrics

Publication

494

Citation (WoS)

1409

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

1536

H-Index (Scopus)

21

Citation (Scholar)

678

H-Index (Scholar)

13

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

14

Thesis Advisory

10

Open Access

57
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof.Dr. Aydan Kansu

 

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1959

İş Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Dikimevi 6100, Ankara

Telefon: 0(312) 595 63 63

Faks: 0 (312) 319 14 40

e-mail: aydankansu@gmail.com

Halen çalıştığı kuruluş: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.

 

Eğitim Durumu    

TED Ankara Koleji (Lise), 1976

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Üniversite), 1982

Tıpta uzmanlık:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hasta1ık1arı Anabilim Dalı’nda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı, 1991

Tıpta Yandal Uzmanlığı:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’nda Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlığı, 1995

 

Uzmanlık Tezleri:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi:

Kansu A. Çocukluk çağı maliyn lenfomalarında Natural Killer (NK) düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 1991 (Tez danışmanı: Prof. Dr. Emel Babacan).

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlık Tezi:

Kansu A. Çocukluk çağı kronik hepatit B enfeksiyonunda interferon tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, 1995. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Nurten Girgin).

 

 

 

Bugüne Kadar Bulunduğu Başlıca Görevler

Ankara Gülveren Sağlık Ocağı’nda zorunlu devlet hizmeti: 1982-1984

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi: 1986-1991

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlığı Araştırma Görevlisi: 1991-1995

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Öğretim Görevlisi: 1995-1999

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Doçent: 1999-2005

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Profesör 2005-2009

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanlığı 2009-

 

Danışmanlık Yaptığı tezler

Abak N. Çocukluk Çağı Kronik Hepatit B Tedavisinde Tek Başına İnterferon Alfa ile İnterferon alfa-Lamivudin Kombinasyonunun Etkinliğinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2004

Kuloğlu Z. Kronik hepatit B enfeksiyonlu çocuk hastalarda interferon tedavisinin glukoz  metabolizması üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2004

 

Üstündağ G. Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Üçlü Klasik Tedaviyle Ardışık Tedavinin Etkinliğinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Yan Dal Uzmanlık Tezi,2009

 

Yıldız D. Çocukluk Çağı Helikobakter Enfeksiyonu Eradikasyonunda 7 ve 14 Günlük Tedavilerin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2010

 

Vatansever G. Kronik Karın Ağrısı Olan Hastaların Tanıya Yönelik Yaklaşımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Maliyet Analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2013

 

Kırbaş G. Gastroözofageal Reflü Hastalığı Düşünülen Çocuklarda Özofagusun Endoskopik Bulguları ile Histopatolojik Sonuçları Arasındaki İlişkinin Retrospektif Analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Yandal Uzmanlık Tezi, 2014

 

Bay H. Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda yapılan Karaciğer Biyopsilerinin Endikasyonlar, Komplikasyonlar ve Tanı açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2018

 

Bayar S. Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2020

 

Ekici MI. Büyme Yetersizliği Olan Çocuklarda Beslenme Destek Tedavisinin Etkinliği. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, 2021