Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

 • 2012 - 2016 Associate Professor

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

 • 2011 - 2012 Associate Professor

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Educatıon

 • 2007 - 2011 Assistant Professor

  Kirşehir Ahi Evran University, Faculty Of Educatıon

 • 1999 - 2007 Instructor

  Gazi University, Rektörlük

Managerial Experience

 • 2021 - 2022 Head of Department

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

 • 2012 - 2022 Assistant Director of the Institute

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

 • 2007 - 2011 Vice Dean

  Kirşehir Ahi Evran University

Courses

 • Postgraduate LALE DEVRİNDEN MEŞRUTİYETETÜRKMODERNLEŞMESİ

 • Undergraduate ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

 • Doctorate ATATÜRK’ÜN NUTUK ADLI ESERİNİN TAHLİLİ

 • Postgraduate Atatürk Döneminde Modernleşme

 • Doctorate ATATÜRK’ÜN BASILI ESERLERİ

 • Doctorate Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası

 • Postgraduate Anılarla Karşılaştırmalı Nutuk Tahlili

 • Doctorate İki Savaş Arası Türk Dış Politikası

 • Postgraduate Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Tahlili

Advising Theses