Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2000 - 2017 Assistant Professor

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 1993 - 2000 Lecturer

  Ankara University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 • 1986 - 1993 Instructor

  Ankara University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2022 - Continues Engelsiz Birimi Başkan Yardımcısı

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2022 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2022 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

 • 2002 - 2005 Head of Department

  Ankara University, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Courses

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMİ2

 • Postgraduate Çocuklarda Fiziksel Aktiivite ve Beslenme

 • Doctorate Beden Eğitiminde Değerlendirme Yaklaşımları

 • Undergraduate Ders dışı etkinlkikleri

 • Postgraduate Beden Eğitimi Ve Sporda Alternatif Yöntem Yaklaşımlar

 • Undergraduate Hentbol ll

 • Undergraduate SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM (SEÇMELİ)

 • Undergraduate Egzersiz ve Beslenme

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemi 1

 • Undergraduate Beslenme ve sağlık

 • Undergraduate Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemi

 • Postgraduate SPOR EĞİTİMİ

 • Undergraduate Hentbol III

 • Undergraduate Beden Eğitimi Spor Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi

 • Postgraduate SPORCU BESLENMESİ

 • Undergraduate SPOR ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ

 • Doctorate BEDEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Undergraduate ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

 • Doctorate SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 1

 • Undergraduate DERS DIŞI ERKİNLİKLERİ

 • Undergraduate ÖZEL ALAN TEKNİK TAKTİK

 • Postgraduate OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME

 • Undergraduate Spor Etkinlikleri

 • Undergraduate Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim

 • Postgraduate Özel Alan Teknik Taktik

 • Undergraduate Sınıf İçi Etkinlikler

 • Undergraduate Özel Alan Teknik Taktik Dersi

 • Undergraduate Ders dışı etkinlikleri (Seçmeli)

 • Doctorate Beden eğitimi ve Sporda ölçme ve değerlendirme

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Postgraduate Beden eğitimi ve sporda eğitim öğretim yaklaşımları

 • Undergraduate Spor Etkinlikleri (Seçmeli)

 • Doctorate Spor eğitiminde öğretim ilke ve yöntemleri

 • Undergraduate Ders Dışı Etkinlikleri

 • Undergraduate Öğretmenlik uygulaması

 • Postgraduate Spor eğitiminde öğretim ilke ve yöntemleri

 • Postgraduate Spor Beslenmesi

 • Doctorate Beden eğitiminde yapılandırmacı müfredat uygulamaları

 • Undergraduate Ders Dışı Etkinlikleri Seçmeli

 • Doctorate Beden eğitimi ve sporda eğitim öğretim yaklaşımları

 • Undergraduate Sporcu Beslenmesi

Advising Theses