Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir Bir Kardiyoembolik İnme Nedeni Olarak Lamb'l Excresence

59. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 13 December 2023, pp.947

İskemik İnme Saatinin Prognozla İlişkisi

59. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 13 December 2023, pp.561

NYB’da Uyanmayan Hastamı Nasıl Uyandırabilirim?

59. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 18 December 2023

Akut İnme Yönetim Sistemleri ve İnme Üniteleri

Türk Nöroloji Derneği Nöroloji Hemşireliği Kursu, Turkey, 13 - 14 December 2023

Small vessel disease

3rd International Balkan Congress on Neurology and Neuroscience, Tekirdağ, Turkey, 5 - 08 October 2023

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde PEG takılan iskemik inme hastalarının takip sonuçları

II. ANATOLIA ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 October 2023, pp.31

Tromboemboli Proflaksisi

10. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 11 June 2023

Paranteral Nütrisyon: Algoritma

5. Nöronütrisyon Sempozyumu, Van, Turkey, 8 - 09 June 2023

Demansta nütrisyonel destek

KEPAN LLL Kursları, Ankara, Turkey, 04 June 2022

Baş Dönmesi Hastasında Servikokranial Vasküler Doppler Ultrason

58. Ulusal Nöroloji Kongres, Antalya, Turkey, 19 November 2022 - 24 November 2023

Antikoagülan Tedaviye Bağlı İntraparankimal Kanama Tedavisi

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 November 2022

Herpes Zoster Oftalmikus Olgusu

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 24 November 2022

Bilateral Operkuler Sendrom Olgusu

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 24 November 2022

‘PFO ve “Bubble” test, Otoregülasyon ve “Breath Holding” test

6. Uluslararası Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar, İzmir, Turkey, 6 - 09 October 2022

ERİŞKİN ÇAĞDA İNMENİN NADİR BİR NEDENİ: ORAK HÜCRELİ ANEMİ

Uluslararası 6. İnme Akademisi, İzmir, Turkey, 6 - 09 October 2022, vol.28, no.28, pp.66-67

‘PFO ve “bubble” test, Otoregülasyon ve “Breath Holding” testi’

6. Uluslararası Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar, İzmir, Turkey, 6 - 09 October 2022

Vaskülitler

15. Nöroloji Yeterlilik Kursu, Ankara, Turkey, 28 September - 02 October 2022

Santral Sinir Sistemi Vaskulitlerinde Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ankara Romatoloji Toplantıları, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2022

TCD/ Doppler ultrasonografinin inme dışında kullanım alanları

5. Türkiye İnme Akademisi ve Uygulamalı Kurslar, Ankara, Turkey, 17 - 19 December 2021

COVID-19'un nörolojik etkileri

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi&10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2021

Nedeni bulunmayan inmede atrial fibrilasyon tanısını nasıl koymalıyız? Kılavuzlar ne öneriyor?

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ankara, Turkey, 27 November - 01 December 2021

Vertebral Renkli Doppler Ultrasonografi

56. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ankara, Turkey, 28 November - 02 December 2020

THE EFFECT OF METFORMIN AND OTHER ANTIDIABETIC THERAPY ON SEVERITY AND PROGNOSIS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE

European Stroke Organisation and World Stroke Organization (ESO-WSO 2020) Virtual Conference, 7 - 09 November 2020, pp.18

Disfaji rehabilitasyonu

2. Nöronütrisyon Sempozyumu, İzmir, Turkey, 07 March 2020

‘Olgularla Ensefalit’

Olgularla Mikrobiyolojik Testlerin Yönetimi: Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, Ankara, Turkey, 06 December 2019

81 yaşında Parkinson hastası. AF dışında eko dahil normal. OAK verelim mi?

3. Türkiye İnme Akademisi,, Muğla, Turkey, 3 - 06 October 2019

Restless leg syndrome in Neuro-Behçet’xxs and Behçet’xxs disease

INTERNATIONAL CONGRESS OF PARKINSON’xxS DISEASE AND MOVEMENT DISORDERS®, Nice, France, 22 - 26 September 2019

Nörolojik muayenesi kötüleşen subaraknoid kanama hastası

8. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 19 May 2019

Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES): 12 Hastanın Dökümü

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018, pp.353-354

Vertebral ve Subklavian Arterlerin Ultrasonografik Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi’

54.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Meningoensefalitte İlk 24 Saat

54.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Akut nörolojik hastalıklarda nütrisyonel destek

LLL Kursları, İstanbul, Turkey, 03 November 2018

AF Var, Acil/Elektif Cerrahi Gerekiyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Deneği Kurslar Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018

Transkranial Doppler’in Klinik Kullanımı

Türk Beyin Damar Hastalıkları Deneği Kurslar Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2018

Amiloid Spell

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 24 - 30 November 2017

Arteriyeı kanülasyon ve invaziv kan basıncı monitorizasyonu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 24 - 30 November 2017

Periferik Sinir Hasarını Düşündüren İnme Olguları

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017, pp.287

Frequency of cognitive impairment in relapsing-remitting multiple sclerosis patients in Turkey and affecting factors

7th Joint European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS)-Americas-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ACTRIMS), Paris, France, 25 - 28 October 2017, vol.23, pp.458-459

Olgularla Nöronutrisyon

7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu,, Konya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Bakteriyel menenjitlerde yeni tanı yöntemleri

7. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu,, Konya, Turkey, 19 - 22 October 2017

IV tromboliz, NIHSS 30

İnme Tromboliz ve Nörovaskülarizasyon Akademisi 2017 Türkiye, Turkey, 7 - 10 September 2017

Akut Travmatik Beyin Hasarında Nütrisyonel Destek

Eğitici Eğitimi-Hastane Eczacılığı Eğitim ve Uygulama Merkezleri Eğitimleri Kursu, Turkey, 9 February - 10 March 2017

Asit-Baz Bozukluklarına Yaklaşım

52.Ulusal Nöroloji Kongresi,, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

Akut inmeli hastaya nörolojik yaklaşım ve etyoloji

Akut İnmede Endovasküler Tedavi Toplantısı ve Uygulamalı Kursu, Ankara, Turkey, 9 - 10 April 2016

Nöro Behçet sendromunda vertebral arter diseksiyonu

51.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Nöroyoğun Bakımda Parenteral Geniş Spektrumlu Antibiyotik Kullanımı

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 03 December 2015

Etiologic subtypes of watershed infarcts

9th World Stroke Congress, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.135

Intraserebral kanama ve SAK

6. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015

Akut inmeli hastaya nörolojik yaklaşım ve etyoloji

AKUT İNMEDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ TOPLANTISI ve UYGULAMALI KURSU, Gaziantep, Turkey, 10 - 11 October 2015

Kanserli Hastalarda İskemik İnme

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.7

Ekokardiyografi Her Akut İskemik İnmeli Hastaya Uygulanmalı mı

Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, İzmir, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.6

Etiologic Subtypes of Posterior Circulation Strokes

The European Stroke Organisation Conference, England, 17 - 19 April 2015

Prevalence and Prognosis of Intracranial Stenosis in Acute Ischemic Stroke

ESO Conference 2015, Glasgow, United Kingdom, 17 - 19 April 2015, vol.10, pp.212

Parkinson Hastalığı Demansında Transdermal Rivastigmin Tedavisinin Hasta Yakını Bakış Açısı

11. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozukluğu Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.6

Karpal Tünel Sendromunda Otonomik Tutulum Sempatik Deri Yanıtı ve Deri Sıçaklığı

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2015, pp.31

İki Farklı Kanat Skapula Olgusu

31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2015, pp.59

Validity of Etiologic Stroke Classification Comparison of Different Classification Systems

International Stroke Conference 2015, Nashville, United States Of America, 10 - 12 February 2015, vol.46

Incidence and Etiology of Punctate Infarcts in Ischemic Stroke Patients

International Stroke Conference 2015, Nashville, United States Of America, 10 - 12 February 2015, vol.46

Postpartum Normotansif PRES Olgu Sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014, pp.293

Bilateral Optic Neuritis in a patient with Behçet Disease

15th International Congress on Behçet’s Disease, Yokohama, Japan, 13 - 15 July 2012, pp.90

Restless leg syndrome in neuro Behçet s disease

15th International Congress on Behçet’s Disease, Yokohama, Japan, 13 - 15 July 2012, pp.83

Reverzibl Serebral Vazokonstrüksiyon Sendromuna Bağlı Percheron Arter İnfarktı

VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2012, pp.49

Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2012, pp.55

Karşı Taraf Oklüde Karotis Darlığında Endovasküler Tedavi Olgu Serisi

VI. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2012, pp.61

Göğüs Cerrahisi için zor bir hastalık Duchenne Muskuler Distrofisi

VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2011, pp.196-197

Down Sendromlu Hastada Demans ile Beraber Senil Myoklonik Epilepsi

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 10 December 2010, pp.103

Restless leg syndrome in multiple sclerosis

25rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multıple Sclerosis, Düsseldorf, Germany, 9 - 12 September 2009, vol.15, pp.48

Headache in Multıple Sclerosis

25rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multıple Sclerosis, Düsseldorf, Germany, 9 - 12 September 2009, vol.15, pp.48-49

Striatal İnfarction with Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia

13th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, France, 7 - 11 July 2009, vol.24, pp.82-83

Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia a case report

Thirteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 01 January 2009

Crohn Hastalığında Akut Serebellit Olgusu

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008, vol.14, pp.159-200

Bulbusta Wallerian Dejenerasyonun MR Görüntülemesi

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 16 November 2008, vol.14, pp.212

Multiple Sclerosis and Headache preliminary results

23rd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Prak, Czech Republic, 11 - 14 October 2007, vol.13, pp.124

Rinoserebral mukormikozis

43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2007, vol.13, pp.157

Nöro Behçet Sendromu ve Difüzyon MRG

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 10 December 2005, vol.11, pp.187

Books & Book Chapters

Santral Sinir Sistemi Tüberkülozisi

in: Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları, BİJEN NAZLIEL, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.37-42, 2023

Vakülitler

in: Türk Nöroloji Yeterlik Sınavı Hazırlık Kitabı, Çelebisoy N,Topçuoğlu MA, Editor, Türk Nöroloji Deneği Yayınları, Ankara, pp.99-104, 2022

Yaşlıda Sinir Sistemi Hastalıkları

in: Yaşlıda Sık Görülen Durumlar-2 Kronik Hastalıklar, Murat Varlı, Editor, Masta Basımevi, Ankara, pp.128-136, 2021

Transkraniyal Sonografi

in: Hareket Bozuklukları Yeni Akıl Notları, Muhittin Cenk Akbostancı, Fatma Tuğra Karaaslan Türk, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.91-92, 2020

Klinik Yaklașım: Nörolojik Sistem

in: COVID-19, Osman MEMİKOĞLU, Volkan GENÇ, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, pp.55-58, 2020

Metrics

Publication

198

Citation (WoS)

267

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

402

H-Index (Scopus)

11

Project

10

Thesis Advisory

3

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals