Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 2001 - 2010 Associate Professor

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

 • 1999 - 2001 Assistant Professor

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Rural Development Sustainable Development

 • Postgraduate KIRSAL ALANDA İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 • Undergraduate Kırsal Sosyoloji

 • Doctorate KIRSAL ALANDA İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Doctorate KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ VE PROJE GEKİŞTİRME ESASLARI

 • Undergraduate RURALTOURISM

 • Postgraduate Girişimcilik

 • Doctorate TARIMDAL ÜRETİMDE VE KALKINMADA KADIN EMEĞİ

 • Postgraduate LATİN AMERİKA TARIM POLİTİKALARI VE KIRSAL KALKINMA-I

 • Undergraduate KIRSAL SOSYOLOJİ

 • Doctorate KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ VE PROJE GELİŞTİRME ESASLARI

 • Doctorate KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ VE PROJE GELİŞTİRME ESASLARI

 • Doctorate KIRSAL SANAYİ VE KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ

 • Postgraduate KIRSAL SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate KIRSAL SANAYİ VE KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ

 • Doctorate Girişimcilik ve İşletme Yönetimi

 • Doctorate Kırsal Kalkınma Stratejileri ve Proje Gekiştirme Esasları

Advising Theses