Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Reply

Journal of Ultrasound in Medicine , vol.27, no.4, pp.683, 2008 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pilonidal kavitenin girişim öncesi ultrasonografi ile değerlendirilmesi, pilonidal sinus nedeni ile fenol uygulanan adolesanlarda iyileşme ve tedavi başarısını öngörebilir.

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Aydın, Turkey, 02 November 2022

Tympanic annulus: clinical implications for endoscopic ear surgery

The 20th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists, Turkey, 5 - 07 August 2022, vol.16, no.2

İnfantta Dev Aort Anevrizması İle Giden Cutis Laxa Tip1b

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.463

A rare entity in children: gastric wall abscess

33rd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association. 28-31 October 2015, Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa, Antalya., Turkey, 28 October 2015

Presence of blood flow does not exclude ovarian torsion

6th National Pediatric Urology Congress, 7-9 May 2015, Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 7 - 09 May 2015

Kronik Graft Versus Host Hastalığının Nadir Bir Komplikasyonu: Kemik İliği Nakli Sonrası Steatore

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Sarılık Yakınmasıyla Başvuran Primer Pankreatik Lenfomalı Bir Olgu

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Konjenital Portal Ven Yokluğu (Agenezisi) Olan Bir Çocukta Hepatoselüler Karsinoma

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 30 April - 03 May 2014

SARILIK YAKINMASIYLA BAŞVURAN PRİMER PANKREATİK LENFOMALI BİR OLGU

10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Kalıtsal Protein S Eksikliğine Bağlı Mezenterik Tromboz Olgusu

9. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 October 2012

Congenital Vascular Malformations and Multidisciplinary Team Work

9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 21 - 24 March 2013, vol.163, pp.19

Tibianın doğumsal psödoartrozu

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Perkütan Karaciğer Biyopsisi Yapılan Hastalarımızın Analizi

9. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ, Turkey, 18 - 21 October 2012

Frequency of renal anomalies in asymptomatic relatives of the patients with CAKUT

45th Annual Pediatric Nephrology Meeting, Krakow, Poland, 6 - 08 September 2012, vol.27, pp.1650

Yenidoğanda yüzde şişlik nedenlerinden dakriyosistoselin BT bulguları

32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 02 November 2011

NADİR APENDEKTOMİ KOMPLİKASYONU: CİLT ALTI APENDİKOLİT VE APSE

3. TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 24 May 2008

Ventricular obstruction due to aqueductal developmental venous anomaly in a pediatric patient

First Eastern Mediterranean & Second National Congress of Magnetic Resonance Imaging, İzmir, Turkey, 12 - 14 December 2002

Griesel sendromu Griesel syndrome

Türk Nöroşirürji Kongresi 14. Bilimsel Kongresi, Turkey, 17 May 2000

Books & Book Chapters

Çocukluk Çağı Artritlerinde Görüntüleme

in: Çocukluk Çağında Artrit , Fatma Aydın, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.76-86, 2024 Creative Commons License

Imaging in Hereditary Neurocutaneous Diseases

in: Kalıtsal nörokutanöz hastalıklarda görüntüleme., ABDULHAKİM COŞKUN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.94-109, 2021 Creative Commons License

Diagnostic Imaging of Pediatric Fungal Infections

in: Çocuklarda görülen mantar enfeksiyonlarında görüntüleme yöntemleri., ERGİN ÇİFTÇİ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.56-62, 2021 Creative Commons License

Imaging of Congenital Kidney and Urinary Tract Anomalies

in: CONGENITAL ANOMALIES OF THE KIDNEY AND URINARY TRACT, Fatoş Yalçınkaya, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-28, 2021 Creative Commons License

Radyolojik bulgular

in: Çocuk istismarı ve ihmali, Betül Ulukol, Editor, Punto yayınları, pp.139-154, 2019

Metrics

Publication

366

Citation (WoS)

1925

H-Index (WoS)

23

Citation (Scopus)

2341

H-Index (Scopus)

26

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

30
UN Sustainable Development Goals