Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelecekte Türkiye Yükseköğretiminde Yaşanabilecek Gelişmeler: Senaryo Oluşturma Çalışması.

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı 3, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018

Öğretim Elemanları Arasında Kıskançlık

Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı 3, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018

Stratejik planlarına göre eğitim fakülteleri: Bugün nasıllar, yarın nasıl olacaklar?

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.65-66

KURUMSAL VE BİREYSEL GEREKSİNİMLERE DUYARLI BİR DENETİM YAKLAŞIMI OLARAK TEMATİK DENETİM

Uluslararası Eğitim Denetimi KOngresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, pp.30-31

Öğrencilerin Zorbalık Eğilimleri: Bir Meta-Analiz Çalışması

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Türkiye’de Akademik Yazın, Makale Yayın Sürecive Sorunları

IV International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Seçim Kültürünün Okullardaki Öğrenci Temsilciliği Seçimine Yansıması

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğretmenlerin Stres Düzeylerinin Belirlenmesi Bir Meta Analiz Çalışması

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğretim Elemanları Arasında Kıskançlık ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The need for cross cultural approaches to school leadership development in a multicultural soceity

European Congress on Educational Research ECER2015 Budapest, Budapest, Hungary, 7 - 09 September 2015

Changing times changing needs comparison of ıntergenerational education in Turkey

European Congress on Educational Research ECER2015 Budapest, Budapest, Hungary, 7 - 09 September 2015

Cehennemde evlilik Türkiye de eğitim denetimi sisteminin birleştirilmesi üzerine eğitim paydaşlarının görüşleri

II.International Eurasian Educational Research Congress2015-Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Yükseköğretimde öğrenci memnuniyeti Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği

II.International Eurasian Educational Research Congress2015-Hacettepe Üniverstesi, Ankrara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları alternatif ödül ve ceza yöntemleri

II.International Eurasian Educational Research Congress2015’-Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

To be appointed or not to be appointed ıssues challenges and recommendations

International Congress on Eductaion fort he Future. Issues and Challenges-Ankara Üniversitesi_EBF, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

DeterminThe perceptions of teachers and school principals related to school violence

XI. National Psychological Counseling and Guidance Congress, İzmir, Turkey, 11 October 2010 - 13 October 2011 Sustainable Development

Determining school violence among high school students

XI. National Psychological Counseling and Guidance Congress, İzmir, Turkey, 11 - 06 October 2011 Sustainable Development

Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar Çözüm Önerileri ve Destaek Stratejileri

II.Eğitim Yönetimi Kongresi. Ankara. Ankara Üniversitesi., Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2008, vol.9

The development of peer violence scale

X. National Psychological Counseling and Guidance Congress, Adana, Turkey, 15 - 17 October 2009 Sustainable Development

The development of teacher s violence scale

X. National Psychological Counseling and Guidance Congress, Adana, Turkey, 15 - 17 October 2009 Sustainable Development

Okullarda Mesleki Çalışma İlişkileri

IV.Eğitim Yönetimi Kongresi. Denizli. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 1 - 03 May 2009

Perceptions of Educational Stakeholders about the Decentralizing Educational Decision Making in Turkey

ICES'08 Proceeding International Conference on Educational Science . Kıbrıs: Magosa. Üni., Magosa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 June 2008

Okul Yöneticiliğine Atanmak MEB ile Danıştay Arasındaki Yönetmelik Savaşı

III.Eğitim Yönetimi Kongresi. Eskişehir. Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 June 2008

Okullarda kabagüç türleri etkileri ve önleme stratejileri

I. Şiddet ve okul: Okul Ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet Ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2006

Okullarda zorbalık Türleri etkileri ve önleme stratejileri

I.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumuİstanbul, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2006

Öğretmen Kariyer Basamaklarının Faydaları ve Sakıncaları

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2004

Türkiye de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi

21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2002

İngiltere de Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi Okul Müdürleri için Ulusal Mesleki Standartla

21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirlmesi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2002

Issues About Desining of Training Programmes for Educational Leaders

First International Conference “Changing Times Changing Needs. Magosa KKTC., Magosa, Cyprus (Kktc), 8 - 10 May 2002, vol.2

Perceptions of Headteachers About Training Provision for Headteachers in England Preliminary Research Findings

Training of 21st. Century School Leadership Congrees. Warwick: UK, Warvick, United Kingdom, 8 - 10 May 1998

Books & Book Chapters

Örgütlerde Personel Geliştirme

in: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Cevat Elame ve Kamile Demir, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.91-115, 2012

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

100

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

101

H-Index (Scopus)

3

Project

24

Thesis Advisory

25

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals