Prof. LEVENT ALTINTAŞ


Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Veterinary Pharmacology and Toxicology

Email: laltintas@ankara.edu.tr
Office Phone: +90 312 317 0315 Extension: 4437
Fax Phone: +90 312 316 4472
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/laltintas
Address: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 06110 Dışkapı-ANKARA

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

339

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

389

H-Index (Scopus)

13

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Ağızdan kullanılan bazı sülfonamid preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliliği

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Veterinary Pharmacology and Toxicology

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2013 - Continues

2013 - Continues

Associate Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2006 - 2013

2006 - 2013

Research Assistant

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2002 - 2006

2002 - 2006

Research Assistant

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Deputy Head of Department

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Academic Performance D. Board Member

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Ethics Committee Member

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Rectorate Commissioner

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Ek Ders Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Döner Sermaye Ücretlerini Belirleme Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Biyosidal Eğitim Komisyonu Üyeliği

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Kütüphane Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Biyogüvenlik Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Atama-Yükseltme ve Dosya İnceleme Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2023 - Continues

2023 - Continues

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Sistemi Koordinatörü

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Tarım Orman Bakanlığı Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alan Komisyon Üyeliği

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Yayın Alt Komitesi Başkanı

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2021 - 2023

2021 - 2023

Diploma ve Derece Tespit Komisyonu Üyesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2021 - 2021

2021 - 2021

Assistant Director of the Institute

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Courses

Doctorate

Doctorate

İleri Araştırma Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Medikal Botanik (B Şubesi)

Doctorate

Doctorate

BESLENME FARMAKOLOJİSİ VE GELİŞMEYİ HIZLANDIRICI MADDELER

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Yöntemleri

Doctorate

Doctorate

Mikotoksinler ve Analizleri

Undergraduate

Undergraduate

Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları (Şube A)

Undergraduate

Undergraduate

Medikal Botanik (A Şubesi)

Doctorate

Doctorate

Farmakolojiye Giriş ve Farmakokinetik

Undergraduate

Undergraduate

Nükleer, Biyolojik Ve Kimyasal Silahlar (A Şubesi)

Doctorate

Doctorate

İlaçların Etkileri ve Etki Şekilleri

Undergraduate

Undergraduate

Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları (Şube B)

Undergraduate

Undergraduate

Nükleer, Biyolojik Ve Kimyasal Silahlar (B Şubesi)

Doctorate

Doctorate

MİTOTOKSİNLER VE ANALİZLERİ

Postgraduate

Postgraduate

Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı

Doctorate

Doctorate

İnsancıl Öldürme

Postgraduate

Postgraduate

TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ VE GENEL TOKSİKOLOJİ

Doctorate

Doctorate

HORMONAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

BİTKİSEL ZEHİRLER VE ANALİZLERİ

Postgraduate

Postgraduate

SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI

Postgraduate

Postgraduate

KÜMES HAYVANLARINDA İLAÇ FARMOKOKİNETİĞİ VE İLAÇ KULLANIMI

Doctorate

Doctorate

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE İLAÇLAR

Doctorate

Doctorate

SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI VE RUMEN FARMAKOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

KANATLILARDA ZEHİRLENMELERE YOL AÇAN MADDELER

Doctorate

Doctorate

Pestisidlerin Halk Sağlığı ve Vektör Kontrolünde Kullanılmaları

Postgraduate

Postgraduate

FARMAKOLOJİYE GİRİŞ VE FARMAKOKİNETİK

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Books & Book Chapters

2023

2023

Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Kirlilikle Mücadele

Altıntaş L., Yarsan E.

in: Afetlerde Veteriner Hekimliği Hizmetleri, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.183-198, 2023

2023

2023

Zehirli Gazların İmmünotoksisitesi

Ötün B., Altıntaş L.

in: İmmünotoksisite, Mercan Yücel Ufuk, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.66-74, 2023

2022

2022

Sığırlarda İlaç Uygulama

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Genişletilmiş 2. Baskı, Ender YARSAN, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.41-55, 2022

2022

2022

İlaç Kaynaklı Olumsuzluk Faktörleri

ALTINTAŞ L.

in: Kanatlı Hekimliği, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.745-758, 2022

2022

2022

Veteriner İlaçlarında Doz Bilgisi ve Farmasötik Şekiller

YARSAN E., ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Genişletilmiş 2. Baskı, Ender YARSAN, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.13-40, 2022

2021

2021

Sığırlarda Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.93-107, 2021

2021

2021

Kobaylarda Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.211-217, 2021

2021

2021

Tavuk ve Hindilerde Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.161-173, 2021

2020

2020

Zehirli Bileşikler

ALTINTAŞ L.

in: Balık Hekimliği, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.417-439, 2020

2020

2020

One Medicine, One Health, One World

ALTINTAŞ L.

in: Medical Sciences and Biotechnology Book, Alper Karagöz, Editor, İzmir Kavram Vocational School, İzmir, pp.79-84, 2020

2020

2020

Kafes Kuşlarında Üriner Sistem Hastalıkları ve Tedavisi

ALTINTAŞ L.

in: Kafes Kuşları Hastalıklarında İlaçla Tedavi Seçenekleri, Sinan İNCE, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.48-53, 2020

2019

2019

Bitkisel Kaynaklı Antelmentik Maddeler

YARSAN E., Çakır E. O., ALTINTAŞ L., SEVİN S.

in: Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan İlaçlar, Handan Aydın VURAL, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.11-19, 2019

2019

2019

Zehirlenmeler ve Sağaltım Uygulamaları

ALTINTAŞ L., YİPEL M.

in: At Hekimliği, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.1261-1294, 2019

2019

2019

Bitkisel kaynaklı antelmentik maddeler

YARSAN E., Çakır E. O., ALTINTAŞ L., SEVİN S.

in: Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan İlaçlar, Aydın Vural H, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.11-19, 2019

2018

2018

Sığırlarda İlaç Uygulama

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri, Ender Yarsan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.41-56, 2018

2018

2018

Veteriner İlaçlarında Doz Bilgisi ve Farmasötik Şekiller

YARSAN E., ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri, Ender Yarsan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.13-40, 2018

2017

2017

Sığırlarda Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.93-107, 2017

2017

2017

Tavuk ve Hindilerde Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.159-171, 2017

2017

2017

Kobaylarda Antibiyotik Kullanımı

ALTINTAŞ L.

in: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı, Ender YARSAN, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.203-209, 2017

2016

2016

Ani Ölüm Şekillendiren Bitkiler

ALTINTAŞ L.

in: Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye deki Dağılımları, Yarsan Ender, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.149-178, 2016

2015

2015

Mineral Maddeler ve Bitkisel Maddeler

ALTINTAŞ L.

in: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, Kaya Sezai, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.156-175, 2015

2014

2014

Mineral Maddeler ve Bitkisel Maddeler

ALTINTAŞ L.

in: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, Sezai KAYA, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, pp.156-175, 2014

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

First Editor

2010 - Continues

2010 - Continues

Veteriner farmakoloji ve toksikoloji derneği bülteni (Online)

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2009 - Continues

2009 - Continues

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

Vice President

2008 - Continues

2008 - Continues

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

MemberCitations

Total Citations (WOS): 293

h-index (WOS): 11