Prof. ALİ BİLGİLİ


Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Agricultural Sciences


Names in Publications: Biligili A.

Email: abilgili@ankara.edu.tr
Other Email: abilgili61@gmail.com
Office Phone: +90 312 317 0315 Extension: 4436
Fax Phone: +90 312 316 4472
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/abilgili
Address: Prof. Dr. Ali Bilgili Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Zübeyde Hanım Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 06070, Altındağ, Ankara

Metrics

Publication

473

Citation (WoS)

693

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

768

H-Index (Scopus)

15

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Project

17

Thesis Advisory

20

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1986 - 1991

1986 - 1991

Doctorate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

1991

1991

Doctorate

Dipiron ve asetilsalisilik asid ile furosemidin invivo etkileşimleri üzerinde araştırmalar

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences

Agricultural Sciences

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Professor

Near East University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Preclınıcal Scıences

1999 - 2001

1999 - 2001

Associate Professor

Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Pre-Clınıcal Scıences

1994 - 2001

1994 - 2001

Associate Professor

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

1996 - 1997

1996 - 1997

Associate Professor

Dicle University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Pre-Clınıcal Scıences

1986 - 1994

1986 - 1994

Research Assistant

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

1993 - 1993

1993 - 1993

Research Assistant

Tieraerztliche Hochschule Hannover, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler

Non Academic Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2000 - 2001

2000 - 2001

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

1999 - 2000

1999 - 2000

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

1996 - 1997

1996 - 1997

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad.)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

1993 - 1993

1993 - 1993

Dr. Araştırma Görevlisi olarak yurt dışı deneyimimi artırmak.

The University Of Veterinary Medicine Hannover

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TOKSİKOLOJİ VE ÇEVRE KORUMA Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Farmakoloji II Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Toksikoloji ve Çevre Koruma Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Farmakoloji Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

İTK ve Farmakolojik ve Toksikolojik Analizlerde Uygulanması Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Bitkisel Zehirler ve Analizleri Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İntern Eğitimi Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Yem ve Besinlerden Kaynaklanan Olumsuzluk Faktörleri Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Toksikoloji ve Çevre koruma Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Pestisitler ve Analizleri Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İntern Eğitimi Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi Bahar Dönemi Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

İnsancıl Öldürme Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Genel Toksikoloji Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Bitkisel Zehirler ve Analizleri

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL KONU DERSİ

Postgraduate

Postgraduate

BESLENME FARMAKOLOJİSİ VE GELİŞMEYİ HIZLANDIRICI MADDELER

Doctorate

Doctorate

PESTİSİTLER VE ANALİZLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ VE GENEL TOKSİKOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

İNTÖRN EĞİTİMİ

Doctorate

Doctorate

KEMOTERAPİ II

Postgraduate

Postgraduate

OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI

Postgraduate

Postgraduate

KEMOTERAPİ I (GİRİŞ, ANTİBİYOTİKLER, ANTELMİNTİKLER)

Doctorate

Doctorate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Doctorate

Doctorate

İLAÇLARIN ETKİLERİ

Postgraduate

Postgraduate

KEMOTERAPİ II (PROTOZOA VE PESTLERE ETKİYEN İLAÇLAR, ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR).

Doctorate

Doctorate

ÖZEL KONU DERSİ

Doctorate

Doctorate

OTONOM SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI

Doctorate

Doctorate

TOKSİKOLOJİ VE ÇEVRE KORUMA

Postgraduate

Postgraduate

FARMAKOLOJİYE GİRİŞ VE FARMAKOKİNETİK

Doctorate

Doctorate

DOPİNG

Postgraduate

Postgraduate

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI

Doctorate

Doctorate

HORMONAL SİSTEM FARMAKOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Toksikoloji Teorik

Doctorate

Doctorate

Antioksidan İlaçların Sperma ve Embriyo Üzerine Koruyucu Etkileri

Doctorate

Doctorate

İlaçların etkileri ve etki şekilleri

Doctorate

Doctorate

Sindirim Sistemi ilaçları

Doctorate

Doctorate

Pestisitlerin halk sağlığı ve vektör kontrolunda kullanılmaları

Postgraduate

Postgraduate

Kan ve Kan Şekillendiren Yapılara Etkiyen İlaçlar

Postgraduate

Postgraduate

Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı

Doctorate

Doctorate

Sindirim Sistemi ilaçları ve Rumen Farmakolojisi

Doctorate

Doctorate

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları

Doctorate

Doctorate

Beslenme Farmakolojisi ve Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler

Doctorate

Doctorate

Çevre bilimi ve çevre toksikolojisi

Advising Theses

2000

2000

Postgraduate

Kıta içi Su Kirliliği ve Türkiye’deki Durum

Bilgili A. (Advisor)

Z.OĞUZ(Student)

2000

2000

Postgraduate

Sürüngenlerdeki Hastalıkların Sağaltımı

Bilgili A. (Advisor)

O.DAŞTANDIR(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2002

2002

Felç yapıcı kabuklu su ürünü toksinleri.

Bilgili A., Küçükgünay S.

Van Veterinary Journal , vol.13, no.1-2, pp.31-34, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1999

1999

Dioksin ve dioksin benzeri maddeler.

Bilgili A.

Türk Veteriner Hekimler Dergisi , vol.11, no.3-4, pp.42-48, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Acute poisoning case caused by lead, in cows.

Bilgili A.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , vol.9, no.1, pp.22-30, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Sığırlarda akut kurşun zehirlenmesi.

Bilgili A.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi , vol.68, no.1, pp.77-81, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

Biyoteknoloji endüstri ve farmasötik biyoteknoloji.

Bilgili A.

Türk Veteriner Hekimler Dergisi , vol.67, no.3, pp.48-50, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1995

1995

Kloramfenikol toksisitesi

Bilgili A.

Toksikoloji Bülteni , vol.12, no.4, pp.1-7, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

1991

1991

Selenyumun evcil hayvanlarda olumsuz etkileri.

Bilgili A.

Tarımda Kaynak Dergisi , vol.2, no.1, pp.18-21, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Treatment Choices in Eye Inflammation in Dogs

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

Latin America 8th International Conference on Scientific Researches, HAVANA, Cuba, 01 May 2024, pp.597-598

2024

2024

Treatment Options for Eye Inflammation in Cats

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

EU 4th International Conference on Health, Engineering and Applied Sciences, Paris, France, 12 April 2024, pp.83-87 Sustainable Development

2024

2024

Ear Inflammation in Dogs and Treatment Options

Bilgili A., Hanedan B.

EU 4th International Conference on Health, Engineering and Applied Sciences, Paris, France, 12 April 2024, pp.88-95 Sustainable Development

2024

2024

Treatment Choices in Prostatic Inflammation in Cats and Dogs.

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

ICSAS 2nd International Conference on Applied Sciences, Erzurum, Turkey, 19 April 2024, pp.299-304

2024

2024

Treatment Choices in Pancreatitis of Cats and Dogs.

Bilgili A., Hanedan B.

Balkan 11th International Conference on Applied Sciences, Skopje, Macedonia, 04 April 2024, pp.168-172 Sustainable Development

2024

2024

Treatment Choices in Myocarditis and Endocarditis in Cats.

Hanedan B., Bilgili A.

Balkan 11th International Conference on Applied Sciences, Skopje, Macedonia, 4 - 07 April 2024, pp.173-177 Sustainable Development

2024

2024

Hayvansal Gıdalarda Hormon ve İlaç Kalıntılarının İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri.

BİLGİLİ A.

Elazığ Harput Kültür Derneği konferansları, Ankara, Turkey, 23 January 2024 Sustainable Development

2023

2023

Hayvansal Besinlerdeki Veteriner İlaç Kalıntılarının İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri.

Bilgili A.

Hayvansal Besinlerdeki Veteriner İlaç Kalıntılarının İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri., Ankara, Turkey, 30 November 2023 Sustainable Development

2023

2023

Üniversite Eğitimlerine Yeni Başlayacak Öğrencilerin Uyumu ve İstihdam Alanları

Bilgili A.

Üniversite Eğitimlerine Yeni Başlayacak Öğrencilerin Uyumu ve İstihdam Alanları, Ankara, Turkey, 20 September 2023 Sustainable Development

2023

2023

Treatment Choices in Cholangiohepatitis of Cats and Dogs.

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

Far East Asia 1st International Conference on Applied Sciences, Ha-Noi, Vietnam, 02 June 2023, pp.53-56 Sustainable Development

2023

2023

Treatment Choices in Myocarditis and Endocarditis in Dogs.

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

2nd International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Belgrade, Serbia, 19 May 2023, pp.125-128 Sustainable Development

2023

2023

Pyometra in Cats and Dogs and Antibacterial Treatment Choices

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

Latin America 6th International Conference on Scientific Researches, Havana, Cuba, 01 May 2023, pp.314-316 Sustainable Development

2023

2023

Neosporosis in Cats and Dogs and Treatment Choices.

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

ICHEAS 4th International Conference on Health, Engineering and Applied Sciences, April 14-16, 2023. Dubai, United Arab Emirates., Dubai, United Arab Emirates, 14 April 2023, pp.450-452 Sustainable Development

2023

2023

Use Choices of Cannabinoids as Antioxidant and Anti-Inflammatory.

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

Academy 1st International Conference on Industrial Hemp Studies, İstanbul, Turkey, 24 March 2023, pp.61-62 Sustainable Development

2023

2023

Toxoplasmosis in Cats and Dogs and Treatment Choices

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

Latin America 5th International Conference on Scientific Researches, Medellin, Colombia, 17 March 2023, pp.30-32 Sustainable Development

2023

2023

Ehrlichiosis in Dogs and Different Therapy Choices

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

1st International Conference on Agrculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Casablanca, Morocco, 18 January 2023, pp.30-32 Sustainable Development

2023

2023

Presence of SARS-CoV-2 in Water and Wastewaters

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

ICPRS 2nd International Conference on Pandemic and Global Effects Interdisciplinary Studies, İstanbul, Turkey, 13 January 2023, pp.89-93 Sustainable Development

2023

2023

Peritonitis in Cats and Different Therapy Choices

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

1st International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Casablanca, Morocco, 18 January 2023, pp.33-35 Sustainable Development

2022

2022

Babesiosis in Dogs and Different Therapy Choices.

Bilgili A., Hanedan B.

Ege 7th International Conference on Applied Sciences, İzmir, Turkey, 23 - 26 December 2022, pp.128-131 Sustainable Development

2022

2022

Besinlerimizdeki Hormon ve İlaç Kalıntılarının İnsan Sağlığına Olan Olumsuz Etkileri.

Bilgili A.

Besinlerimizdeki Hormon ve İlaç Kalıntılarının İnsan Sağlığına Olan Olumsuz Etkileri., Ankara, Turkey, 01 December 2022 Sustainable Development

2022

2022

Peritonitis in Dogs and Different Therapy Choices.

Hanedan B., Bilgili A.

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches, New Mexico, United States Of America, 5 - 06 November 2022, pp.108-110 Sustainable Development

2022

2022

Babesiosis in Cats and Different Therapy Choices.

Hanedan B., Bilgili A.

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches, New Mexico, United States Of America, 5 - 06 November 2022, pp.111-113 Sustainable Development

2022

2022

Environmental Concerns Caused by Use of Neonicotinoid Pesticides and Solution Proposals.

Bilgili A.

II. International-VII. National Veterinary Pharmacology and Toxicology Congress., Balıkesir, Turkey, 7 - 10 September 2022, pp.61 Sustainable Development

2022

2022

Injectable Anesthetics and Analgesics Used in Birds.

Bilgili A.

Latin America 3rd International Conference on Scientific Researches, New York, United States Of America, 06 August 2022, pp.96-98

2022

2022

An Overview of Covid-19 in Wild Animals.

Hanedan B., Bilgili A., Abbasova N.

Latin America 3rd International Conference on Scientific Researches, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022, pp.99-102 Sustainable Development

2022

2022

Injectable Anesthetics and Analgesics Used in Birds.

Bilgili A.

Latin America 3rd International Conference on Scientific Researches, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022, pp.96-98 Sustainable Development

2022

2022

Damages That The Result of Unconscious Use of Pesticides of Neonicotinoid Group in Agricultural Lands Causes Environment and Precautions to be Taken.

BİLGİLİ A.

Artvin Çoruh University the International Congress on Ecology, Economy and Regional Development" (ECOSUS 2022), Artvin, Turkey, 12 June 2022, pp.76-79

2022

2022

Antibacterial Drug Use in Respiratory Diseases of Cage Birds.

Bilgili A., Tüfekçi Y.

3rd International Academic Studies Congress, Osmaniye, Turkey, 12 May 2022, pp.251-256

2022

2022

Negative Effetcs of hormones and drug residues in foods of animal Origin on human health.

Bilgili A.

3rd International Academic Studies Congress, Osmaniye, Turkey, 12 May 2022, pp.152-157 Sustainable Development

2022

2022

Drug Use in Parasitic Infections of the Gastrointestinal Tract of Cage Birds

Bilgili A., Torun İ.

Middle East International Conference On Contemporary Scientific Studies-VII, 3 - 04 March 2022, pp.550-555

2022

2022

Causes, Diagnosis and Treatment Methods of Pulmonary Hypertension in Dogs.

Bilgili A., Hanedan B.

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VII, 03 March 2022, pp.556-559

2022

2022

Antibacterial Treatment In Gastrointestinal Diseases of Cage Birds

Bilgili A., Hanedan B.

International Hazar Scientific Researches Conference - III, 07 January 2022, pp.285-295

2021

2021

The Effect of Piperonyl Butoxide on The Biological Activity of Some Synthetic Pyrethroid Insecticides Used In Public Health In Turkey

Bilgili A., Atila T.

3rd International New York Cultural and Academic Studies Congress, May 29-30, 2021, New York City, USA, New York, United States Of America, 29 May 2021, pp.344-353 Sustainable Development

2021

2021

Health problems caused by veterinary medicine residues in foods of animal origin.

Bilgili A.

3rd International New York Cultural and Academic Studies Congress, New York, United States Of America, 29 - 30 May 2021, pp.10 Sustainable Development

2021

2021

Covid-19 Transmitted to Livestock Animals? Is It A Risk For Meat, Milk and Other Foods of Animal Origin?

Hanedan B., Bilgili A.

International Kosovo Congress on Culture, Arts And Multi-Disciplinary Studies, April 16-18, 2021. Kosovo, Prizren, Kosovo, 16 - 18 April 2021, pp.203-211 Sustainable Development

2021

2021

Is There a Risk of Keeping Cat and Dog in House During Covid-19?

Bilgili A., Hanedan B.

International COVID-19 and Current Issues Congress, March 12-14, 2021, İstanbul, Turkey, 12 - 14 March 2021, pp.216-221 Sustainable Development

2021

2021

Dermatophytosis in Dogs and Treatment Choices

Bilgili A., Hanedan B., Uysal M. H.

International Hazar Scientific Researches Conference-II, April 10-11, 2021, Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 10 - 11 April 2021, pp.413-420 Sustainable Development

2021

2021

Using anticoagulant rodenticides in outdoor urban fields: Important points of the protecting public health and non-target species

Bilgili A.

5th International Biocidal Congress. 5-7 March 2021, Antalya, Turkey, Antalya, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.70 Sustainable Development

2021

2021

Dermatophytosis in Cats and Treatment Choices

Bilgili A., Hanedan B.

Euro Asia 8th. International Congress on Applied Sciences, March 15-16, 2021, Tashkent, Uzbekistan, Toskent, Uzbekistan, 15 - 16 March 2021, pp.420-426 Sustainable Development

2021

2021

Antimicrobial Treatment Choices in Gastrointestinal Tract Diseases of Cats and Dogs

Hanedan B., Bilgili A.

Ejons 11th International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences January 30-31, 2021 Karak, Jordan, Kara, Togo, 30 - 31 January 2021, pp.122-133 Sustainable Development

2021

2021

Antimicrobial Treatment Options For Bacterial Skin Diseases In Cats And Dogs

Hanedan B., Bilgili A.

III. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Oujda, Morocco At Mohammed First University, Fas, Morocco, 28 January 2021, pp.147-162 Sustainable Development

2021

2021

Effects of Erythropoietin on In Vitro Embryo Development and Oxidative Stress

Satılmış M., Bilgili A.

III. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Oujda, Morocco At Mohammed First University, January 28-29, 2021, Fas, Morocco, 28 - 29 January 2021, pp.74-81 Sustainable Development

2021

2021

Antimicrobial Treatment Choices in BOVINE Respiratory Diseases

Bilgili A., Hanedan B.

3rd International European Conference on Interdisciplinary Scientific Researches, January 15-16, 2021/Comrat State Unıversıty, Moldova, Comrat, Moldova, 15 - 16 January 2021, pp.510-523 Sustainable Development

2021

2021

A Multiperspective Evaluation of Food Allergen Β-Parvalbumıne By Elisa, Genomic and İn Silico Simulation.

Tekiner İ. H., Taşkın Tok T., Mehdizadehtapeh L., Bilgili A.

III. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Oujda, Morocco At Mohammed First University, Fas, Morocco, 28 - 29 January 2021, pp.261-268 Sustainable Development

2021

2021

Poisonous Plants in Livestock Animals 2: Melia azedarach, Rhododendron spp., Quercus spp., Senecio spp.

Bilgili A., Hanedan B., Uysal M. H.

3rd International Istanbul Scientific Research Congress, January, 8-10, 2021, Istanbul, Turkey., İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 2021, pp.157-162 Sustainable Development

2020

2020

Poisonous Plants in Livestock Animals 1: Astragalus spp., Oxytropis spp., Hypericum perforatum, Nerium oleander, Pteridium aquilinum

Bilgili A., Hanedan B.

Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends. Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.1-6 Sustainable Development

2020

2020

Antimicrobial Treatment in Equine Gastrointestinal Tract Diseases.

Bilgili A., Hanedan B.

5th International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.23-24 Sustainable Development

2020

2020

Antibacterial Treatment in Respiratory Diseases in Sheep and Goats.

Bilgili A., Hanedan B.

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020), Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.227-229 Sustainable Development

2020

2020

Antimicrobial Treatment Choices in Equine Respiratory Diseases.

Bilgili A., Hanedan B.

5th International Agriculture, Livestock and Rural Development Congress, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.4-5 Sustainable Development

2020

2020

Poisonous plants for dogs and cats.

Bilgili A., Hanedan B., Uysal M. H.

The 6th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants., İzmir, Turkey, 15 - 17 October 2020, pp.15 Sustainable Development

2020

2020

Antibiotic Use Guidelines in Infectious Diseases of the Respiratory Tract in Dogs and Cats

Bilgili A., Hanedan B.

2th International Symposium on Innovative Research in ICONTECH Positive Sciences, Budapest, Hungary, 23 - 26 September 2020, pp.391-401 Sustainable Development

2020

2020

Antibiotic Use Guidelines in Infectious Diseases of the Urinary Tract in Dogs and Cats

Hanedan B., Bilgili A.

2th International Symposium on Innovative Research in ICONTECH Positive Sciences, Budapest, Hungary, 23 - 26 September 2020, pp.404-412 Sustainable Development

2020

2020

Health problems caused by veterinary medicine residues in foods of animal origin.

Bilgili A.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.412 Sustainable Development

2020

2020

Some common poisonings in cats and dogs.

Bilgili A.

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.370 Sustainable Development

2020

2020

Hormones, antibiotics in our foods and their adverse effects on human health.

Bilgili A.

Erasmus International Academic Research Symposium, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.85-86 Sustainable Development

2021

2021

A Multiperspective Evaluation of Food Allergen Β-Parvalbumıne By Elisa, Genomic and İn Silico Simulation

Tekiner İ. H., Taşkın Tok T., Mehdizadehtapeh L., Bilgili A.

III. International Icontech Symposium on Innovative Surveys in Positive Sciences, Oujda, Morocco At Mohammed First University, Fas, Morocco, 28 - 29 January 2021, pp.261-268 Sustainable Development

2019

2019

Some Heavy Metal Levels in Fish Samples Caught in Sakarya River, Turkey

Bilgili A., Ünal H. H., Özdemir M., Aydın A., Başaralı M. K.

3rd International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.399-404 Sustainable Development

2019

2019

Sperma Dilüsyon Sıvılarına İlave Edilen Eritropoietinin Spermatolojik Parametreler ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Satılmış M., Bilgili A.

I. Uluslararası VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.333-334

2019

2019

Nanoteknoloji ile Birlikte Gelen Yeni Bir Çalışma Alanı: Nanotoksikoloji

Uysal M. H., Bilgili A.

I. Uluslararası VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.321-330 Sustainable Development

2019

2019

Farklı Saklama Koşullarında Muhafaza Edilen A, D, E Vitaminlerini İçeren Bazı Veteriner Müstahzarlarının Etkin Madde Düzeyleri

Bilgili A., Alaçık O.

I. Uluslararası VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.190-202 Sustainable Development

2019

2019

Health Risks That Cat Scratch Disease Creates in Humans, Control and Treatment Choices

Bilgili A., Hanedan B., Uysal M. H.

3rd International Conference On Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1509-1517 Sustainable Development

2019

2019

Use Areas of Nanotechnology in Veterinary Medicine

Bilgili A., Uysal M. H.

3rd International Conference On Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1503-1508 Sustainable Development

2019

2019

The Importance and Place of Nanotechnology in Veterinary Drug Sector.

Bilgili A., Uysal M. H.

Erasmus International Academic Research Symposium., İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.93-94 Sustainable Development

2019

2019

Health Risks That Fungal Infections of Skin in Cats and Dogs Cause in Humans, Control and Treatment Choices.

Hanedan B., Bilgili A., Uysal M. H.

Erasmus International Academic Research Symposium., İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.91-92 Sustainable Development

2019

2019

Anthrax as an Occupational Disease: Present Condition, Concerns and Solution Proposals in Turkey and World

Bilgili A., Hanedan B.

3rd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019, pp.207-214 Sustainable Development

2019

2019

Tuberculosis as a Occupational Disease: The Reality of Turkey and World

Bilgili A., Hanedan B.

3 th International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019, pp.190-197 Sustainable Development

2019

2019

Importance of Ascaridiosis Concerning Human and Animal Health, Present Condition and Solution Proposals in Turkey and World

Hanedan B., Bilgili A.

3th International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019, pp.221-227 Sustainable Development

2018

2018

Conditions Occurring due to Metal Pollution in Bee Products and Precautions Required to be Taken in Turkey and the World

BİLGİLİ A., UYSAL M. H.

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 15 - 19 October 2018, pp.324-331

2018

2018

Negative Effects of Neonicotinoid Insecticides for Bees and the Reality of Turkey and the World

BİLGİLİ A.

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 15 - 19 October 2018, pp.91-97

2018

2018

Prohibition of Antibiotic Usage in Apiculture: The Situation of Turkey and The World.

Bilgili A., Uysal M. H.

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.535 Sustainable Development

2018

2018

Mad Honey and Condition in Turkey.

Bilgili A., Uysal M. H.

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.592 Sustainable Development

2018

2018

In Vivo Comparison of Manuka Honey and West Blacksea Region Chesnut Honey in Experimental Wound Healing.

Çakıroğlu H., Demir O., Bilgili A., Gökşahin E., Artan M.

IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey., Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 September 2018, pp.172-173 Sustainable Development

2018

2018

Preventing Rabies Disease in The Cities of The Future

Bilgili A., Hanedan B.

2nd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.42-50 Sustainable Development

2018

2018

Endocrine Disrupting Compounds in Honeys.

Uysal M. H., Bilgili A.

1st International Congress on Environment and Animal Health, Ankara, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.65 Sustainable Development

2018

2018

Importance of Toxoplasmosis Concerning Human and Animal Health, Present Condition, Problems and Solution Proposals in Turkey.

Bilgili A., Hanedan B.

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.175 Sustainable Development

2018

2018

Importance of Leptospirosis Concerning Human and Animal Health, Present Condition, Problems and Solution Proposals in Turkey.

Bilgili A., Hanedan B.

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.174 Sustainable Development

2018

2018

Rabies as an Occupational Disease: The reality of Turkey and World.

Bilgili A., Hanedan B.

2nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, Antalya, Turkey, 4 - 08 March 2018, pp.173 Sustainable Development

2017

2017

Hormones in our Foods, Other Drugs, and Their Adverse Effects on Our Health

BİLGİLİ A.

Project of Turkish National Agency and Republic of Turkey, Ministry for EU Affairs ”Healthy Food, Healthy Life”, 06 December 2017

2017

2017

A Comparative Study on the Effects of Eprinomectin and Ivermectin on Plasma Antioxidant Level and Lipid Peroxidation in Cows

BİLGİLİ A., KART A., ÇİĞREMİŞ Y., HANEDAN B., ERDAĞ D.

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, Üsküp, Macedonia, 4 - 08 October 2017

2017

2017

Pesticides and Antibiotic Pollution in Turkey

Bilgili A.

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 04 October 2017 Sustainable Development

2017

2017

Protective Effects Of Tribulus Terrestris, Avena Sativa And White Ginseng Powder On Bone Mineral Density In Rats Fed A High-Cholesterol Diet.

Akdoğan M., İlçe H. T., Bilgili A., Hanedan B.

2nd Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JATUSPAB-2), Trabzon, Turkey, 11 - 12 September 2017

2017

2017

Poisonous Plants for Domesticated Animals Kept in House.

Bilgili A.

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life, Konya, Turkey, 10 May - 12 October 2017

2016

2016

Prebiotics Synbiotics and Their use in Veterinary Medicine

BİLGİLİ A., ŞİMŞEK İ.

International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 7 - 09 October 2016, vol.1, pp.495-513

2016

2016

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Residues at Water and Sediment Samples

BİLGİLİ A., ŞİMŞEK İ.

International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 7 - 09 October 2016, vol.1, pp.433-466

2016

2016

Drugs Used Against Nosema spp Infection and Alternative Treatment Options

GENÇ A. G., TÜTÜN H., SEVİN S., BİLGİLİ A.

5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress., Muğla, Turkey, 1 - 05 November 2016, pp.310-320

2016

2016

Köpeklerde Metronomik Kemoterapi.

Şimşek İ., Bilgili A.

V. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 September 2016, pp.101-102 Sustainable Development

2016

2016

İn Vitro Embriyolarda Oksidatif Stres ve Antioksidan Kullanımı.

Satılmış M., Bilgili A., Yarsan E., Semen Z.

V. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 1 - 04 September 2016, pp.105-106 Sustainable Development

2016

2016

Attenuating Effects of Carvacrol Pretreatment Against Cisplatin Induced Liver Oxidative Stress in Rats

HANEDAN B., KANDEMİR F. M., AKTAŞ M. S., KÜÇÜKLER S., BİLGİLİ A.

3rd International VetIstanbul Group Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.322

2016

2016

Besinlerimizdeki Hormonlar, İlaçlar ve Sağlığımız.

Bilgili A.

Uluslararası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Konfederasyonu (EKON) Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 09 May 2016 Sustainable Development

2016

2016

Importance of Veterinary Drug Residues in Foods of Animal Origin and Their Effects on Human Health

BİLGİLİ A.

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016

2016

2016

Türkiye’deki Bazı Hayvan Hastalıklarının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerilerine Güncel Bakış.

Bilgili A.

Toç. Bir Sen. Tarım Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 April 2016, pp.116-147 Sustainable Development

2015

2015

Determination of naturally occurring negative factors such as Aflatoxin Nitrite Nitrate Tannin and Sodium Chloride in some cage bird feeds

Bilgili A., Güreli H.

1st International Conference on Innovations in Food Packaging, Shelf Life and Food Safety, Munich, Germany, 15 - 17 September 2015

2015

2015

Importance of Veterinary Drug Residues in Foods of Animal Origin and Implementations in Turkey

Bilgili A.

International Congress on Natural and Engineering Sciences. International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 September 2015

2015

2015

Attenuating Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester and Intralipid on Chlorpyrifos induced Hepatotoxicity in Rats

BİLGİLİ A.

International Congress on Natural and Engineering Sciences. International University of Sarajevo, 9 - 13 September 2015

2015

2015

Problems Related to The Veterinary Drug Residues In Foods of Animal Origin and Current Situation In Turkey

Bilgili A.

2nd International Congress of Agriculture, Food and Gastronomy., Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2015

2014

2014

Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik Olmayan Durumlar ve Hukuki Boyutuyla Değerlendirmeler.

Bilgili A.

Kastamonu Üniversitesi Konferans Salonu, Kastamonu, Turkey, 24 October 2014 Sustainable Development

2014

2014

Pesticides Used in Applications of Veterinary Medicine and Agriculture in Turkey, and Effects on Animal Health.

Bilgili A.

International Agriculture Congress, Bucuresti, Romania, 2 - 06 September 2014, pp.9 Sustainable Development

2014

2014

Tütün ve Alkol Kullanımının Sağlık Açısından Olumsuz Etkileri,

Bilgili A.

Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı, Afyonkarahisar, Turkey, 8 - 11 May 2014 Sustainable Development

2014

2014

Veteriner hekimliğinde biyosidal olarak kullanılan pestisitler ve hayvanlarda yol açabileceği sorunlar.

Bilgili A.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Biyosidal Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 March 2014, pp.56-59

2013

2013

Sığır Embriyolarının in vitro Gelişiminde Charles Rosencrans (CR1aa) Mediyumuna İlave Edilen Eritropoietinin Etkisi.

Satılmış M., Karaşahin T., Kızıl S., Bilgili A., Yarsan E.

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi., Kayseri, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.152-153

2013

2013

Balık Yetiştiriciliğinde Antibakteriyel İlaç Kullanımı.

Alaçık O., Bilgili A.

Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.102-103 Sustainable Development

2013

2013

Yerli Kara Düvelerde Kas İçi ve Epidural Boşluğa Uygulanan FSH’nın Etkilerinin Karşılaştırılması.

Satılmış M., Karaşahin T., Kızıl S., Akyol N., Taşdemir U., Bilgili A.

Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.22-23 Sustainable Development

2013

2013

Sığırlarda Alt Solunum Sistemi Hastalıklarında Antimikrobiyel Sağaltım

Bilgili A.

Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Elazığ, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.30-31 Sustainable Development

2012

2012

Çevre ve Hayvan Sağlığı.

Bilgili A.

Geçici Hayvan Bakımevlerinin Sorunları ve Hayvanların Korunması için Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 06 December 2012 Sustainable Development

2012

2012

The Adverse Effects of Veterinary Drug Residues in Foods on Our Health Applications For The Prevention of Residues in Turkey

BİLGİLİ A.

International Food, Agricultural and Gastronomy Congress, Belek, Antalya, Antalya, Turkey, 15 - 19 February 2012, pp.85-87

2011

2011

Üriner Bölge Enfeksiyonlu Köpeklerde ve Kedilerde Antimikrobiyal Tedavi.

Bilgili A.

Veteriner Üroloji Sempozyumu, Bursa, Turkey, 2 - 03 April 2011 Sustainable Development

2010

2010

Bazı kafes kuşu yemlerinde doğal olumsuzluk faktörlerinin (aflatoksinler, nitrat, nitrit, tanen ve sodyum klorür) belirlenmesi.

Güreli H., Bilgili A.

III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 29 September - 02 October 2010 Sustainable Development

2009

2009

Besinlerimizdeki veteriner ilaç kalıntılarının sağlığımız açısından önemi.

Bilgili A.

Demokraside Birlik Vakfı Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 26 December 2009 Sustainable Development

2009

2009

Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik olmayan durumlara yönelik değerlendirmeler.

Bilgili A.

Gaziantep Üniversitesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu, Gaziantep, Turkey, 16 November 2009 Sustainable Development

2009

2009

Bilimsel araştırmalarda hayvan deneyleri kursu

Bilgili A.

Bilimsel araştırmalarda hayvan deneyleri kursu sertifika programı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Gaziantep, Turkey, 9 - 17 November 2009 Sustainable Development

2009

2009

Besin Değeri Olan Hayvanlarda Veteriner İlaçlarının Kullanımı, Bunlardan Elde Edilen Besinlerdeki Kalıntıların İnsan Sağlığına Yönelik Etkileri.

Bilgili A.

Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 30 October 2009 Sustainable Development

2009

2009

Bazı Kafes Kuşu Yemlerinde Tanen Düzeyleri

Güreli H., Bilgili A.

Uluslararası Katılımlı 5’inci Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2009, pp.511-513 Sustainable Development

2009

2009

Gıdalardaki veteriner ilaç kalıntılarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları.

Bilgili A.

Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesi Konferas Salonu, Ankara, Turkey, 14 April 2009 Sustainable Development

2010

2010

Besinlerimizdeki ilaç kalıntılarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri.

Bilgili A.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 12 January 2010 Sustainable Development

2008

2008

Bilimsel yayınlarda etik dışı durumlar ve değerlendirme.

Bilgili A.

Akademisyenler Birliği Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 14 November 2008 Sustainable Development

2008

2008

Bilimsel araştırma ve yayın etiği.

Bilgili A.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün Genel Müdürlük ve Bağlı Araştırma Enstitüleri Araştırmacı Personeli faaliyetleri etkinliğinin artırılması amacıyla programlanan “2008 yılı Araştırmacı personel eğitimi, Ankara, Turkey, 18 June 2008 Sustainable Development

2007

2007

Besin Maddelerindeki Sağlığa Zararlı Kimyasallar

Bilgili A.

Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı’nın düzenlediği “Besin Maddelerindeki Sağlığa Zararlı Kimyasallar” konulu panel, Ankara, Turkey, 02 April 2007 Sustainable Development

2005

2005

Meyve suları ve meyve özsularının bazı organik fosforlu pestisit kalıntıları yönünden araştırılması.

Çevik A., Bilgili A.

I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı , Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.304-305 Sustainable Development

2005

2005

Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin farmakokinetiği

Şahin Dokuyucu F., Bilgili A.

I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.278-279 Sustainable Development

2005

2005

Deltametrin’in farelerde lipid peroksidasyon üzerine etkileri.

Yarsan E., Bilgili A., Kanbur M., Çelik S.

I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı , Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.233-234 Sustainable Development

2005

2005

Sağlıklı ve koksidiyozlu etlik piliçlerde sülfakinoksalinin doku yoğunlukları

Şahin Dokuyucu F., Bilgili A.

I. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı , Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.280-281 Sustainable Development

1993

1993

Kanatlılarda antibakteriyel ilaç kullanım seçenekleri ve sakıncaları.

Bilgili A.

I. Bolu Tavuk Hastalıkları Sempozyumu, Bolu, Turkey, 1 - 02 October 1993, pp.1-12 Sustainable Development

2001

2001

Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of Van Lake in Turkey.

Can Eke B., Bilgili A., Çetinkaya O., Sağmanlıgil H., Türel İ., İşcan M.

Toxicology and sustainable development –meeting the challenge. IXth International Congress of Toxicology, Brisbane, Australia, 8 - 12 July 2001, pp.206-207 Sustainable Development

2000

2000

Yılan, akrep, örümcek ve benzeri hayvan zehirlenmelerinin farmakoloji ve toksikolojisi.

Bilgili A.

Türk Toksikoloji Derneği Seminerleri, Ankara, Turkey, 06 December 2000 Sustainable Development

2000

2000

Yılan ve akrep zehirinin canlı üzerine etkileri ile zehirlenmelerin tanısı ve tedavisi. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü: Zehir Danışma Merkezlerinde Danışma Hizmeti Veren Elemanların Eğitimi Kursu

Bilgili A.

T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürlüğü: Zehir Danışma Merkezlerinde Danışma Hizmeti Veren Elemanların Eğitimi Kursu, Ankara, Turkey, 2 - 13 October 2000 Sustainable Development

2000

2000

Su ve su ürünlerinde pestisit ve metal kirliliği.

Bilgili A.

ASASUM, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve FAO işbirliği ile “Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Sistemi ve HACCP Eğitimi” konulu eğitim seminerleri, Ankara, Turkey, 26 - 29 September 2000 Sustainable Development

2000

2000

Biological monitoring of occupational exposure to toluene in shoe making industry workers.

Çok İ., Gökçe E., Bilgili A.

6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences., Ankara, Turkey, 27 - 29 June 2000, pp.308 Sustainable Development

2000

2000

Flor zehirlenmesi oluşturulmuş tavşanlarda plazma total testosteron, kortizol, büyüme hormonu ve flor düzeyleri.

Akdoğan M., Bilgili A., Kaya S., Yarsan E., Yıldırım E.

XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”, Kayseri, Turkey, 18 - 20 May 2000 Sustainable Development

2000

2000

Xenobiotic metabolizing enzymes of fish as biomarkers of pollution of aquatic environment.

Can Eke B., Bilgili A., Çetinkaya O., Sağmanlıgil H., Türel İ., İşcan M.

4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2000, pp.31 Sustainable Development

1999

1999

Gıda güvenliği bakımından veteriner hekim ve sorumlulukları.

Bilgili A., Kaya S.

4. Gelişmekte Olan Ülkeler (Uluslararası) Toksikoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 1999, pp.129 Sustainable Development

1999

1999

Effect of acut fluoride poisoning on some echocardiographic parameters in rabbits.

Çetin N., Sağmanlıgil V., Emre B., Bilgili A., Toker M.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Uluslararası Katılımlı Kongresi, Elazığ, Turkey, 6 - 10 September 1999, pp.217 Sustainable Development

1999

1999

Su ve su ürünlerinde pestisit ve metal kirliliği

Bilgili A.

ASASUM, FAO/DANIDA, EASTFISH Workshop Tebliğleri, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 1999, pp.86 Sustainable Development

1999

1999

The effect of pulsed magnetic field on allergic and toxic reactions caused by intraoral applications of nickel-chrome alloy

Koşan S., Uludağ B., Bilgili A., Berki A.

BaSS 99 4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Turkey, 21 - 25 March 1999, pp.229 Sustainable Development

1999

1999

Besin değeri olan hayvanlarda veteriner hekimliği ilaçlarının kullanımı, bunlardan elde edilen besinlerdeki ilaç kalıntıları ve önemi

Kaya S., Bilgili A.

Uluslararası Katılımlı Sağlıklı Yaşam Fuarı 99, Ankara, Turkey, 17 - 21 March 1999, pp.110 Sustainable Development

1998

1998

Erythromycin Interaction on Heatlhy Mice.

Bilgili A., Keskin A., Altınsaat Ç., Özdemir M., Aydoğan S.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. 6th International Scientific Congress, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 1998, pp.27 Sustainable Development

1997

1997

Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri

ŞANLI Y., AŞTI R. N., BİLGİLİ A., YARDIMCI H., KURTDEDE N., FİLAZİ A., et al.

YUTAV, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı., İstanbul, Turkey, 14 - 17 May 1997

1997

1997

Etlik piliçlerde enrofloksasinin farmakokinetiği ve manganla enrofloksasin arasında emilme yönünden etkileşme.

Kaya S., Baydan E., Bilgili A., Yarsan E.

Yutav 97 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 - 17 May 1997, pp.318-326 Sustainable Development

1997

1997

Dimensions of mycotoxin contamination in food and feed in Turkey.

Bilgili A.

2nd Toxicology Congress with International Participation 97, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 1997, pp.32 Sustainable Development

1997

1997

Organochlorine pesticide residue levels in human adipose tissue of resident of Manisa (Turkey), 1995-1996.

Çok İ., Bilgili A., Yarsan E., Bağcı C., Burgaz S.

2nd Toxicology Congress with International Participation 97, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 1997, pp.32 Sustainable Development

1997

1997

Investigation of immunotoxicological effects of sifluthrin.

Yavuz H., Filazi A., Bilgili A., Sekkin S., Özdemir M., Kum C., et al.

2nd Toxicology Congress with International Participation 97, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 1997, pp.28 Sustainable Development

1995

1995

Pestisit artıklarının doğal ortamda yıkımlanmaları.

Bilgili A.

Türk Toksikoloji Derneği Seminerleri, Ankara, Turkey, 17 March 1995 Sustainable Development

1993

1993

Et-tipi piliçlerde altlığı ıslatma sendromuna yol açan katılımcı etmenler üzerinde araştırmalar

Bilgili A.

Uluslararası Tavukçuluk Konferansı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 1993, pp.376-384 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Current Debates in Dental Sciences 4.

Bilgili A. (Editor)

BIDGE Publications, Ankara, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Zehir, Hayvanlar Aleminin Zehirli Canlıları.

Bilgili A.

Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. İth. İhr. A.Ş, Ankara, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Balkan 8th International Congress of Applied Sciences Abstract Book

Bilgili A. (Editor)

Academy Global Publishing House, Eskişehir, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Academy, 1st International Conference on Earthquake Studies

Bilgili A. (Editor)

Academy Global Publishing Hous, Eskişehir, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar-IV

Bilgili A. (Editor)

Özgür Yayın Dağıtım-Co. Ltd., Gaziantep, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7

Bilgili A. (Editor), Hanedan B. (Editor)

Engin DEVREZ Bilgin Culture and Art Publications, Ankara, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Current Researches in Health Sciences-III

Bilgili A. (Editor)

Özgür Yayın Dağıtım-Co. Ltd., Gaziantep, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Diş Hekimliği Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 2

Bilgili A. (Editor), Hanedan B. (Editor)

Engin DEVREZ Bilgin Culture and Art Publications, Ankara, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Current Debates in Health Sciences 8.

Bilgili A. (Editor), Hanedan B. (Editor)

Engin DEVREZ Bilgin Culture and Art Publications, Ankara, 2023 Sustainable Development

2023

2023

INSAC 2023 New Trends in Health Sciences

Bilgili A. (Editor)

Duvar Publishing,, İzmir, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Zehir, Hayvanlar Aleminin Zehirli Canlıları.

BİLGİLİ A.

Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. İth. İhr. A.Ş., Ankara, 2023

2023

2023

Immunotoxicity of Antibiotics

Bilgili A., Hanedan B.

in: Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences- Pharmacology and Toxicology - Special Topics Book, Ufuk Mercan Yücel, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.60-65, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Studies on SARS-CoV-2 Status and Disinfection in Water and Wastewaters in the World

Hanedan B., Bilgili A. (Editor)

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.31-50, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Treatment Principles in Parasitic Digestive System Diseases of Cage Birds.

Torun İ., Bilgili A. (Editor)

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences., ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.51-66, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Treatment Princples in Parasitic Digestive System Diseases of Cage Birds

BİLGİLİ A., TORUN İ.

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences., Bilgili,A., Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.51-66, 2023

2023

2023

Immunotoxicity of Antibiotics

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

in: İmmunotoxicity, MERCAN YÜCEL,U., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.60-65, 2023

2023

2023

Immunotoxicity of Antibiotics

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

in: İmmünotoksisite, Ufuk Mercan Yücel, Editor, Türkiye klinikleri veteriner bilimleri (online), Ankara, pp.60-65, 2023

2023

2023

Studies on SARS-CoV-2 Status and Disinfection in Water and Wastewaters in the World

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

in: New Trends in Health Sciences, ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.31-50, 2023

2023

2023

Studies on SARS-CoV-2 Status and Disinfection in Water and Wastewaters in the World

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, BİLGİLİ,A., Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.31-50, 2023

2023

2023

Treatment Principles in Parasitic Digestive System Diseases of Cage Birds

BİLGİLİ A., TORUN İ.

in: INSAC 2023 New Trends in Health Sciences, ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.51-66, 2023

2022

2022

Latin America 4th International Conference on Scientific Researches

Bilgili A. (Editor)

Academy Global Publishing House, New Mexico, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Is There a Risk of Keeping Cat and Dog at Home during The COVID-19 Pandemic?

BİLGİLİ A., HANEDAN B.

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.579-600, 2022

2022

2022

The Condition of SARS-CoV-2 Infection in Cats and Dogs in the World during the COVID-19 Pandemic

Hanedan B., Bilgili A. (Editor)

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research., BİLGİLİ ALİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.579-600, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Susceptibility of Livestock Animals to SARS-CoV-2 and Preventive Practices in Food, Agriculture and Animal Plants.

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, ALİ BİLGİLİ, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.613-628, 2022

2022

2022

Is SARS-CoV-2 Transmitted to Livestock Animals? Is It a Risk for Meat, Milk and Other Foods of Animal Origin?

HANEDAN B., BİLGİLİ A.

in: INSAC Contemporary Trends in Human and Health Sciences Research, BİLGİLİ ALİ, Editor, Duvar Publishing, TURKEY, pp.613-628, 2022

2018

2018

Sıvı Tedavisi için Olgu Örnekleri

Bilgili A.

in: Küçük Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları, BAŞAK HANEDAN,AKIN KIRBAŞ, Editor, Medipres, Malatya, pp.151-177, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Köpek ve Kedi Türlerinde Kan Bankası ve Kan Ürününün Uygulanması

Bilgili A.

in: Küçük Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları, BAŞAK HANEDAN,AKIN KIRBAŞ, Editor, Medipres, Malatya, pp.79-101, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Köpek ve Kedi Türlerinde Kan Bankası ve Kan Ürününün Uygulanması

BİLGİLİ A.

in: Küçük Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları, BAŞAK HANEDAN, AKIN KIRBAŞ, Editor, Medipress, Malatya, pp.79-101, 2018

2018

2018

Sıvı Tedavisi için Olgu Örnekleri

BİLGİLİ A.

in: Küçük Hayvanlarda Sıvı Tedavisi, Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları, BAŞAK HANEDAN, AKIN KIRBAŞ, Editor, Medipress, Malatya, pp.151-177, 2018

2011

2011

Bitkisel Maddeler ve Mineral Maddeler

Bilgili A.

in: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, SEZAİ KAYA, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.126-139, 2011 Sustainable Development

2011

2011

Bitkisel Maddeler ve Mineral Maddeler

BİLGİLİ A.

in: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji, SEZAİ KAYA, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.126-139, 2011

2007

2007

Sümüklü böceklere karşı kullanılan ilaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.610-611, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Böcek kovucular

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.603-604, 2007 Sustainable Development

2007

2007

İnsektisidler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.582-603, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Böcek kovucular

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakaloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.603-604, 2007

2007

2007

Sümüklü böceklere karşı kullanılan ilaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.610-611, 2007

2007

2007

İnsektisidler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakaloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.582-603, 2007

2006

2006

Anemi ve sağaltımı

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.453-456, 2006 Sustainable Development

2006

2006

İlaç şekilleri ve hazırlanmaları

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.139-168, 2006 Sustainable Development

2006

2006

Kanamayı engelleyenler-dindirenler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.450-453, 2006 Sustainable Development

2006

2006

Kanamaya yol açan ve kanamayı dindiren ilaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.439-456, 2006 Sustainable Development

2006

2006

Kanamayı kolaylaştıranlar- teşvik edenler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.443-450, 2006 Sustainable Development

2006

2006

Kanamayı engelleyenler-dindirenler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.450-453, 2006

2006

2006

Anemi ve sağaltımı

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.453-456, 2006

2006

2006

Kanamayı kolaylaştıranlar- teşvik edenler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.443-450, 2006

2006

2006

Kanamaya yol açan ve kanamayı dindiren ilaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.439-456, 2006

2006

2006

İlaç şekilleri ve hazırlanmaları

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Farmakaloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.139-168, 2006

2002

2002

Molluskisidler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.465-466, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Çevre bilimi veya ekoloji

Pirinçci İ., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.704-730, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar

Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.754-770, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Sıçan zehirleri

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.454-465, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.28-32, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Algisidler

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇC,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.502-503, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Büyük mantar zehirleri

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.575-584, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması.

Bilgili A., Kaya S.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.28-32, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.21-28, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Fungusidler

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.466-477, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Bitki gelişme düzenleyicileri

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.501-502, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Doping için kullanılan maddeler

Kaya S., Bilgili A. (Member Of Editors Board)

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİŞ, Member Of Editors Board, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.603-616, 2002 Sustainable Development

2002

2002

Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.28-32, 2002

2002

2002

Büyük mantar zehirleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.575-584, 2002

2002

2002

Algisidler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.502-503, 2002

2002

2002

Çevre bilimi veya ekoloji

PİRİNÇÇİ İ., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji., SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.704-730, 2002

2002

2002

Sıçan zehirleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.454-465, 2002

2002

2002

Molluskisidler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.465-466, 2002

2002

2002

Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri.

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji 2. Baskı, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.21-28, 2002

2002

2002

Doping için kullanılan maddeler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.603-616, 2002

2002

2002

Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar

BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.754-770, 2002

2002

2002

Hayvanlarda yapılan deneme sonuçlarının insanlara uyarlanması

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.28-32, 2002

2002

2002

Bitki gelişme düzenleyicileri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.501-502, 2002

2002

2002

Fungusidler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.466-477, 2002

2001

2001

Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi

Kaya S., Bilgili A.

Medisan Yayıncılık, Ankara, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Hayvanlarda Bazı Klinik, Fizyolojik ve Biykimyasal Değerler.

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, SEZAİ KAYA,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.703-714, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, SEZAİ KAYA,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.1-702, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Beşeri İlaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, SEZAİ KAYA,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.715-754, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Hayvanlarda Bazı Klinik, Fizyolojik ve Biykimyasal Değerler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, SEZAİ KAYA, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.703-714, 2001

2001

2001

Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi 1 Baskı, SEZAİ KAYA, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.1-702, 2001

2001

2001

Beşeri İlaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde İlaç Rehberi, SEZAİ KAYA, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.715-754, 2001

2000

2000

Tıbbi bitkiler ve kullanılmaları.

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.20-45, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Dış parazitleri etkileyen ilaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.507-608, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Veteriner farmakolojide biyoteknoloji

Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.757-766, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Mineral maddeler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.225-239, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Besinlerde kalıntıları önemli bazı ilaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.744-755, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Virüsleri etkileyen ilaçlar

Bilgili A., Kaya S.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.669-676, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Pıhtılaşmayı engelleyen ve kanamayı dindiren ilaçlar

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.521-535, 2000 Sustainable Development

2000

2000

İlaç şekilleri ve uygulama teknikleri

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.175-222, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Aneminin sağaltımında kullanılan maddeler

Bilgili A., Doğan A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, , SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.537-541, 2000 Sustainable Development

2000

2000

Virüsleri etkileyen ilaçlar

BİLGİLİ A., KAYA S.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.669-676, 2000

2000

2000

Tıbbi bitkiler ve kullanılmaları

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1 2 Baskı, Kaya Sezai, Pirinçci İbrahim, Bilgili Ali, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.20-45, 2000

2000

2000

Dış parazitleri etkileyen ilaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.507-608, 2000

2000

2000

İlaç Şekilleri ve Hazırlanma Teknikleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.175-222, 2000

2000

2000

Besinlerde kalıntıları önemli bazı ilaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.744-755, 2000

2000

2000

Mineral maddeler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.225-239, 2000

2000

2000

Pıhtılaşmayı engelleyen ve kanamayı dindiren ilaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.521-535, 2000

2000

2000

Veteriner farmakolojide biyoteknoloji

BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.757-766, 2000

2000

2000

Aneminin sağaltımında kullanılan maddeler

BİLGİLİ A., DOĞAN A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.537-542, 2000

2000

2000

İlaçlar: Tanım, Kaynakları, İsimlendirilme, Dozları, Yapı-Etki ilişkisi, Tıbbi Kimya ve Tıbbi Bitkiler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.5-45, 2000

1998

1998

Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi

Kaya S., Pirinçci İ., Bilgili A.

Medisan Yayıncılık, Ankara, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Yemlerde önemli bazı olumsuzluk faktörleri

Kaya S., Baydan E., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.425-442, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Doping için kullanılan maddeler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.405-416, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Pestisidler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.211-339, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Büyük mantar zehirlenmeleri

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.377-385, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri.

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.19-29, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar

Bilgili A.

in: Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.63-69, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Çevre bilimi veya ekoloji

Pirinçci İ., Bilgili A.

in: Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, SEZAİ KAYA,İBRAHİM PİRİNÇCİ,ALİ BİLGİLİ, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.1-27, 1998 Sustainable Development

1998

1998

Pestisidler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ,, Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.211-339, 1998

1998

1998

Doping için kullanılan maddeler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.405-416, 1998

1998

1998

Çevre bilimi veya ekoloji

PİRİNÇÇİ İ., BİLGİLİ A.

in: Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, Kaya Sezai, Pirinçci İbrahim, Bilgili Ali, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.1-27, 1998

1998

1998

Yemlerde önemli bazı olumsuzluk faktörleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.425-442, 1998

1998

1998

Zehirlenme ve zehirlilik denemeleri.

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, Kaya Sezai, Pirinçci İbrahim, Bilgili Ali, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.19-29, 1998

1998

1998

Çevreyi korumada yeni yaklaşımlar

BİLGİLİ A.

in: Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.63-69, 1998

1998

1998

Büyük mantar zehirleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, SEZAİ KAYA, İBRAHİM PİRİNÇCİ, ALİ BİLGİLİ., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.377-385, 1998

1997

1997

Aneminin Sağaltımında Kullanılan Maddeler

BİLGİLİ A., DOĞAN A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.363-367, 1997

1997

1997

İlaç Şekilleri ve Hazırlanma Teknikleri

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.73-108, 1997

1997

1997

Mineral Maddeler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.247-257, 1997

1997

1997

Virüsleri Etkileyen İlaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.561-567, 1997

1997

1997

Dış Parazitleri Etkileyen İlaçlar

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.475-503, 1997

1997

1997

Pıhtılaşmayı Engelleyen ve Kanamayı Dindiren İlaçlar

BİLGİLİ A., KAYA S.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 1, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.351-362, 1997

1997

1997

Veteriner Farmakolojide Biyoteknoloji

BİLGİLİ A.

in: Veteriner Uygulamalı Farmakoloji Cilt 2, KAYA, S., PİRİNÇCİ, İ., BİLGİLİ, A., Editor, Medisan Yayınevi, Ankara, pp.623-632, 1997

1995

1995

Doping için kullanılan maddeler

Kaya S., Bilgili A.

in: Veteriner Klinik Toksikoloji, SEZAİ KAYA, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.355-364, 1995 Sustainable Development

1995

1995

Doping için kullanılan maddeler

KAYA S., BİLGİLİ A.

in: Veteriner Klinik Toksikoloji 2 Baskı, Kaya,Sezai, Editor, Medisan Yayınları, Ankara., Ankara, pp.355-364, 1995

Supported Projects

2020 - 2022

2020 - 2022

Varoosis Mücadelesi İçin Kontrollü Timol Salım Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Bilgili A.

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

ICONTECH INTERNATIONAL JOURNAL OF SURVEYS, ENGINEERING, TECHNOLOGYSustainable Development

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural SciencesSustainable Development

Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical SciencesSustainable Development

Publication Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

MAS JOURNAL of Applied SciencesSustainable Development

Scientific Committee Membership

2018 - Continues

2018 - Continues

Izmir Democracy University Health Sciences JournalSustainable Development

Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

Journal of Cogent Food and AgricultureSustainable Development

Editor

2020 - 2021

2020 - 2021

Ejons International Journal on Mathematics, Engineering & Natural SciencesSustainable Development

First Editor

2020 - 2021

2020 - 2021

ICONTECH INTERNATIONAL JOURNALSustainable Development

First Editor

2020 - 2020

2020 - 2020

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences

First Editor

2016 - 2020

2016 - 2020

Turkish Journal of Veterinary Animal ScienceSustainable Development

Editor

2017 - 2017

2017 - 2017

Van Veterinary JournalSustainable Development

Editor

2005 - 2012

2005 - 2012

Tarımda Kaynak DergisiSustainable Development

Editor

2002 - 2010

2002 - 2010

Türk Veteriner Hekimleri Birliği DergisiSustainable Development

Scientific Committee Membership

2000 - 2007

2000 - 2007

Türk Veteriner Hekimleri Birliği DergisiSustainable Development

Editor

1991 - 2001

1991 - 2001

Türk Toksikoloji Derneği BülteniSustainable Development

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Başkent Artvin Eğitim Tanıtım ve Dayanışma DerneğiSustainable Development

Member of Advisory Board

2021 - Continues

2021 - Continues

Ankara Meclisi Başkent Anadolu PlatformSustainable Development

Member of Science Committee

2010 - 2012

2010 - 2012

Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma DerneğiSustainable Development

Member of Advisory Board

2005 - 2012

2005 - 2012

Tarımsal Kalkınma VakfıSustainable Development

Vice President

2009 - 2010

2009 - 2010

Probiyotik-Prebiyotik DerneğiSustainable Development

Board Member

1997 - 2001

1997 - 2001

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji DerneğiSustainable Development

Vice President

1997 - 2001

1997 - 2001

Veteriner Tavukçuluk DerneğiSustainable Development

Board Member

1993 - 2001

1993 - 2001

Sağlıklı Gıda VakfıSustainable Development

Board Member

1993 - 1997

1993 - 1997

Türk Toksikoloji DerneğiSustainable Development

Board Member

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

CURRENT DRUG DISCOVERY TECHNOLOGIES

SCI Journal

November 2020

November 2020

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences

Other Indexed Journal

April 2020

April 2020

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Journal

May 2019

May 2019

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

April 2019

April 2019

RENAL FAILURE

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

October 2018

October 2018

Kocatepe Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

National Scientific Refreed Journal

September 2018

September 2018

Izmir Democracy University Health Sciences Journal

Other Indexed Journal

September 2018

September 2018

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

May 2018

May 2018

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

February 2018

February 2018

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

October 2017

October 2017

HUMAN AND EXPERIMENTAL TOXICOLOGY

SCI Journal

September 2017

September 2017

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH

SCI Journal

April 2017

April 2017

Van Veterinary Journal

National Scientific Refreed Journal

March 2017

March 2017

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Journal

March 2017

March 2017

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

National Scientific Refreed Journal

February 2017

February 2017

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Journal

January 2017

January 2017

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

SCI Journal

August 2016

August 2016

JOURNAL OF FOOD SCIENCE

SCI Journal

July 2016

July 2016

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences

SCI Journal

June 2016

June 2016

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

SCI Journal

February 2016

February 2016

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Journal

January 2016

January 2016

RENAL FAILURE

SCI Journal

September 2015

September 2015

Turkish Journal of Zoology

SCI Journal

July 2015

July 2015

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Journal

May 2015

May 2015

TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

SCI Journal

October 2014

October 2014

RENAL FAILURE

SCI Journal

September 2014

September 2014

EASTERN JOURNAL OF MEDICINE

SCI Journal

July 2014

July 2014

Van Veterinary Journal

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Journal

September 2010

September 2010

Journal of The Chemical Society of Pakistan

SCI Journal

March 2008

March 2008

RECENT PATENTS ON ANTI-INFECTIVE DRUG DISCOVERY

SCI Journal

February 2008

February 2008

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Other Indexed Journal

July 2007

July 2007

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Other Indexed Journal

July 2007

July 2007

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2006

February 2006

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Other Indexed Journal

October 2005

October 2005

The Tohoku Journal of Experimental Medicine

SCI Journal

June 2005

June 2005

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

Other Indexed Journal

April 2005

April 2005

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Journal

January 2000

January 2000

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI

SCI Journal

Scientific Consultations

2021 - Continues

2021 - Continues

Scientific Consultancy

T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2017 - Continues

2017 - Continues

Scientific Consultancy

Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünler Bilim Danışma Kurulu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2004 - 2021

2004 - 2021

Scientific Consultancy

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Scientific Consultancy

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Scientific Consultancy

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sağlık Komisyonu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2006 - 2007

2006 - 2007

Scientific Consultancy

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2005 - 2005

2005 - 2005

Scientific Consultancy

T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9’uncu kalkınma planı (2007-2013), İlaç Sanayii Komisyonu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2003 - 2004

2003 - 2004

Scientific Consultancy

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Jokey Klübü Komiserler Kurulu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Scientific Consultancy

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Ulusal Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesi

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Scientific Consultancy

Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Çevre Komisyonu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Scientific Consultancy

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığının korunması amacı ile yapılacak haşere ve vektör mücadelesinde kullanılan insektisit, rodentisit ve mollusisitlerin üretim ve ithal işlemlerini değerlendiren Pestisit Çalışma Komisyonu

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Turkey

2000 - 2000

2000 - 2000

Scientific Consultancy

T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8’nci