Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERGENLERDE MORBİD OBEZİTEDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.374-375 Creative Commons License

Vertikal ven ve aort koarktasyonu birlikteliği olan çocukta başarılı perkütan tedavi

21.Ulusal Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.428-429

Sinüs valsalva anevrizma rüptürünün başarılı perkütan kapatılması

21.Ulusal Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.454-458

Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocukların acil servis başvuru özelliklerinin değerlendirilmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI 18. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022

Uzun QT Sendromu Tanısı ile İzlenen Primer Hipoparatiroidili Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı 44. Pediatri Günleri ve 23.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022

Hızlı İlerleyici Koroner Arter Tutulumu Olan İnkomplet Kawasaki Hastalıklı Bir İnfant

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.443

Geç Tanı Alan Total Anormal Pulmoner Venöz Bağlantılı Olgu

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2022, pp.229

Extracorporeal Membrane Oxygenation After Congenital Heart Surgery, A Single Center Experience

10th Congress of the World Federation of Pediatric Intensive&Critical Care Societies Virtual World Congress, Turkey, 01 December 2020, vol.22, pp.134-135

Perkütan aortopulmoner pencerenin kapatılması

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Çocukluk çağında 24 saatlik EKG izleminin (HOLTER) tanısal verimliliği

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Junctional ektopik taşikardili bir bebekte ECMO uygulaması

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Aort koarktasyonu vakalarında tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi ve izlemi

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Çocuklarda troponin incelemesinin tanısal verimliliği

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Mitral kapakta dev kan kisti: Olgu sunumu

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Düşük ağırlıklı çocuklarda alternatif bir sentrifugal ventriküler destek cihazı implantasyonu modeli

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Sol ventrikül destek cihazında alışılmışın dışında gelişen tromboz yönetimi

19.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Pediyatrik Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

BİVENTRİKÜLER MEKANİK KALP DESTEK CİHAZI İLE TAKİP EDİLEN AKUT FULMİNAN MİYOKARDİTLİ OLGU

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Turkey, 02 October 2019

Ekstrakorporeal membrane oksijenizasyonuna bağlı fulminan miyokarditli bir olgunun uçak ambulansıyla başarılı transport

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Konjenital kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membrane oksijenizasyonu deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

PEDİATRİK KARDİYAK CERRAHİ SONRASI MEKANİK VENTİLASYON VE YOĞUN BAKIM YATIŞ SÜRESİNİN TAHMİNİNDE VAZOAKTİF VENTİLASYON RENAL SKORUNUN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ 12. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Kardiyak arrest ile gelen kısa QT sendromu

18.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

Pulmoner Kan Akımının Duktus Bağımlı Olduğu Kompleks Aort ve Pulmoner Arter Anomalilerinde Duktal Stentleme

18.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji Ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Sol Ventrikül Destek Cihazları Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Hipoplastik Sol Kalp Sendromunda Hibrid Strateji – Risk Azaltan BirAlternatif midir?

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

5 aylık Kawasaki hastasında dev coroner anevrizma

18.Uluslararası Katılımlı Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Yenidoğanlarda Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Ve Klinik Deneyimlerimiz

18.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Frank ter Haar Sendromlu olguda Fallot Tetralojisi

18.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongres, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Pulmoner kan akımının ductus bağımlı olduğu kompleks aort ve pulmoner arter anomalilerinde duktal stentleme

18.Uluslararası Katılımlı Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 11 - 14 April 2019

Neonatal Marfan sendromu

27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2019

Experiences of Pediatric Extracorporeal Membrane Oxygenation

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 27 - 29 March 2019

Experiences of pedaitric extracorporeal membrane oxygenetion

15th International Congress of Update in Cardiology and cardiovascular Surgery, 27 - 30 March 2019

Double aortic arch as a cause of noisy breathing in an infant

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.184

Kalp Nakli yapılan Çocuklarda Yoğun Bakım Deneyimlerimiz

15.  ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, MUĞLA/ BODRUM, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.114

VA ECMO Uygulanan ve Fatal Seyirli Grup A Streptokok’a Bağlı Nekrotizan Pnömoni ve Toksik Şok Sendromlu Olgu

Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 9. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.101-102

Cor triatriatum: a rare congenital cardiac disease causes misdiagnosis

14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey, 5 - 08 April 2018, vol.59, pp.85

Extracorporeal membrane oxygenation support in neonates: A single center experience in Turkey

7th EuroELSO Congress on ECMO-ECLS, Prague, Czech Republic, 23 - 26 May 2018, vol.33, pp.87-220

Cardiac disease in pediatric patients presenting to cardiology department with chest pain

World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 2017, BARSELONA, Spain, 16 - 21 July 2017, vol.27, pp.1-653

Coarctation of aorta and vein of galen aneurysmal malformation in a neonate

7th World Congress of Pediatric Cardiology Cardiac Surgery., 16 - 21 July 2017

Percutaneous closure of right pulmonary artery to left atrial fistula.

7th World Congress of Pediatric Cardiology Cardiac Surgery., 16 - 21 July 2017

Assessment of Quality of Life in Turkish Children With Congenital Heart Disease

7th World Congress of Pediatric Cardiology Cardiac Surgery, BARSELONA, Spain, 16 - 21 July 2017

Obez Çocuklarda Ventriküler Repolarizasyon Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

16. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.56-57

Yenidoğan ekstrakorporeal membran oksijenatör (ECMO) sonuçlarımız

16. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2017

Regression of Multiple Inoperable CardiacRhabdomyomas in a Neonate after EverolimusTreatment

51st Annual Meeting of the Association for European Paediatric and CongenitalCardiology (AEPC), 29 March - 01 April 2017

Regression of multiple inoperabl cardiac rhabdomyoma in a neonate after everolimus treatment.

51th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Lyon, France, 29 March - 01 April 2017

Does obesity influence ventricular repolarization in children?

51th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 29 March - 01 April 2017 Sustainable Development

Does obesity influence ventricular repolarisation in children?

? 51th annual meeting of the association for european Paediatric and Congenital Cardiology, 29 March - 01 April 2017 Sustainable Development

Pediaric extracorporeal cardiopulmonary resuscitation experiences of a pediatric intensive care unit.

37 th International Symposiıum ın Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 21 - 24 March 2017

Pediatric extracorporeal cardiopulmonary resuscitation experiences of a pediatric intensive care unit

37th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, BRÜKSEL, Belgium, 21 - 24 March 2017, vol.21

Çocuklarda Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resusitasyon (ECPR) Deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 9. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.27

Kardiyopulmoner Resusitasyon Sırasında Eksternal Pace Kullanımı ile Dönen Olgu

Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 9. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.105-106

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Uyguladığımız Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) Deneyimlerimiz

Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 9. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2016, pp.27

A novel de novo mutation in the Cardiac RyanodineReceptor Gene RyR2 in a patient with concealed LongQT Syndrome

50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology,Rome, Italy, June 1–4, 2016, 1 - 04 June 2016

A novel mutation in desmoplakin DSP gene in twosiblings with Carvajal Syndrome

50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 1 - 04 June 2016

A novel mutation in the desmoplakin (DSP) gene in two siblings with Carvajal syndrome

50th Annual Meeting of the Association for European Pediatric and Congenital Cardiology, ROMA, Italy, 1 - 04 June 2016, vol.26, pp.42

Mucolipidosis type II (I-cell disease) with pulmonary hypertension and difficult airway

12th Annual WORLD Symposium, California, United States Of America, 29 February - 04 March 2016, vol.117 identifier

A novel de novo mutation in the Cardiac Ryanodine Gene (RyR2) in a patient with concealed Long QT Syndrome

50th Annual Meeting of the Associationn for European Pediatric and Congenital Cardiology, ROMA, Italy, 1 - 04 June 2016, vol.26, pp.41-42

Böbrek nakli yapılan hastalarda kan basıncı ve sol ventrikül değişikliklerinin değerlendirilmesi

14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 18 April 2015, pp.46

Çocuk yoğunbakım ünitesinde kalp cerrahisi sonrası erken ekstübasyonla ilişkili faktörler

Uluslararası Katılımlı 12. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi ve 8.Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.54-55

ASD kapama cihazında (Cardia Ultrasept ASD Occluder) erken dönem polivinil alkol membrane perforasyonu

14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.65

Wolf-Parkinson White (WPW) sendomlu bir bebekte septal diskinezi ve sol ventrikül disfonksiyonu

14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.177

Ekstrakorporeal kardiyopulmoner canlandırma ile normal nörolojik bulgularla dönen bir olgu

Uluslararası Katılımlı 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 8. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.59

Sol ventrikül destek cihazı takılmış son dönem kalp yetmezlikli olgularımız

14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Denizli, Turkey, 15 - 19 April 2015, pp.191

Permanent pacemaker placement for atrioventricular conduction block after operative repair of congenital heart defects

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.432

Yenidoğanda patent duktus arteriozus koil embolizasyonu sonrası santral ve periferik komplikasyon

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği 13. Ulusal Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 April 2014, vol.1, pp.215

Early detection of hypertension in childhood reflux nephropathy with ambulatory blood pressure monitoring

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

Books & Book Chapters

Fallot Tetralojisinde Morfoloji, Embriyoloji ve Patofizyoloji

in: Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular Fallot Tetralojisi, Zeynep Eyileten, Adnan Uysalel, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.8-12, 2019

Çocukluk ve Adölesan Dönemi obezitesi ve Kardiyovasküler problemler

in: Çocuk ve Ergenlerde Obezite, Akıncı Ayşehan, Uçkun-Kiyapçı Ayşın, Editor, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, pp.147-156, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

207

Citation (WoS)

633

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

717

H-Index (Scopus)

16

Citation (Scholar)

114

H-Index (Scholar)

6

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals