Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

 • 2012 - 2018 Associate Professor

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Ankara University

 • 2011 - 2019 Deputy Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Postgraduate Kadın Refahına Eleştirel Bakış

 • Undergraduate Ailelerle Sosyal Hizmet

 • Postgraduate Aile İçi Şiddet

 • Undergraduate Sosyal Hizmet Literatürünü İnceleme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet

 • Undergraduate Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate Sosyal Hizmette İleri İstatistik II

 • Undergraduate İletişim Becerileri

 • Undergraduate Sosyal Politika ve Planlama

Advising Theses