Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - 2013 Research Assistant

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - 2019 University Executive Board Member

  Ankara University

 • 2012 - 2015 University Executive Board Member

  Ankara University

Courses

 • Undergraduate Türkiye’nin Yönetim Düzeni Seminer Dersi

 • Doctorate Eleştirel Yönetim Okumaları

 • Undergraduate Yönetim Psikolojisi

 • Undergraduate Çağdaş Yönetim Kuramları Seminer Dersi

 • Postgraduate Özerk Kamu Kurumları Seminer Dersi

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri 1

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri 2

 • Postgraduate Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları

 • Undergraduate Türk Kamu Yönetimi

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Eleştirel Yönetim Okumaları

 • Undergraduate Türkiye’nin Yönetim Yapısı

 • Doctorate Devlet ve Yönetim

Advising Theses