General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Metrics

Publication

73

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

13

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals