Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2014 Associate Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2009 Expert

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2004 Research Assistant

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Gıda Güvenliği Enstitüsü

 • 2017 - Continues Head of Department

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - Continues Head of Department

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Anabilim Dalı

 • 2019 - 2022 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2017 - 2021 Ethics Committee Member

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2021 Head of Ethics Committee

  Ankara University, Tıp Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2004 - 2011 uzman (doçent)

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2000 - 2004 Araştırma Görevlisi

  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1994 - 2001 Sorumlu Hekim

  Ministry, Çankırı Devlet Hastanesi, Hemodiyaliz

 • 1994 - 2000 Pratisyen Hekim

  Çankırı Devlet Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Hipertroidi ve hipotroidi fizyopatolojisi

 • Undergraduate Anemi tanımı, oluşum mekanizması, nedenleri ve tipleri

 • Undergraduate Kan şekeri regülasyon bozuklukları: Hiperglisemi ve hipoglisemi

 • Undergraduate Adrenal korteks hiperfoksiyonu fizyopatolojisi

 • Undergraduate Diyare ve konstipasyon mekanizmaları ve nedenleri

 • Undergraduate Fonksiyonel ve Bütüncül Tıp ve Beslenme

 • Undergraduate Adrenal korteksin hipofonksiyonu

 • Undergraduate Sıvı - elektrolit dengesi ve bozuklukları, hipervolemi, hipovolemi

 • Undergraduate Sosyal Sorumluluk Projesi -Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Fonksi yonel Gıda , Bi yofonksi yonel Ve Bi yomedi kal Ürün Geli şti rme Sürec

 • Undergraduate Tübülointerstisyel bozuklukların fizyopatolojisi

 • Undergraduate Asit-baz dengesi ve bozuklukları

 • Undergraduate Sosyal Sorumluluk Projesi -Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Fonksiyonel Gıda , Biyofonksi yonel Ve Bi yomedi kal Ürün Geli şti rme Süreci

 • Undergraduate Böbrek Yetmezliği Fizyopatolojisi

 • Undergraduate Vasküler sıvı regülasyonu, ödem fizyopatolojisi, klinikte ödem tipleri

 • Undergraduate Böbrek fonksiyon bozuklukları

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Kemik ve mineral metabolizması ve bozuklukları

 • Undergraduate Systemic effects of anemia

 • Undergraduate Alan Uygulaması

 • Undergraduate Physiopathology of bone disorders and mineral metabolism

 • Undergraduate Physiopathology of nausea and vomiting

 • Undergraduate Beyaz küre bozuklukları: Lökopeni, lokositoz, lökomoid reaksiyon, lenfoma ve lösemiler

 • Undergraduate Kardiyojenik şok fizyopatolojisi

 • Doctorate Yeterliğe Hazırlık Çalışması

 • Doctorate İleri Klinik Nütrisyon Desteği

 • Undergraduate Aritmi fizyopatolojisi

 • Postgraduate Proje ve Makale Yazma

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate Metabolik Entegrasyon ve Kontrolü

 • Undergraduate Physiopathology of hyperglycemia and its’ complications

 • Undergraduate Physiopathology of arrhythmias

 • Undergraduate Fizyopatoloji-Tıp Fakültesi

 • Undergraduate Physiopathology of fever and hyperthermia

 • Undergraduate kalp yetmezliği fizyopatolojisi

 • Undergraduate Vücut sıcaklığının regülasyonu ve ateş fizyopatolojisi

 • Undergraduate Physiopathology of stress

 • Undergraduate Physiopathology of weight loss

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Doctorate İleri araştırma yöntemleri

 • Undergraduate Pathophysiology

 • Undergraduate Fizyopatoloji-Eczacılık Fakültesi

 • Undergraduate Şok fizyopatolojisi

 • Undergraduate nörojenik şok fizyopatolojisi

 • Doctorate Araştırma ve proje planlama eğitimi

 • Undergraduate septik şok fizyopatolojisi

 • Doctorate Üst ösafagus hastalıkları fizyopatolojisi

 • Doctorate Endokrin ve Ekzokrin Pankreas Fonksiyon Bozuklukları

 • Undergraduate Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıkları oluşum mekanizmaları

 • Undergraduate Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, sarılık oluşum mekanizmaları

 • Undergraduate İnflamasyon, hipoksi, iskemi, siyanoz tanımlaması ve oluş mekanizmaları

 • Undergraduate Hemostaz bozuklukları I: Vaskuler ve koagulasyon bozuklukları

 • Undergraduate Kalp yetmezliği mekanizması, sağ ve sol kalp yetmezlikleri, pulmoner hipertansiyon

 • Doctorate İnflamasyon ve Mediatörler

 • Undergraduate Ağrı tanımı, oluşum mekanizmaları ve tipleri

 • Undergraduate Karaciğer fonksiyon bozuklukları

 • Doctorate Otoimmun hastalıkların immunolojik mekanizmaları

 • Doctorate Diabetes mellitus ve komplikasyonları: İn vivo ve invitro modeller

 • Undergraduate Allerji, anaflaksi, astım fizyopatolojisi

 • Undergraduate Şok tanımı, fizyopatolojisi, nedenleri ve şok tipleri

 • Undergraduate Hipotalamo-hipofizer patolojiler ve oluşum mekanizmaları

 • Doctorate Glomeruler vaskuler hastalıklar

 • Undergraduate Otoimmün ve bağ dokusu hastalıkları

 • Undergraduate Mesleksel Beceriler Dersi

 • Undergraduate Lökopeni fizyopatolojisi

 • Undergraduate Üriner sistem semptom ve bulgularının fizyopatolojisi

 • Undergraduate Granülosit ve Monosit Fonksiyon Bozuklukları fizyopatolojisi

 • Undergraduate Gastrik ülser, peptik ülser, duodenal ülser fizyopatolojisi

 • Undergraduate Hipotroidi fizyopatolojisi

 • Undergraduate Glomerüler hasar fizyopatolojisi

 • Undergraduate Ateroskleroz, koroner arter hastalıkları, myokard infarktüsü oluşum mekanizması

 • Undergraduate Peptik ülser fizyopatolojisi ve komplikasyonları

 • Undergraduate Lökositoz fizyopatolojisi

Advising Theses