Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUKLARDA KOROZİV MADDE ALIMI: NE ZAMAN ENDOSKOPİ YAPILMALI?

40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.217-218 Creative Commons License

Incidentally Detected Ipsilateral Direct Hernia During Repair of Indirect Inguinal Hernia: Case Report

1st Joint Meeting of IPEG & ESPES, 5-8 July 2023 in Sorrento, ITALY., Naples, Italy, 6 - 09 July 2023, pp.57-58 Creative Commons License

Central Venous Catheterization With Wireless Ultrasonography Probe and Smart Glasses: A Pilot Application

1st Joint Meeting of IPEG & ESPES, 5-8 July 2023 in Sorrento, ITALY. IPEG 32nd Annual Congress for Endosurgery in Children ESPES 13th Annual Congress of the European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons, Naples, Italy, 6 - 09 July 2023, pp.48-49 Creative Commons License

Comparison of the Results of Open Repair and Laparoscopic Repair With the Pirs Method in the Treatment of Hydrocele in Children

IPEG's 32nd Annual Congress for Endosurgery in Children and ESPES's 13th Annual Congress, Sorrento, Italy, 5 - 08 July 2023

Bir yaş altı ve üstü çocuklarda perkutan trakeostomi komplikasyonlarının ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması.

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Aydın, Turkey, 02 November 2022

Pilonidal kavitenin girişim öncesi ultrasonografi ile değerlendirilmesi, pilonidal sinus nedeni ile fenol uygulanan adolesanlarda iyileşme ve tedavi başarısını öngörebilir.

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Aydın, Turkey, 02 November 2022

Hepatobiliyer sistemin ender bir varyasyonu: sol lob yerleşimli safra kesesi ve laparoskopik yönetimi

39. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 12. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 25. Ulusal Çocuk cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Aydın, Turkey, 02 November 2022

Rare findings in laparoscopic inguinal hernia repair in children

7th World Congress of Pediatric surgery WOFAPS, prague, Czech Republic, 12 October 2022

Combination of intracorporeal suturing and PIRS technique in congenital diaphragmatic hernia

7.World Congress of the World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS), Prague, Czech Republic, 12 October 2022

Video-Assisted Thoracoscopic Surgery For Pediatric Empyema

30th IPEG Annual Meeting, 11-14 June, 2021, Online, United States Of America, 11 - 14 June 2021

Çocuklarda rijit bronkoskopi eşliğinde Griggs tekniği ile perkütan trakeostomi: uzun dönem sonuçlar

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Yabancı cisim aspirasyonu ile başvuran çocuklarda işlem öncesi deksametazon ve b agonist uygulaması: İntraoperatif komplikasyonlara etkileri.

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Çocuklarda Griggs yöntemi ile yapılan perkütan trakeostomi tekniğini kolaylaştıran bir modifikasyon

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Aksesuar Skrotum Ve Penoskrotal Transpozisyon İle Anal Atrezi Birlikteliği.

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Çocuklarda kalıcı tünelli santral venöz kateterlerin çıkarılma nedenleri

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Cinsiyet gelişim bozukluğunda feminizan genitoplasti uygulamaları, Türkiye’den görünüm

Strategies and Trends in European Pediatric Surgery 2019, XXXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Hirschsprung Hastalığında Yenidoğan Dönemi Ve Sonraki Dönemde Yapılan Transanal Pull-Through Ameliyatının Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, Turkey, 24 - 27 October 2018

Morgagni Hernisinin Lup ile Sütür Ucu Dışarı Alma Tekniği Kullanılarak Laparoskopik Transabdominal Onarımı ile Deneyimimiz, Hızlı ve Güvenli Bir Yaklaşım

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, Turkey, 24 - 27 October 2018

WILMS TÜMÖRÜ OLGULARI

20.Ulusal Pediatirk Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2018

Experience with Laparoscopic Mesh Repair in Recurrent Hiatal Hernia.

7th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons., Wroclaw, Poland, 27 - 29 September 2017

The experience with trocar site primary gastrostomy in children

7th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, 27 - 29 September 2017

Barriers of robotic surgery from the point of view of endoscopic surgeons

ESPES 6th Annual Scientific Meeting, 28–30 September 2016, Madrid, Spain, 28 - 30 September 2016

Conversion to open surgery choise or complication

6th Annual Congress European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, Spain, 28 - 30 September 2016

Late Testicular Torsion After Previous Orchidopexy

33rd Annual Congress of Turkish Pediatric Surgical Association. 28-31 October 2015, Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa, Antalya., Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Laparoscopictreatment of hepaticandsplenichydatiddisease in children

5th AnnualCongressEuropeanSociety of PaediatricEndoscopicSurgeons, 23 - 25 September 2015

Hormone Therapy In Hypospadias Surgery: A Survey On The Current Practice in Turkey

6th National Pediatric Urology Congress, 7-9 May 2015, Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey, 07 May 2015

Determination of percutaneous endoscopic gastrostomy complication rates in children

IPEG’s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children, BAPS 61st Annual Meeeting, 22 - 26 July 2014

Glansta askı dikişi ne kadar güvenli

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2013

Minimal invasive surgery in children under one year old

IPEG’s 22nd Annual Congress for Endosurgery in Children, 17 June 2012 - 22 June 2013

Laparoskopik parsiyel splenektomi

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2012

İzsiz varikosel ligasyonu

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Turkey, 5 - 07 April 2012

Books & Book Chapters

ÜRETROKUTANÖZ FİSTÜL ONARIMI SONRASINDA ÜRETROKUTANÖZ FİSTÜL 􏰀ELİ􏰁ME RİSKİ

in: Hipospadias Cerrahisinde Üretrokutanöz Fistül Onarım Teknikleri, Ahmet Murat Çakmak, Editor, US Akademi Basım Yayın Dağıtım San Tic Ltd Şti, pp.31-38, 2023

Pediatrik Ürolojik Aciller

in: Pediatri, Zülfikar Akelma, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.897-900, 2021

Üretra Patolojileri

in: Çocuk Ürolojisi, Abdurrahman Önen, Cüneyt Günşar, Murat Alkan, Ayşe Karaman, Editor, US Akademi, pp.349-356, 2021

Metrics

Publication

195

Citation (WoS)

171

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

193

H-Index (Scopus)

8

Project

3

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

4

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals