Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2019 - 2024 Director of the Center

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2018 - 2022 Vice Dean

  Ankara University

Courses

 • Postgraduate Politika Analizi

 • Postgraduate Örgüt ve Yönetim Teorileri

 • Doctorate Kamu Politikası Analizi

 • Undergraduate Kamu Politikaları (Seminer)

 • Postgraduate Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları

 • Undergraduate Türkiye'nin Yönetim Yapısı

 • Postgraduate Sömürgecilik, Yönetim ve Kültür

 • Undergraduate Yönetim Bilimi

 • Postgraduate Yönetim ve Katılma (Seminer)

 • Postgraduate Yönetsel Kademelenme (Seminer)

Advising Theses