Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yazma Eserlerin Katalog Bilgilerinde Eserin Müellife Aidiyeti Sorunu

17. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2023, pp.102

The Poetic And Prose Work Of Mehmed Eşref Dede Named Ayin-i Tarikat-i Mevlana

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2022), Kocaeli, Turkey, 9 - 10 December 2022, pp.32

Books & Book Chapters