General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Islam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türk Islam Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Turkish-İslamic Literature

Biography

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2005 yılında “Suûdü’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân)” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında “Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)” başlıklı tez çalışmasıyla doktor ünvanı aldı. 1999-2023 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 05.04.2023 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’na Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Hâlen aynı fakültede çalışmaya devam etmektedir.