Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DATA STORYTELLING IN EDUCATION: A SYSTEMATIC REVIEW

18th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 4 - 06 March 2024, pp.6990-6997 Sustainable Development

Çevrimiçi Öğrenme için Bağlılık, Etkileşim ve Katılım Temelinde Kavramsal İlişkiler

The 16th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2023

The Instructor Parameters of Transition to Fully Online Learning: Ankara University Case

5th International Open and Distance Learning Conference (IODL 2022), Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.768-769

Towards an Adaptive Learning Analytics Framework

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) 2019, Nevada, United States Of America, 18 - 22 March 2019

Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Öğrenenlerin EtkileşimÖrüntülerine Göre Öz-Düzenleme Becerilerinin Değişimi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

A Content Analysis of ICT Integration in Education Then and Now

Assocation for Educational Communications & Technology (AECT), Las Vegas, United States Of America, 17 - 21 October 2016

A Multi Dimensional Perspective On ICT Integration A Case Study

Assocation For Educational Communications & Technology (AECT), Las Vegas, United States Of America, 17 - 21 October 2016

Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Davranışlarının Öğrenme Analitiği ile İncelenmesi

IV. International Instructional Technologies & Teacher Education, Turkey, 6 - 08 October 2016

The Development of an Active Manipulative Online Platform for Academics

International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.4417-4426

Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması

Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011

Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu

4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey, 1 - 03 January 2010, pp.57-62

Books & Book Chapters

Uncovering Students’ Temporal Quiz-Taking Behavior Patterns Using Sequence Analysis

in: Assessment Analytics in Education. Advances in Analytics for Learning and Teaching., ŞAHİN MUHİTTİN, IFENTHALER DIRK, Editor, Springer, Cham, pp.19-34, 2024

Online Assessment from a Broader Perspective with Practical Applications

in: Student Assessment in Digital and Hybrid Learning Environments, Hummel Sandra,Donner Mana-Teresa, Editor, Springer Nature, Wiesbaden, pp.131-159, 2023 Sustainable Development

Ağın Özelliklerini Tanımada Kullanılacak Metrikler II

in: Sosyal Ağ Analizi, Yıldırım Denizer, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.59-72, 2023

Topluluk Tespiti

in: Sosyal Ağ Analizi, Yıldırım Denizer, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.95-108, 2023

Dijital Ortamlar, Araçlar ve Uygulamalar

in: Dijital Okuryazarlık, Özel Nevzat, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.1-2, 2022

Designing an Example Implementation Process for ICT Integration

in: VARIOUS ASPECTS OF ICT INTEGRATION IN EDUCATION, Koçak Usluel Yasemin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.125-168, 2017

Bilgisayar Oyunları ve öğrenme

in: Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler, Çağıltay Kürşat, Göktaş Yüksel, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.771-788, 2016

Mikro-Öğretimde Mobil Göz İzlemenin Kullanılması

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman Aytekin, Ferhan-Odabaşı Hatice, Akkoyunlu Buket, Editor, TOJET, Ankara, pp.383-396, 2016

Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı

in: Türkiye de e öğrenme Gelişmeler ve uygulamalar II, B.B. Demirci, G. Telli-Yamamoto, & U. Demiray , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.175-199, 2011

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

37

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

30

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

20

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals