Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Spor Pazarlması

Sports Marketing/Spor ve Pazarlama Dergisi , vol.1, no.8, pp.28-31, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Su Sporlarına Olan İlgi Artıyor

Popüler Bilim , vol.11, no.127, pp.28-30, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Rekreasyon Eğitiminde Liderlik

Çağdaş eğitim , vol.27, no.290, pp.13-20, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPOR TÜKETİCİLERİ TİPOLOJİ YAKLAŞIMLARI

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 07 November 2019 - 09 November 2020, pp.1-852

KAPALI ALANLARDA SPOR YAPAN BİREYLERİN DOĞAYA BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGUSAL EMEK

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018

Rekreasyon ve Din: Serbest Zaman Kavramına Dini Yaklaşımlar

uluslararası rekreasyon ve spor yönetimi kongresi, 10 - 13 May 2018

Spor Tüketimi Ölçeği Geliştirme Çalışması

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 May - 13 October 2018

Rekreasyon ve Din: Serbest Zaman Kavramına Dini Yaklaşımlar

Uluslararası rekreasyon ve spor yönetimi kongresi, Bodrum, Turkey, 10 - 13 May 2018

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 22 October 2017

TEKNOLOJİK UYGULAMALARIN EGZERSİZE KATILIMI TEŞVİK EDİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Sosyal Sermaye Kavramı ve Spor Açısından Önemi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.404

Sosyal Sermaye Kavramı ve Spor Açısından Önemi

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.404

Cylıng In Urban Life

The 10th International Congress in Physical Education Sports and Physical Therapy, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2016

Bisiklet Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi

14th Sport Science Congress, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Oyun ve Kültürden Hegemonik Spora

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015

Rekreasyon ve Oyun İlişkisi

Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.1240-1245

LEADERSHIP STYLES OF SPORT MANAGERS SERVING IN TURKISHNATIONAL SPORT ORGANIZATION

13 th International sport sciences Congress, Türkiye, 7 - 09 November 2014

RECREATIONAL ACTIVITIES IN CRIME PREVENTION AND REDUCTION

11 th International Sport Sciences Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

LEADERSHIP BEHAVIORS OF THE YOUTH CAMP LEADERS, PERCEPTION BY PARTICIPANT EVALUATION

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.190-191

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi

’xx. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 31 October 2014 - 03 November 2013, pp.600-607

Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zamanlarında Egzersize Katılma Sıklıkları ve Nedenleri

55.ICHPER.SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2013, pp.556-565

Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları’nın Çevresel Sürdürülebilirlik AçısındanDeğerlendirilmesi

11. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 12 November 2010, vol.2, pp.323-339

TÜRKİYE’DE RÜZGÂR SÖRFÜ EĞİTİMİ, ALANLARI VE KAPASİTELERİNİN İNCELENMESİ

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 November 2010

Doğa Sporlarında Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 November 2009

Physical characteristics and performances of Turkish American football players

VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007, Antalya, Turkey, Bursa, Turkey, 16 - 20 January 2007, pp.69

Body size and composition of Turkish National American Football Leagueplayers

VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007, Antalya, Turkey, Bursa, Turkey, 16 - 20 January 2007, vol.10, pp.56

TÜRK iYE'DEKi ÜN İVERS TE ÖĞ RENCİ LERİ Nİ N REKREATiFETK İNL İKLERE KATILIM DÜZEYLERİ N iN BEL iRLENMESi

The 10th ICHPER .SD Europe Congress, Ankara, Turkey, 17 - 20 November 2004, vol.4, pp.11-18

Causes of organizational conflict and preffered conflict management in Outdoor Sports Clubs

The 46th Anniversy World Congress, Ankara, Turkey, 9 - 13 November 2005, vol.3, pp.35-45

AVRUPA BİRLİĞİ VE SPOR

7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002, vol.8, pp.53-66

TÜRKİYE’DE GENÇLİK HİZMETİ VEREN KAMU KURUM ve KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ANALİZİ

7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2002

Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Spor Sponsorluğuna Bakış Açılarının İncelenmesi

&. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2000

Sportif Organizasyonların Düzenlenmesinde Proje Yönetim Tekniklerinin Kullanımı

5. Ulusuararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 1998

Books & Book Chapters

SPOR ETKİNLİKLERİNDE PROJE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

in: PROJE YÖNETİMİ Disiplinlerarası Bir Bakış, Tufan ÖZSOY, Konuralp SEZGİLİ, Hasan Bilgehan YAVUZ, Mustafa HAFIZOĞLU, Editor, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, pp.242-264, 2021

SPORDA SANAL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

in: MULTİSPORTİF ARAŞTIRMALAR – 3: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Ali TEKİN,Doç. Dr. Yalın AYGÜN, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.63-80, 2021

Sporda İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Av. Atilla Sav Armağanı, Av. Tacar Çağlar, Editor, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, pp.225-250, 2019

Sporun Felsefi Temelleri

in: Spor Bilimlerine Giriş, HAKAN SUNAY, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.51-81, 2017

Spor ve Rekreasyonda Sürdürülebilirlik: Teoriden Pratiğe

in: Rekreasyon Bilimi 2, Suat Karaküçük, Sabri Kaya, Beyza Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.311-373, 2017

Sporda Rekreasyon Alanı

in: Spor Bilimlerine Giriş, HAKAN SUNAY, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.377-391, 2017

Futbolda Altyapı Modelleri

in: Ankara Barosu Başkanlığı Spor Hukuku Kurulu Başkanlığı, Tacar Çağlar, Editor, Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara, pp.281-335, 2016

Futbol'da Üç örnek olay ve değerlendirmeleri

in: Ankara Barosu , Spor Hukuku Kurulu,mAv. Mustafa Kemal Kaya Armağanı, Tacar Çağlar, Editor, Ankara Barosu Yayınları/Afşaroğlu Matbaası, Ankara, pp.257-268, 2015

Metrics

Publication

122

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

124

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

4

Project

3

Thesis Advisory

23

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals