Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Revisiting the tragedy of the commons: lessons from past and the way forward

Forum on Fisheries Science in the Mediterranean and the Black Sea 2024 (Fish Forum 2024), Antalya, Turkey, 19 - 23 February 2024, vol.1, pp.88 Creative Commons License Sustainable Development

An Entrepreneurial Concern of the Common Future of the World and Türkiye: Family Farming

9th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Toskent, Uzbekistan, 7 - 10 November 2023, vol.1, pp.105-106 Creative Commons License

An Expanding Entrepreneurship Based on Shared Risk Sharing: Community Supported

9th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Toskent, Uzbekistan, 7 - 10 November 2023, vol.1, pp.107-108 Creative Commons License

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AİLE ÇİFTÇİLİĞİNE YÖNELİK DAVRANIŞ VE POLİTİKALAR ETİK Mİ?

TARGET 4. ULUSLARARASI TARIM VE GIDA ETİĞİ KONGRESİ , Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023, vol.1, pp.184-192 Creative Commons License Sustainable Development

Tarımda Coğrafi İşaretler Aracılığıyla Katma Değeri Yüksek Girişimciliğin Geliştirilebilme Olanakları

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1548-1553

Kırsal Gençliğin Girişimcilikle İmtihanı: Genç Çiftçi Desteği Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1014-1022

Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Artmasında ve Geliştirilmesinde Aile Çiftçiliği

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.1542-1547

SUYA, TARIM POLİTİKALARI VE SOSYOLOJİK AÇIDAN BAKIŞ

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.250-252

Türkiye’de Genç Nüfusun Çay Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.663-678

Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvencesinin Ortak paydası: Aile Çiftçiliği

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.679-689

Tarımda Göçmen-Mülteci İstihdamı ve Kırsalda Emek Temelli Çatşma Örüntüleri

International Science and Academic Congress, Antalya, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.309-317 Sustainable Development

TARIM SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KARŞILIK BULUYOR MU, BULABİLİR Mİ?

3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 March 2019, pp.245-254

Türkiye’de Kırsalın Dönüşümü ve Kırsal Kalkınma Uğraşılarının Nedenselliği

3 ncü Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.279-287

Aspects of Child Labour in Agriculture in The World: Turkey Case

The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, Qingdao, China, 26 - 29 June 2017 Sustainable Development

Aspects of Women Labour in Agriculture in The World: Turkey Case

The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, Qingdao, China, 26 - 29 June 2017 Sustainable Development

Kırsal Turizm Dinamizmi: Gelişmeler–Beklentiler

2nd International Congress of Local Development and Finance, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2017

Does Act No 6331 on Occupational Health and Safety Make Impacts on Agriculture

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.102-103

For Our Common Future "Family Farm"

XIV. World Congress of Rural Sociology, Toronto, Canada, 10 - 14 August 2016

Turkey A Country That Has Been Urbanısed and Experıenced a Substantıal Change in Rural Via Law

XIV. World Congress of Rural Sociology, Toronto, Canada, 10 - 14 August 2016

Kırsalın Dönüşümünde Fırsat ve Tehditleriyle Yeni Büyükşehir Yasası’xxnın Analizi

Uluslararası XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2016, pp.1059-1068

TARIMDA İŞGÜCÜ KULLANIMI VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI

TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VIII. TEKNİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.1383-1410

Kırsal Kalkınma Paradigmasında Değişimler ve Türkiye Analizi

4. UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 September - 30 June 2015, pp.72-84

General Evaluation Of Agricultural Extension For Achieving Sustainable Agriculture in Konya Plain Project KOP Region Turkey

2 nd International Conference on Sustainable Agriculture and Development, Konya, Turkey, 30 September - 03 October 2015

Women Farmers Whose Life Changes in a Contest

12 th Conference of the European Sociological, PRAG, Czech Republic, 25 - 28 August 2015 Sustainable Development

Change in Rural Development Approaches in the World and Turkey Examination

Rural Development Conference’2015, Bangkok, Thailand, 13 - 15 March 2015, pp.32-42

Türkiye de Tarımsal Yapıda Değişim Ve İzlenen Politikalar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.9-32

Kırsal kalkınma paradigması ve yeni arayışlar

TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDSİLİĞİ VIII. TEKNİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.1360-1382

Kırsal Kalkınma Yaklasımları ve Politika Degişimleri

Agricultural Engineering VII.Technical Congress, Ankara, Turkey, 11 - 15 January 2010, pp.1200-1213

Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları

TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 07 January 2005, pp.1209-1232

Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Sürdürülebilirliğinde Aile Çiftçiliğinin Önemi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 October 2014, pp.463-472

Gıda Güvenilirliği Açısından Kırsa Alandaki Kadınlar ve Aile Çiftçiliğinin Önemi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 October 2014, pp.261-267

Ankara, Çorum ve Kaysri İllerinde Çiftçilerin Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamaları

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.1035-1041

Kırsal Alanda Tarımda Kalkınmanın Sağlanmasında Kümelenme Yaklaşımı

XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.1, pp.282-289

Kırsal Kalkınma Politikaları ve Yönetişim

7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu: Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi, Ankara, Turkey, 13 - 14 December 2012, pp.45-55

Coğrafi İşaretlerin Yerel Kalkınma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Akşehir Kirazı Araştırması Bulguları

Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Konferansı, Konya, Turkey, 14 - 16 November 2013, vol.1, pp.501-513

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uygulamalarının Etkililiğinde İyi Yönetişimin Rolü

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.479-487

Türkiye’de Yerel Kalkınma Dinamiklerini Harekete Geçirmede Bir Araç; Yerel Ürünler

2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Turkey, 16 May 2013, vol.1, pp.919-942

Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü

10. Ulusal tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.346-351

Are Geographical Indications an Opportunity for Local Economic Development A Case of Aksehir Kirazı (Cherry of Aksehir)

1.Uluslararası Disiplinlerarası SosyalAraştırmalar Konferansı, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, vol.1, pp.825-837 Sustainable Development

Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları

I.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Karaman, Turkey, 13 November 2011

Türkiye’de Yerel Ekonomik Kalkınmanın Gizli Dinamikleri: Üretici Örgütleri

1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 22 September - 23 November 2011

Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma

Türkiye IV. Organik tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June - 01 July 2010

Türkiye de Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi

Türkiye Ziraat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi, Turkey, 17 - 21 January 2000

İşsizlik Yoksulluk Göç Kıskacında Kırsal Alanda Kadın Emeği

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, pp.15 Sustainable Development

Türkiye de Kırsal Alanda Kadın

Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Turkey, 15 - 17 October 2008

Uluslararası Tarım Politikalarının Türkiye de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri

Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2004 Sustainable Development

Kırsal Alanda Yaşayan Kadıların Güçlenmesinde Sorunlar ve Öneriler

V. GAP Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 17 - 19 October 2007, vol.1, pp.260-269

Tarımda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tarımsal Üretime Etkileri: Tuz Gölü Havzası Araştırması

Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi “Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı”, Turkey, 13 - 15 September 2006

Globalization and the Agricultural Labor Market in Turkey

The 6thConference of the European Sociological Association, 23 - 25 September 2003

Artvin İli Ekonomisinde Tarımın ve Ormanların Yeri ve Önemi

İktisadi Araştırmalar Vakfı Artvin İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri, Turkey, 01 January 2003

Bilecik İli Ekonomisinde Tarımın ve Ormanların Yeri ve Önemi

İktisadi Araştırmalar Vakfı Bilecik İlinin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Turkey, 01 January 2003

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’xxnin Kırsal Kalkınma Politikası ve Yükümlülükleri

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.471-476

Küreselleşme Politikalarının Şeker ve Tütünün Geleceği Üzerine Etkileri

Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.34-41

Etkin Sulamada İnsan Unsuru

Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 June 1995, pp.284-293

Books & Book Chapters

Sürdürülebilirlik Bağlamında Kırsal Kalkınma- Ekoloji Etkileşimi.

in: Kapadokya Ekonomi Toplantıları VI: Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Tarım, Aygül AKKUŞ, Editor, Kapadokya Üniversitesi Yayınları, Nevşehir, pp.48-59, 2023

KIRSAL KALKINMA KÖY SOSYOLOJİSİ VE TARIM EKONOMİSTLERİ

in: Tarım Sektörünün Sürdürülebilirliği İçin Politik Yaklaşımların Değerlendirilmesi Çalıştayı, BOZDEMİR AKÇİL MERVE, KAPCI BEYZA, Editor, Atlas Akademi, Konya, pp.29-51, 2022

KÜRESEL GIDA PAZARINDA YÖRESEL-YEREL GIDALAR VE COĞRAFİ İŞARET SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER

in: Gıda Paradoksları: Sürdürülebilirliğin Zorlukları ve Alternatif Perspektifler, AK KURAN Sabriye, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.219-251, 2021

Ortak Geleceğimiz İçin Balıkçılıkta Yaşanan Trajedilerin Analizi ve Çözümler

in: Gıda Paradoksları: Sürdürülebilirliğin Zorlukları ve Alternatif Perspektifler, AK KURAN Sabriye, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.95-115, 2021

Küresel Gıda pazarında Yöresel-Yerel Gıdalar ve Coğrafi İşaretler Sistemindeki Gelişmeler

in: Gıda paradoksları: Sürdürülebilirliğin Zorlukları ve Alternatif Perspektifler, AK KURAN Sabriye, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.219-251, 2021

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Etkinliğinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

in: Academic Developments on Social and Education Sciences, Temel Veysel, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.181-195, 2021

COVID-19 SONRASINDA TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 2020 Sustainable Development

COVID-19 Sürecinde Tarım, Gıda ve Emek Politikalarının Geleceğinde Direnç Noktaları

in: COVID-19’UN BUGÜNÜ VE SONRASI, Asmin Kavas Bilgiç - Erol Uğraş Öçal, Editor, Memleket Yayınları, Ankara, pp.80-95, 2020

Dünyada Göç Hareketliliğinin Yeni Bir Belirleyicisi: İklim Değişikliği ve Etkileri

in: International Studies on Natural and Engineering Sciences, Doç. Dr. Aydın Ruşen, Doç. Dr. Sadık Alper Yıldızel, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.65-87, 2020

Kırsal Kalkınma ve Uygulama Esasları

in: Beyşehir Doğa Eğitimi, Ali Meydan, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.213-221, 2019

İnsan Odaklı – Doğa Duyarlı – Toplumsal Cinsiyet dengeli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma: Bir Zorunluluk

in: Beyşehir Doğa Eğitimi: Bilim ve Doğa İle Baş Başa 12 Gün, Prof. Dr. Ali MEYDAN, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.213-229, 2019

Sürdürülebilir Kırsal kalkınma İçin Kooperatif Örgütlenmesi

in: Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma, Bayramoğlu Murat, Editor, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.272-288, 2018

Dünyada ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Dinamikleri ve Yerel Yansımaları: Ayaş İlçesi İçin Çıkarım

in: Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras Ayaş, Doç. Dr. Mutlu YILMAZ, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.203-215, 2018

KIRSAL KALKINMA POLİTİKA VE UYGULAMALARINDA ÖNCELİK ARAYIŞLARI VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

in: Sürdürülebilir Yaşam Pencerinden Yerel ve Kırsal Kalkınma, Murat Bayramoğlu, Editor, Özyeğin Üniveristesi, İstanbul, pp.53-69, 2018

Türkiye’de Yerel Ürünlerin Bölgesel Kalkınma Dinamikleri İçindeki Önemi

in: Bölgesel Kalkınmada Yeni Dinamikler, Ayşe Esra Peker, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.231-270, 2017

Tarımın Görünen Fakat İstenmeyen Gerçekleri: Kadınlar ve Çocuklar

in: GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR, Yeşim Kubar, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.31-59, 2016

TÜRKİYE’DE YEREL ÜRÜNLERİN BÖLGESEL KALKINMA DİNAMİKLERİ İÇİNDEKİ ÖNEMİ

in: Bölgesel Kalkınma, Ayşe Esra Peker, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.231-270, 2016

Kırsal Kalkınma ve Tarım Politikası

in: Tarım Ekonomisi, Ahmet Özçelik, Editor, Anadolu Üniversitesi, Ankara, pp.170-192, 2013

Türkiye de Gıda Sanayii

Tek Gıda İş Sendikası Yayını, Ankara, 2012

Kırsal Kalkınma

in: Türkiye de Tarım, Fahri Yavuz, Editor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, pp.69-94, 2005

Metrics

Publication

137

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

35

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

19

Project

13

Thesis Advisory

29

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals