Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yoğun Bakım Ünitesinde Saptanan C. auris ile Enfekte/Kolonize Hastaların Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2023, pp.328-329

COVID-19 ILE TAKIP EDILEN HASTALARDA VENTILATÖR İLIŞKILI PNÖMONI SIKLIĞI, RISK FAKTÖRLERI VE ETKENLERI

TÜRK YOĞUN BAKIM UZMANLARI DERNEĞİ 19. ULUSAL KONGRESİ VE 11. AVRASYA YOĞUN BAKIM TOPLANTISI, Turkey, 09 November 2022

COVID 19 tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda fatalite hızı

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.335 Sustainable Development

Sepsisli Hastalarda Kanda Etken Üretilmesinin Maliyet Üzerine Etkisi

XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.503

Non pseudomonal ecthyma gangrenozum

13. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 2 - 05 November 2016

Non Pseudomonal Ecthyma Gangrenozum

13. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 November 2016

Non pseudomonal echtyma gangrenosum

13. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLERYOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.7, pp.1-8

Books & Book Chapters

Tedavide Gelişmeler

in: COVID-19, Osman Memikoğlu, Volkan Genç, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.229-240, 2021

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

278

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

348

H-Index (Scopus)

10

Thesis Advisory

8

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals