Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencileri İçin Kariyer Öz-Değerlendirme Envanteri (KÖDE) Geliştirme Çalışması.

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Okul Psikolojik Danışmanlığı 2023 Vizyonu: Unvan ve Reformlar, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Comparison of Career Centres Operating in State and Private/Foundation Universities

20. International Psychological Counseling and Guidance Congress, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Devlet Üniversiteleri İçin “kariyer Merkezi Modeli” Arayışı

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Books & Book Chapters

Meslek Yüksekokullarından Mezun Olmak: İstihdam Fırsatı Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Mustafa KAYA, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.124-159, 2023 Creative Commons License

Yeni Bir İş Tasarımı Modeli Olarak Kişiye Özgü Anlaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 11, Karacagil,Zeynel, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.828-860, 2022

Yeni Bir İş Tasarımı Modeli Olarak Kişiye Özgü Anlaşmalar Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 11, Karacagil, Zeynel, Editor, Bilgin Kültür Sanat, pp.828-860, 2022

Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics

in: Multidisciplinary Perspectives on Education , H.Arslan,G.Rata,E. Kocayörük,M.A. İçbay, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.357-366, 2014 Sustainable Development

Acil Serviste Kadın Hemşire Olmak: Tükenmişlik Sendromunda Öfke Duygusunun Rolü

in: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, , Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, pp.147-157, 2010

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

65

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

77

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

169

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

38

H-Index (TrDizin)

4

Project

15

Thesis Advisory

18

Open Access

41
UN Sustainable Development Goals