Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

COVID-19 PANDEMİSİ VE İNTİHAR

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi , vol.5, no.COVID 19 Özel Sayısı, pp.138-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mahkeme Safhasinda Bilirkişinin Derin Öğrenme Yöntemini Kullanmasi

5. Türk Adli Bilimler Kongresi 16. Adli Tıp Çalıştayı "Güncel Adli Bilimler", Ordu, Turkey, 16 - 19 May 2024, pp.139-144 Creative Commons License

Sağlık Çalışanlarının Pandemi Döneminde Psikososyal Durumlarının Değerlendirilmesi

6th International, 24th National Congress on Public Health, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2022, pp.0-1

ADOLESAN ÇAĞDA TEKRARLAYAN İNTİHAR GİRİŞİMİ: BİR OLGU SUNUMU

IV.Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 07 October 2022, pp.197

Evaluation of Health Literacy Levels and COVID-19 Awareness of Tuberculosis Patients

21st International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (EMFMC2022), Adana, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.470-471

BİLATERAL PARİETAL KEMİK KIRIKLARININ TANISAL İKİLEMİ: ÇOCUK İSTİSMARI MI KAZA MI?

2. Uluslararası ve 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 14 October 2021, pp.516-520 Sustainable Development

EVALUATION OF BONE FRACTURES IN FORENSIC QUALIFIED CASES

V. ULUSLARARASI BATTALGAZİBİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 18 - 20 December 2020, pp.23

SPİNAL MALİGN MENENJİYOM OLGU SUNUMU (MALPRAKTİS İDDİASI)

1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2020

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet

Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 19 - 21 October 2019, pp.435-443

ESKİŞEHİR’DE TARIM İLACI İLE İNTİHAR EDEN YAŞLILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası 5.Adli Hemşirelik 4.Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

Yaşlılık döneminde suda boğulmaya bağlı ölümlerin değerlendirilmesi

3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.239

Yaşlı kadınların maruz kaldığı eş şiddeti, Eskişehir deneyimi

3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.236

Eskişehir’de yaşlı cinayetleri

3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.234

PUTATIVE ROLE OF CELL FREE DNA AND HMGB1 INPOSTMORTEM INTERVAL

Erciyes Medical Genetics Days 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.39

Eskişehir’de yaşlı intiharları

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.328

The Evaluation of the Deaths Related to Hypothermy in Eskisehir between 1997 and 2016

Association of Thrace Universities 1st İnternational Health Sciences Congress., 23 - 25 November 2017, pp.206

Books & Book Chapters

Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması

in: Uyuşturucu İle Mücadele, Hancı İsmail Hamit, Demirtaş Hatice, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-11, 2022

CEZA VE TUTUK EVI HEMŞIRELIĞI

in: SAĞLIK HUKUKUNDA TARTIŞMALI KONULAR, ÖZCENGİZ DİLEK, YILMAZ E. NEVAL, AKER METE SALİH, NEHİR TÜRKÜ YAĞMUR, ÇAMCI MELİH, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.59-62, 2022

Uyuşturucu Madde Ölümleri

in: Uyuşturucu İle Mücadele, Hancı İsmail Hamit, Demirtaş Hatice, Editor, Nobel, Ankara, pp.103-112, 2022

BILIRKIŞI HEMŞIRELIĞI

in: SAĞLIK HUKUKUNDA TARTIŞMALI KONULAR, ÖZCENGİZ DİLEK, YILMAZ E. NEVAL, AKER METE SALİH, NEHİR TÜRKÜ YAĞMUR, ÇAMCI MELİH, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.171-174, 2022

Sarsılmış bebek sendromu

in: Çocuk İstismarı ve İhmali, Cantürk Gürol, Editor, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, Ankara, pp.36-38, 2021 Sustainable Development

COVID-19’A ADLİ TIP VE SAĞLIK HUKUKU AÇISINDAN BAKIŞ

in: COVID – 19 SALGININA GENEL BAKIŞ, KARADEDE Mehmet İrfan, KARADEDE ÜNAL Beyza, Editor, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.345-357, 2021

ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

in: Adli Eczacılık, AKTAY GÖKNUR, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-23, 2021 Sustainable Development

İNTIHARLAR VE ADLI TIP

in: Bilim ve Kültür Aynasında İNTİHAR, AYAN DURSUN, HANCI İSMAİL HAMİT, DEMİRTAŞ HATİCE, Editor, NOBEL, Ankara, pp.174-184, 2021 Sustainable Development

Asfiksiler

in: Adli Hemşirelik, Hancı İ. Hamit, Erdem Yurdagül, Polat Sevinç, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.527-552, 2020 Sustainable Development

Paket Vücut Sendromu

in: Olgularla Adli Tıp ve Adli Bilimler, Dokgöz Halis, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.529-535, 2020

Ölüm ve Otopsi

in: Adli Hemşirelik, Hancı İ. Hamit, Erdem Yurdagül, Polat Sevinç, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.511-525, 2020 Sustainable Development

Sağlık Personeline Yönelik Şiddet

in: Adli Hemşirelik, Hancı İ. Hamit, Erdem Yurdagül, Polat Sevinç, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.273-278, 2020 Sustainable Development

Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu

in: Adli Hemşirelik, Hancı İ. Hamit, Erdem Yurdagül, Polat Sevinç, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.185-198, 2020 Sustainable Development

POSTMORTEM TOKSİKOLOJİ

in: Zehirlenmeler Akıl Notları, ULUSOY HÜLYA, Editor, GÜNEŞ TIP YAYINEVİ, Ankara, pp.849-856, 2019

ADLİ TIP VE KOKU

in: KOKU VE TAT ALGISI, YALÇINKAYA ESİN, Editor, US AKADEMİ, İzmir, pp.417-419, 2019

TRAVMA SONUCU OLUŞAN KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA ADLİ RAPOR

in: ADLİ DİLBİLİM, Elyıldırım Selma, Hancı İsmail Hamit, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.175-181, 2019 Sustainable Development

Travmaya Bağlı Ses ve Dil Problemlerinde Maluliyet

in: ADLİ DİLBİLİM, ELYILDIRIM SELMA, HANCI İSMAİL HAMİT, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.159-172, 2019 Sustainable Development

Çapraz Sorgu

in: Adli Dilbilim, Elyıldırım Selma, Hancı İsmail Hamit, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.83-86, 2019 Sustainable Development

Ses ve Dil Operasyonlarında Malpraktis

in: ADLİ DİLBİLİM, ERYILDIRIM SELMA, HANCI İSMAİL HAMİT, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.141-156, 2019 Sustainable Development

ZEHİRLENEN HASTALARDAN ORGAN ALIMI

in: ZEHİRLENMELER AKIL NOTLARI, ULUSOY HÜLYA, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.857-859, 2019

Kozmetolojide Adli Tıbbi Sorunlar

in: Adli Kozmetoloji, Ülker GÜL, Leyla Didem KOZACI, İ.Hamit HANCI, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.51-56, 2018 Sustainable Development

Kozmetolojide Yasal Altyapı ve Malpraktis

in: Adli Kozmetoloji, Gül ÜLKER, KOZACI LEYLA DİDEM, HANCI İ.HAMİT, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.73-80, 2018 Sustainable Development

İNSANDA KOKU VE ADLİ KOKU

in: Adli Koku, ÜNVER YENER, HANCI İSMAİL HAMİT, Editor, Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankara, pp.23-32, 2017

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

82

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

15

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals