Prof. AYŞE TUBA ALTUĞ DEMİRALP


Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: ALTUĞ DEMİRALP AYŞE TUBA, Altug, Ayse Tuba, Altug AT, Altug, Ayse, Altug Atac, AT, Altug-Atac, Ayse Tuba, Altug Atac, Ayse Tuba, Altug A. T., Altug A, Altug-Atac, AT, Altug Ayse Tuba

Email: aysealtug@ankara.edu.tr
Office Phone: +90 312 296 5644
Fax Phone: +90 312 212 3954
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/aysealtug
Address: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Mevlana Bulvarı No:19/1 Emniyet Mahallesi, 06560, Yenimahalle, Ankara

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

558

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

671

H-Index (Scopus)

12

Citation (Scholar)

973

H-Index (Scholar)

11

Project

6

Thesis Advisory

13

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ayşe Tuba Altuğ, diş hekimliği eğitimini 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede ortodonti alanında doktora yapmıştır. Halen aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Altuğ ayrıca New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Enstitüsü’nün Cerrahi Ortodonti Araştırma Görevlisi programına devam etmiştir (2000-2001). Dr. Altuğ, dudak damak yarıkları ve genetik konusundaki ilgisini pekiştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji bölümde de doktora programına devam etmektedir. 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında Türk Ortodonti Derneği Başkanlığı yapmıştır. Klinik uygulama ve bilimsel araştırma ilgi alanları arasında; dudak damak yarıkları, genetik, kraniyofasiyal anomaliler, baş-boyun sendromları ve ortognatik cerrahi bulunan Dr. Altuğ bu konularda yurt içi ve yurt dışında pek çok kongrede davetli konuşmacı olarak yer almaktadır. 2023 yılı için Balkan Ortodonti Uzmanları Derneği Başkanı seçilmiştir ve ülkemiz Türk Ortodonti Derneği ve Balkan Ortodonti Uzmanları Derneğinin ortak düzenleyecekleri 2023 yılının kongresine ev sahipliği yapacaktır. Dr. Altuğ evli, iki çocuk ve bir tekir kedi annesidir.

Education Information

2013 - 2023

2013 - 2023

Doctorate

Ankara University, Biyoteknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Turkey

2020 - 2021

2020 - 2021

Post Doctorate

New York University, New York University Medical Center, Institute of Plastic and Reconstructive Surgery / SurgicalOrthodontic Fellowship, United States Of America

1995 - 2002

1995 - 2002

Doctorate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti (Dr), Turkey

1990 - 1995

1990 - 1995

Undergraduate

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Pr., Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

SENDROMİK OLMAYAN DUDAK DAMAK YARIKLI BİREYLERDE PBX-WNT-P63-IRF6 SİNYAL YOLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara University, Biyoteknoloji Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı

2002

2002

Doctorate

3D Bimetrik Maksiller Distalizasyon Arkları İle Servikal Headgearin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti (Dr)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Member of the Commission

Ankara University, Rektörlük

2018 - 2023

2018 - 2023

Head of Department

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2021 - 2021

2021 - 2021

Ethics Committee Member

Ankara University, Rektörlük

2013 - 2020

2013 - 2020

Rectorate Commissioner

Ankara University, Rektörlük

2011 - 2011

2011 - 2011

Vice Dean

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi

2010 - 2011

2010 - 2011

Rectorate Commissioner

Ankara University, Rektörlük, Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü

2010 - 2011

2010 - 2011

Deputy Chief Physician

Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İSKELETSEL SINIF 3 - ETİYOLOJİ VE SINIFLANDIRMA

Undergraduate

Undergraduate

EXTRAORAL APPLIANCES

Undergraduate

Undergraduate

ORTODONTİDE PEKİŞTİRME

Doctorate

Doctorate

İleri Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

REMOVABLE APPLIANCES

Undergraduate

Undergraduate

DUDAK-DAMAK YARIKLARINDA ORTODONTİK TEDAVİ

Undergraduate

Undergraduate

DENTAL TRAVMA ve ORTODONTİ

Doctorate

Doctorate

ORTODONTİDE TEDAVİ PLANLAMASI VE ALTERNATİFLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Orthodontic force, force sources, types and characteristics of orthodontic force

Undergraduate

Undergraduate

Recording centric relation: Definition of articulator

Undergraduate

Undergraduate

Diş Hekimliği Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Definition of occlusion and maloclusion, optimum functional occlusion criteria

Undergraduate

Undergraduate

CLASS II, DIV 1 MALOCCLUSIONS AND TREATMENT PROTOCOLS

Undergraduate

Undergraduate

İSKELETSEL SINIF 3 - TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Normal occlusion and malocclusion related TMJ elements

Undergraduate

Undergraduate

CLASS II, DIV 2 MALOCCLUSION AND TREATMENT PROTOCOLS

Doctorate

Doctorate

EL BİLEK GRAFİLERİ DEĞERLENDİRMELERİ

Undergraduate

Undergraduate

HORMONLAR VE ANORMAL BASINÇ ALIŞKANLIKLARI

Doctorate

Doctorate

SEFALOMETRİK ÇAKIŞTIRMA YÖNTEMLERİ (KAFA KAİDESİ)

Undergraduate

Undergraduate

EMBRİYOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

Self-expression and I language

Undergraduate

Undergraduate

GENETİK VE ORTODONTİ

Undergraduate

Undergraduate

BÜYÜME VE GELİŞİM TERMİNOLOJİSİ VE TEMEL PRENSİPLERİ, FONKSİYONEL MATRİKS TEORİSİ

Doctorate

Doctorate

Ortodonti kliniğinde karşılaşılan komplikasyonlar

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Orthodontic and Orthognathic Treatment Modalities of Lateroocclusion and Laterognathia

Altuğ Demiralp A. T.

5th Congress of Serbian Orthodontic Society, Belgrade, Serbia, 23 - 25 November 2023, pp.12 Creative Commons License

2023

2023

Sendromik olmayan DDY olgularında PBX-WNT-P63-IRF6 sinyal yolağının önemi

Altuğ Demiralp A. T.

9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 16 - 19 November 2023 Creative Commons License

2023

2023

Interdisciplinary Treatment of Hemifacial Microsomia, Macrostomy and Skeletal Class3 Anomaly

Dinç F., Algül H., Eliaçık R., Tüzüner A. M., Altuğ Demiralp A. T.

7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2023, pp.1-2

2023

2023

Maksiller Retrognatinin Hyrax ve İntermaksillar Elastiklerle Tedavisi: İki Olgu Sunumu

Algül H., Dinç F., Altuğ Demiralp A. T.

7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2023, pp.1-2

2023

2023

Orthodontic Treatment of Periodontal Destruction through Orthodontics-Periodontics Collaboration

Makas E., Koca Ünsal R. B., Bulut Ş., Günal Ş., Altuğ Demiralp A. T.

7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2023, pp.1-2

2023

2023

Şeffaf Plaklarda Ataşman Konumlarının Maksiller Molar Distalizasyonu Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Eliaçık R., Algül H., Solakoğlu B., Altuğ Demiralp A. T.

7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2023, pp.1-2

2022

2022

Özel gereksinimli hastalarda ortodontik ve ortopedik yaklaşımlarla yaşam kalitesinin iyileştirmesi

Altuğ Demiralp A. T.

Girne Üniversitesi 2. Diş Hekimliği Güz Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 21 November 2022 Creative Commons License

2022

2022

Özel gereksinimli hastalarda ortodontik ve ortopedik yaklaşımlarla yaşam kalitesinin iyileştirmesi

Altuğ Demiralp A. T.

8. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.1-2 Creative Commons License

2022

2022

Laterooklüzyon ve Laterognatinin Erken Dönem Tedavi Yaklaşımları

Altuğ Demiralp A. T.

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.58-59 Creative Commons License

2022

2022

Improving the Quality of Life with Orthodontic Approaches in Children with Special Needs

Altuğ Demiralp A. T.

6th Congress of Balkan Association of Orthodontic Specialists, Tirane, Albania, 6 - 08 October 2022 Creative Commons License

2022

2022

Orthodontic-Surgical Interaction in the Management of Cleft Lip and Palate

Altuğ Demiralp A. T.

29th Congress of Macedonian Dental Society with International Participatian, Ohrid, Macedonia, 15 - 18 September 2022

2021

2021

Dental Problems and Treatment Approaches in Individuals with Cleft Lip and Palate

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

Vth Serbian Orthodontic Society Congress and Vth Balkan Association of Orthodontic Specialists Congress, Belgrade, Serbia, 25 November 2021

2021

2021

Orthodontics for Cleft – A Turkish Perspective

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

INDIAN ORTHODONTIC SOCIETY NATIONAL CLEFT & CRANIOFACIAL ORTHODONTICS SYMPOSIUM, Karnataka, India, 02 August 2021

2021

2021

Dudak Damak Yarıklı Bireylerde Dental Problemler ve Tedavi Yaklaşımları

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1. Ulusal Diş Hekimliği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 18 June 2021

2021

2021

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM HASTALIKLARININ PSİKOLOJİK STRES VE UYKU SORUNLARIYLA İLİŞKİSİ

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Kongresi, Turkey, 12 March 2021

2019

2019

DUDAK DAMAK YARIKLARINDA EN GÜNCEL MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

6. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2019

2018

2018

Maxillary Protraction in Adult Patients

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

53th Indian Orthodontic Society Congress, Kochi, India, 7 - 09 December 2018

2018

2018

Hallervorden-Spatz disease: a case report

YÜKSEL B. N., BEZGİN T., ALTUĞ DEMİRALP A. T., ÖZALP N.

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018

2018

2018

Orthodontic management of cleft lip and palate patients

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

12th World Congress of theInternational Cleft Lip and Palate Foundation, Leipzig, Germany, 19 - 21 April 2018

2018

2018

Corticotomy Assisted Maxillary Advancement of Alveolar Cleft Patients During Early Childhood

YURTTUTAN M. E., ALTUĞ DEMİRALP A. T., TÜZÜNER ÖNCÜL A. M.

12th World Congress of theInternational Cleft Lip andPalate Foundation, Leipzig, Germany, 19 - 21 April 2018, pp.42

2018

2018

Le Fort 1 Osteotomy Challenges In Alveolar Cleft Patients

SANCAK K., YURTTUTAN M. E., ALTUĞ DEMİRALP A. T., TÜZÜNER A. M.

12th World Cleft Lip/Palate And Craniofacial Conference, Leipzig, Germany, 18 - 21 April 2018

2017

2017

Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion - Revisited

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

Filistin Ortodonti Kongresi, JERICHO, FİLİSTİN, 7 - 08 December 2017

2017

2017

Is It Possible to Protract the Maxilla by Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion (SARME) and Intermaxillary Class III Elastics?

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

1st Balkan Association of Orthodontic Specialists Congress and 20th Greek Orthodontic Society Congress, SELANİK, Greece, 1 - 03 December 2017

2017

2017

The Effect of Alveolar Bone Grafting to Health Quality In Cleft Lip and Palate Paitents

TÜZÜNER ÖNCÜL A. M., SANCAK K., EREN H., ALTUĞ DEMİRALP A. T.

11th World Cleft Lip/Palate and Craniofacial Conference(ICPF), Wuhan, China, 10 - 13 November 2017, pp.200

2017

2017

Comparison of Medial Aspect of Ramus for Sagittal Split Ramus Osteotomy In Patients with Different Skeletal Pattern

KADIOĞLU M., KARAAHMETOĞLU Ö., KORTMAZ A., YETİMOĞLU N., ARSLAN C., KAMBUROĞLU K., et al.

93rd Congress of the European Orthodontic Society, June 5-10, 2017 Montreux, Switzerland., Montreuil, France, 5 - 10 June 2017, vol.39, pp.3-250 Creative Commons License

2017

2017

The effect of orthognatic surgery polysomnography and apnoea/hypopnoea index in treatment planning

SANCAK K., SANCAK M., BABADEMEZ M. A., YALÇINER G., CESUR E., YURTTUTAN M. E., et al.

23rd International Conference on Oral Maxillofacial Surgery konferansı, Hong Kong, 31 March - 03 April 2017, vol.46, pp.330 Creative Commons License

2017

2017

EVALUATION OF MSX1 GENE AS THE COMMON CANDIDATE GENE OF NON-SYNDROMIC CONGENITAL HYPODONTIA AND CLEFT LIP AND PALATE

ALTUĞ DEMİRALP A. T., ÖZDİLER F. E., CEYLANER S., ŞENOL A., ÖZKEPİR Ö.

13th International Congress of Cleft Lip and Palate and Related Craniofacial Anomalies, Chennai, India, 8 - 11 February 2017

Books & Book Chapters

2022

2022

BUKKALDEN UYGULANAN MAKSİLLER MOLAR DİSTALİZASYON TEKNİKLERİ

USLU AKÇAM Ö., ALTUĞ DEMİRALP A. T.

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular - Molar Distalizasyon Yöntemleri - 2022, Prof.Dr. Tuba Tortop, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.9-17, 2022

2022

2022

Yeni Bir Dentin Displazisi Tipi: Servikal Mineralize Diyafram ile İlişkili Kök Malformasyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

ÖZER L., CANPOLAT M., DEMİREL A., ILDIZ ÇELEBİOĞLU N., ALTUĞ DEMİRALP A. T., BARIŞ E.

in: TÜRKİYE KLİNİKLERİ - ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ÖZEL SAYISI, Prof.Dr. Ali Rıza ALPÖZ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.1-7, 2022

2021

2021

Sınıf III Bimaksiller Ortognatik Cerrahilerde Havayolu Morfolojisinin İki Boyutlu Olarak İncelenmesi

ARSLAN C., ALTUĞ DEMİRALP A. T.

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular - Sınıf III Maloklüzyonların Teşhis ve Tedavisi, Prof.Dr. Servet Doğan, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.48-55, 2021

2021

2021

Ortodonti-Periodontoloji İş Birliğinde Güncel Yaklaşımlar

ILDIZ ÇELEBİOĞLU N., ALTUĞ DEMİRALP A. T.

in: Türkiye Klinikleri Periodontoloji - Özel Konular - Multidisipliner Diş Hekimliğinde Periodontolojinin Yeri - 2021, Doç.Dr. Nilsun BAĞIŞ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.19-25, 2021

2019

2019

Ortognatik Cerrahinin Ortodontide Rolü: Tanı Yöntemleri ve Tedavi Planlaması

ARSLAN C., ALTUĞ DEMİRALP A. T., TOYGAR MEMİKOĞLU T. U.

in: Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular Yayın ArşiviOrtognatik Cerrahi, Prof. Dr. Arzu ARI DEMİRKAYA, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-9, 2019

2015

2015

Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesi (SARME)

ALTUĞ DEMİRALP A. T., KURT G., EMİR BAHMAN Ş.

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Prof. Dr. Erhan Özdiler, Editor, Gümüş Kitapevi - Diş Hekimliği Kitapları, Ankara, pp.611-630, 2015

2015

2015

Dudak Damak Yarıkları ve Genetik

ALTUĞ DEMİRALP A. T., ASLI Ş.

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Prof. Dr. Erhan Özdiler, Editor, Gümüş Kitapevi - Diş Hekimliği Kitapları, Ankara, pp.267-279, 2015

2013

2013

Ortodontide tanı ve tedavi

ALTUĞ DEMİRALP A. T.

in: Ortodontinin Temelleri Tanı ve Tedavi, Özdiler Erhan, Editor, Atlas Yayıncılık, Ankara, pp.3-17, 2013

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

European annals of dental sciences (Online)

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

BALKAN ASSOCIATION OF ORTHODONTIC SPECIALISTS

Chairman

2018 - Continues

2018 - Continues

DUDAK DAMAK YARIKLARI DERNEĞİ

Board Member

2018 - 2021

2018 - 2021

TURKISH ORTHODONTIC SOCIETY

Chairman

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ankara University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Istanbul Health and Technology University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ankara University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

1002 - Quick Support Program, Izmir Katip Celebi University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ankara University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Bingol University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Gazi University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ankara University, Turkey

August 2023

August 2023

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ege University, Turkey

January 2023

January 2023

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

January 2023

January 2023

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ege University, Turkey

December 2022

December 2022

ANGLE ORTHODONTIST

SCI Journal

September 2022

September 2022

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

June 2022

June 2022

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

June 2022

June 2022

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ankara University, Turkey

June 2022

June 2022

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, TÜBİTAK, Turkey

June 2022

June 2022

TUBITAK Project

1501 - Industry R & D Projects Support Program, TÜBİTAK, Turkey

April 2022

April 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Gaziantep University, Turkey

April 2022

April 2022

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Gaziantep University, Turkey

March 2022

March 2022

ANGLE ORTHODONTIST

SCI Journal

October 2021

October 2021

ANGLE ORTHODONTIST

SCI Journal

April 2021

April 2021

TUBITAK Project

1501 - Industry R & D Projects Support Program, TÜBİTAK, Turkey

March 2021

March 2021

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

November 2020

November 2020

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

November 2020

November 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Ege University, Turkey

March 2020

March 2020

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

SCI Journal

November 2018

November 2018

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bezmialem Vakıf University, Turkey

Awards

October 2023

October 2023

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ATTACHMENT POSITIONS IN CLEAR ALIGNERS ON MAXILLARY MOLAR DISTALIZATION

Türk Ortodonti Derneği Ve Balkan Ortodonti Uzmanları Derneği

November 2017

November 2017

İskeletsel Sınıf III Malokluzyonun Bimaksiller Ortognatik Cerrahi ile Tedavisinin Hava Yolu Üzerine Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi

Türk Ortodonti Derneği

November 2017

November 2017

İskeletsel sınıf 2 anomalinin ortognatik cerrahi ile tedavisinde ortaya çıkan farengeal havayolu değişikliklerinin değerlendirilmesi

Türk Ortodonti Derneği

November 2017

November 2017

ORTOGNATİK CERRAHİ PLANLAMADA MANUEL VE DİJİTAL SEFALOMETRİK ÖNGÖRÜ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Ortodonti Derneği

December 2016

December 2016

TEK TARAFLI DUDAK DAMAK YARIĞINA SAHİP ÇOCUKLARDA İSKELETSEL MATURASYONUN VE SELLA TURCICA ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dudak Damak Yarıkları Derneği

October 2016

October 2016

MAKSİLLANIN CERRAHİ DESTEKLİ HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ (SARME) VE MİNİ VİDALARDAN UYGULANAN İNTERMAKSİLLER ELASTİKLER İLE İLERLETİLMESİYLE MEYDANA GELEN YUMUŞAK DOKU DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Türk Ortodonti DerneğiCongress and Symposium Activities

24 November 2023 - 25 November 2023

24 November 2023 - 25 November 2023

Serbian Orthodontic Society Congress

Invited Speaker

Belgrade-Serbia

27 October 2023 - 30 October 2023

27 October 2023 - 30 October 2023

7. Balkan Association of Orthodontic Specialists Congress and 18. Turkish Orthodontic Society Symposium

Working Group

İstanbul-Turkey

21 November 2022 - 22 November 2022

21 November 2022 - 22 November 2022

Girne Üniversitesi 2. Diş Hekimliği Güz Sempozyumu

Invited Speaker

Girne-Cyprus (Kktc)

19 November 2022 - 20 November 2022

19 November 2022 - 20 November 2022

8. Dudak Damak Yarıkları Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

16 November 2022 - 20 November 2022

16 November 2022 - 20 November 2022

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

06 October 2022 - 08 October 2022

06 October 2022 - 08 October 2022

6th Congress of BalkanAssociation of Orthodontic Specialists

Invited Speaker

Tirane-Albania

15 September 2022 - 18 September 2022

15 September 2022 - 18 September 2022

29th Congress of Macedonian Dental Society

Invited Speaker

Ohrid-Macedonia

19 May 2022 - 21 May 2022

19 May 2022 - 21 May 2022

INDOCLEFTCON 2022

Invited Speaker

Kochi-India

31 March 2022 - 31 March 2022

31 March 2022 - 31 March 2022

Bezmi Alem Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 558

h-index (WOS): 12

Jury Memberships

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Bahçeşehir Üniversitesi

January-2023

January 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Gazi Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

October-2022

October 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Ankara Medipol Üniversitesi

March-2022

March 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Okan Üniversitesi

February-2020

February 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi