Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2007 - 2014 Associate Professor

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 1999 - 2007 Assistant Professor

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 1997 - 1999 Research Assistant

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 1993 - 1996 Research Assistant

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 1990 - 1993 Research Assistant

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Yl) (Tezli)

 • 1988 - 1990 Expert

  Gazi University, Rektörlük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Ankara Üniversitesi BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Üst Yönetim Temsilcisi

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2017 - Continues Ankara Üniversitesi e-Devlet Koordinasyon Yetkilisi

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2016 - Continues Manager of Research and Application Center

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2007 - Continues Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2019 - 2020 Ankara Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma (KVK) Koordinasyon Yetkilisi

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2016 - 2020 Assistant Manager of Research and Application Center

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2005 - 2010 Deputy Head of Department

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 • 2000 - 2005 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Non Academic Experience

 • 1996 - 1997 Dr. Per. Teğmen

  Other Public Institution, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Talimnane ve Yayın Şubesi Müdürlüğü

 • 1996 - 1997 Per. Teğmen

  T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Öğretim Başkanlığı Talimnane ve Yayın Şubesi Müdürlüğü

 • 1986 - 1988 Memur

  Ministry, Maliye Bakanlığı, Ankara İli Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü

 • 1986 - 1988 Memur

  Maliye Bakanlığı Ankara İli Defterdarlığı Kızılbey Vergi Dairesi Müdürlüğü

Courses

 • Undergraduate Bilgi Yönetimi ve Dijital Dönüşüm

 • Undergraduate Mezuniyet Tezi

 • Doctorate Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri

 • Postgraduate Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivler

 • Undergraduate Yazışma Teknikleri ve e-Belge İşlemleri

 • Doctorate Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Süreç Modellemesi (Seminer)

 • Doctorate Kurumsal Bilgi Yönetimi

 • Undergraduate Dosyalama Sistemleri

 • Postgraduate Bilgi Yönetim Sistemleri ve Kamu Yönetimi

 • Undergraduate Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma

 • Undergraduate Belge Yönetimi

 • Doctorate Bütünleşik Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemi Tasarımı (Seminer)

 • Postgraduate Kurumsal Belge Yönetim Sistemi Tasarımı (Seminer)

 • Doctorate Arşivlerde Örgütlenme ve Yönetim

 • Undergraduate Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Sistemleri

 • Doctorate Arşiv Teorisi

 • Postgraduate Bilgi Güvenliği ve Bilgi Mevzuatı (Seminer)

 • Postgraduate Arşiv Belgelerinin Düzenlenmesi ve Yönetimi

 • Undergraduate Belge Merkezleri ve Arşiv Yönetimi

 • Postgraduate Belge Yönetimi ve Dosyalama Sistemleri

 • Undergraduate Kamu İdaresi ve Bilgi Mevzuatı

Advising Theses

Designed Lessons