General Information

Institutional Information: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Oezdemirci Fahrettin

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

17

Thesis Advisory

16

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Niksar’da tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında yüksek lisans derecesini, 1995 yılında “Belge Üretiminin Denetlenmesi” başlıklı tezle doktora derecesini aldı.

1986-1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur, 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını Belge Yönetimi ve Arşiv alanında yaptı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi’nde DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

* 2000-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı; 2005-2009 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

* Belge ve arşiv işlerinin kurum ve kuruluşlarda etkin ve sistematik bir yaklaşımla yürütülebilmesi için çalışmalar yürüten ve projeler geliştiren Özdemirci, 2007 yılında akademik çalışmalarının yanı sıra “Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” Koordinatörlüğünü (http://beyas.ankara.edu.tr/) kurdu ve 2007 yılından beri kurucu koordinatör olarak Eylül 2020 yılına kadar görev yaptı. Eylül 2020 tarihinde kendi isteğiyle görevi bıraktı. Nisan 2021 tarihinde üniversite yönetiminin isteği üzerine BEYAS Koordinatörlüğü  görevivini yeniden yürütmeye başladı.

* Kurum yönetimleri için ihtiyaç duyulan bilgi yönetimi ve bilişim sistemlerinin çözüm odaklı geliştirilmesi ve etkin yönetimi konularında araştırma-uygulama çalışmaları ve belgelendirme işlemlerini yürütmek üzere 2016 yılında “Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)”ni (http://bilbem.ankara.edu.tr/) kurdu ve kurucu Müdür olarak çalışmalar yürütmektedir.

* ULAKBİM DergiPark Platformunda Ankara Üniversitesi BİL-BEM yayını olarak Bilgi Yönetimi Dergisi’ni (https://dergipark.org.tr/tr/pub/by) 2018 yılında çıkarmaya başladı. Bilimsel dergi olarak TR Dizinde yer alan Bilgi Yönetimi Dergisi’nin BAŞ editörlüğünü yapmaktadır.

* Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini Kasım 2016-Temmuz 2020 tarihleri arasında yürüttü.

* Ankara Üniversitesi e-Devlet Koordinasyon Yetkilisi görevini, 2017 tarihinden beri yürütmektedir. (Bilgi İşlem Daire Başkanı Barış OKUMUŞ ile birlikte).

* BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Üst Yönetim Temsilcisi görevini, 2018 yılında beri yürütmektedir (Bilgi İşlem Daire Başkanı Barış OKUMUŞ ile birlikte).

* Ankara Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma (KVK) Koordinasyon görevini, 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında yürüttü.

* 1986 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladığı lisans tezi ile American Library Association adına verilmekte olan Emily Dean ikincilik ödülünü aldı.

* 1987 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği araştırma yazısı yarışmasında birincilik ödülünü aldı.

Yayımlanan Kitapları:

1.     Kurum ve Kuruluşlarda Belge Üretiminin Denetlenmesi ve Belge Yönetimi” (1996),

2.     Yazışma Yönetimi ve Dosyalama İşlemleri” (2005),

3.     Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS)” (2009),

4.     Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi: Geçiş süreci ve Uygulama Yönetimi” (2013),

5.     Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet” (2015),

6.     Bilginin Bilgiyle Savaşı: Belge ve Bilgi Yönetimi Vizyonuyla…” (2019),

* 2007 yılında hazırladığı “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi (BEYAS) (TÜBİTAK-SOBAG 107K195 Numaralı Proje)”, Ankara Üniversitesi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı projeyi Kasım 2009 yılında tamamladı. Proje çalışması ile ortaya koyduğu BEYAS Modeli tüm üniversitelerde uygulamaya konulmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunuldu ve tüm üniversitelere tavsiye edildi.

* 2010 yılında Ankara Üniversitesi BEYAS / Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Hizmet Binası Projesi çalışmasını başlattı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile birlikte projenin hayata geçirilmesini sağladı.

* 2010 yılında hazırladığı “Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi Projesi (e-BEYAS-M) (TÜBİTAK-SOBAG 110K592 Numaralı Proje)”, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi ve yürütücülüğünü yaptığı proje çalışmasını Nisan 2011 tarihinde başlattı ve 2012 yılında tamamladı. e-BEYAS-M Projesi, TÜBİTAK-SOBAG Grup Yütütme Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 174 sayılı toplantısı kararı ile yaygın etkisi, alanına katkısı (makale, kitap, YL Tezi, Doktora Tezi vb.), yeni projelerin ve uygulamaların ortaya çıkmasına etkisi nedeniyle TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülü verildi.

* 2010 yılında başlattığı Ankara Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi (e-BEYAS) Uygulama Projesi yöneticiliğini yapmaktadır. Bu kapsamda TÜRKSAT A.Ş.’nin BELGENET Yazılımının kurumsallaştırılarak uygulanmasını içeren “Ankara Üniversitesi e-BEYAS Uygulaması”nı TÜRKSAT A.Ş. ile birlikte 16 Ekim 2013 tarihinde hayata geçirdi.

* Nisan 2012 tarihinde e-BEYAS uygulamasına yönelik teknik altyapının kurulmasını sağlamak için “e-BEYAS Teknik Altyapı Projesi”ni hazırladı (BAP Altyapı Projesi-BAP Proje No: 12Y5358002) ve yöneticiliğini yaptı, Nisan 2014 yılında projeyi tamamladı.

* Aralık 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi FKM’nin kurulmasını sağlamak için “Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Modellemesi Teknik Altyapı Projesi (BAP Proje No: 13A5358001)”ni hazırladı ve yöneticiliğini yaptı, Mart 2017 yılında projeyi tamamladı.

* Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi e-Arşiv Sitemi teknik altyapını oluşturmak ve bilgi Sistemleri entegrasyonunu sağlamak için “Ankara Üniversitesi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu: e-BEYAS Uygulaması, e-Arşivleme Sistemi Modellemesi (e-Arşiv-M) ve Dijitalleştirme Teknik Altyapı Projesi (BAP Proje No: 17A0649001)”ni hazırladı ve yöneticiliğini yaptı, Mayıs 2020 yılında projeyi tamamladı.

* Eylül 2019 tarihinde “Elektronik Belge/Bilgi Sistemlerinin Bilgi Güvenliği Temelli Yönetilmesi, Geliştirilmesi, Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve Kurumsal e-Arşiv Veri Merkezi Sisteminin Modellenerek Yapılandırılması (BYS-KAVEM) Projesi (BAP Proje No: 19Y0901001)”ni hazırladı ve yöneticiliğini yapmaktadır. Proje kapsamında “Ankara Üniversitesi Kurumsal e-Arşiv Meri Merkezi“nin 2020 yılında kurulmasını sağladı.

* 2014 Yılında e-BEYAS Sempozyumlarını (http://ebeyas.org) başlattı. Ülkemizde elektronik belge ve arşiv yönetimi alanında yapılan tek ve yüksek katılımlı bilimsel toplantı olma özelliğini taşıyan e-BEYAS Sempozyumlarının 1’ncisini 2014- “Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları“; 2’incisi 2015- “Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi“; 3’üncüsü 2017- “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar“; 4’üncüsünü 2019- “Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ”; 5’incisini 2022-Metaverse ve Bilgi Yönetimi: e-Belge Yönetimi, e-Arşivler, NFT, Veri Merkezleri, Bilgi Güvenliği  temaları ile gerçekleştirdi.

* Akademik ve uygulama/saha çalışmalarını belge yönetimi ve arşiv alanında sürdüren Özdemirci, belge yönetimi, arşiv yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi, bilgi mevzuatı, elektronik belge yönetimi, e-arşiv yönetimi, arşiv materyallerinin dijitalleştirilmesi ve yönetimi, e-devlet, bilgi güvenliği yönetim sistemi, kişisel verilerin korunması konularında sürdürmektedir.