Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pregnancy and Anorexia Nervosa

II. Uluslararası, III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 December 2023, pp.374-380 Sustainable Development

The Turkish Adaptation of The Perception Of Obstetric Violence In Students"

6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi , Ankara, Turkey, 25 - 27 September 2023, pp.15-18

Review of Theses on Traditional Complementary and Alternative Medicine in the Field of Women's Health

6 th Global Public Health Conference 2023 (GLOBEHEAL 2023), Kolamba, Sri Lanka, 23 - 24 February 2023, pp.1-3 Sustainable Development

NANE UYGULAMASININ MEME BAŞI AĞRISININ VE ÇATLAĞINA ETKİSİ

KADIN SAĞLIĞINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI SEMPOZYUMU II: ÜREME SAĞLIĞI VE SORUNLARI, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.205 Sustainable Development

NARENCİYE ESANSİYEL YAĞLARI KULLANIMININ DOĞUM AĞRI VE ANKSİYETESİNE ETKİLERİ

KADIN SAĞLIĞINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI SEMPOZYUMU II: ÜREME SAĞLIĞI VE SORUNLARI, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.240 Sustainable Development

Complementary Methods Used In Hot Flush During Menopouse Period

Internatıonal Euroasıa Congress On Scientifıc Researches And Recent Trends, Turkey, 18 February 2022

A Nonpharmacologıcal Solulutıon To Pregnancy Nauses: Acupressure

Internatıonal Euroasıa Congress On Scientifıc Researches And Recent Trends, Turkey, 18 February 2022

MOTHER-FRIENDLY HOSPITAL PROGRAMME IN TURKEY

The 5 th Global Public Health Conference 2022 (GLOBEHEAL 2022) 24 th – 25 th February, 2022, 24 - 25 February 2022, pp.15

Investigation of Postgraduate Thesis on Sexually Transmitted Diseases in Turkey

The 5 th Global Public Health Conference 2022 (GLOBEHEAL 2022) 24 th – 25 th February, 2022, 24 - 25 February 2022, pp.35

COMPLEMENTARY METHODS USED IN HOT FLUSH DURING MENOPAUSE PERIOD

9. EUROASIA International Congress on Scientific Research and Recent Trends-IX February 18-20, 2022 Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.1, pp.516-517

GEBELİK BULANTILARINA NONFARMAKOLOJİK BİR ÇÖZÜM: AKUPRESÜR

9. EUROASIA International Congress on Scientific Research and Recent Trends-IX February 18-20, 2022 Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 18 - 20 February 2022, vol.1, pp.513-514

Investigation of Nursing Graduate Theses on Breastfeeding in Turkey

The First International Rumi Pediatric Conference (IRUPEC 2019), 4 - 07 December 2019

Sağlıkta Şiddete Basın Haberleriyle Bir Bakış:Türkiye Örneği

6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

MENSTURAL KAP: HİJYENİK BAĞ VE VAJİNAL TAMPONLARA ALTERNATİFYENİ BİR MATERYAL

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

Diaper dermatitte anne sütü kullanımı

1. Uluslararası Rûmi Pediatri Kongresi, Konya, Turkey, 4 - 07 December 2019

The Attitudes of Turkish Men towards Family Planning: An Example of Workers in a Railway Factory

IConSE 2019: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019, vol.15, pp.106-113

A GLANCE AT BREASTFEEDING REALITY IN TURKEY THROUGH MEDIANEWS

The 1st International Congress of Breastfeeding Reality, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019

Effects of WhatsApp-based Sexual Education on Sexual HealthKnowledge Level and Sexual Myths

The 19th Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), 9 - 12 October 2019

The Effect of Labor Dance and Music on the Perceived Labor Pain and Birth Fear During ActivePhase in Pregnant Women

he 19th Congress of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG), 9 - 12 October 2019

DOĞUMDA HUMANĠSTĠK VE SAYGILI YAKLAŞIM

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

GEBELERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DOĞUM KORKUSUNA ETKİSİ

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

LOTUS DOĞUM: TÜRKİYE’DE LOTUS DOĞUM YAPAN KADINLARLA NİTELBİR ARAŞTIRMA

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018, pp.545-546

Düşük Riskli Doğumda Ebelik Uygulamaları

2. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

The Effect of early Skin to Skin Contact on Neonatal Compliance nd Breastgeeding Success in Preterm Labory

The 25th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), Viyana, Avusturya., 30 November - 02 December 2017

EXPERIENCES OF NURSES ON TRADITIONAL PRACTICESENCOUNTERED IN WOMEN AND NEONATES

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), Rome, Italy, 10 - 11 June 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON SEXUALITY CARRIED OUT IN TURKEY BETWEEN 2007 AND 2017

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), Roma, Italy, 10 June - 11 October 2017

A REVIEW OF NURSING THESES ON AROMATHERAPY IN TURKEY

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 9 - 12 May 2017

Doğum Destekleyici Yöntemler Aramoterapi Hidroterapi Akupress Akupunktur Jeller Masaj Refleksoloji Hypnobirtinhg

Uluslararası Katılımlı Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2016

Women with sensory impairment pregnancy childbirth and early motherhood

1st International Women Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

Gebe Okulu Programı ve Deneyimlerimiz

2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi, Turkey, 4 - 06 May 2016

Ebelik Öğrencilerinin Fetal İstismar Ile İlgili Görüşleri

3. Uluslar Arası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 26 - 29 April 2016

GEBELİK DOĞUM VE LOHUSALIĞA İLİŞKİN GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 April 2016

Anne Bebek Uyum Odası Bir Hastane Deneyimi

12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obsteterik Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2015, pp.50-51

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş bİrliği Örneği

5. Ankara Ebelik Günleri Uluslararası Katılımlı Sempozyum, Turkey, 08 May 2015

Ebelik Hizmetlerinin Doğum Algısına Etkisi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Doğum Ağrısına İlaçsız Yöntemlerle Yaklaşım

Ulusal Doğum Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 4 - 24 April 2015

Post-graduate study of midwifery and nursing in Turkey

1st International Conference with the theme: Quality and perspectives Faculty of Health Studies, University Pardubice, Pardubice, Czech Republic, 24 April 2014

Undergraduate Study of Midwifery and Nursing in Turkey

International conference Quality and its perspectives, 23 April 2014

Alternatif Doğum Pozisyonları ve Ebe Hemşirenin Rolü

1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2013

Post Graduate Education of Nursing and Midwifery in Turkey

nternational conference Quality and its perspectives, 23 April 2014 - 23 April 2013

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Sendromu

II. Yenidoğan Günleri, Turkey, 15 - 16 March 2013

Hemşirelikte Yeni Bir Alan Perinatal Hasta Güvenliği Hemşireliği

1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİKONFERANS, Turkey, 11 - 13 October 2012

Maternal Akupressür Kullanımı

1. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğitici Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2012

Attitudes Towars Family Planning of Turkish Women

Building Consessus in Gynecologyi Infertility and Perinatology, 3 - 06 May 2012

Sağlık Eğitiminde Hasta Güvenliği Odaklı Yaklaşımlar

Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, Turkey, 25 - 26 November 2011

Kurtarılmış Kadınlar ve Ebelik

I. Uluslararası& II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13 - 16 October 2011

Wiews of nurses and midwives on spirutual care

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, 15 - 17 October 2009

Books & Book Chapters

Menopoz

in: A dan Z ye Temel Ebelik, Songül Aktaş,Yelim Derya Aksoy,Eylem Toker, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.1-16, 2023

Omuz Distosisi

in: A dan Z ye Temel Ebelik, Songül Aktaş,Yeşim Aksoy Derya,Eylem Toker, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVi, İstanbul, pp.2-10, 2023

CİNSEL EYLEM FİZYOLOJİSİ

in: Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı, Hacer Alan Dikmen,Seyhan Çankaya, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.175-199, 2023 Sustainable Development

Nitel Analiz Geliştirme

in: Sağlık Araştırmaları İçin Nitel Yöntemler, Şengül Yaman Sözbir,Nermin Gürhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.285-313, 2023

SERVİKS KANSERİ SÜREÇLERİNDE BAKIM

in: Jinekolojik Kanserler Güncel Konular ve Bakım, Gülcihan Yıldırım, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.199-220, 2023 Sustainable Development

Over Kanseri

in: JİNEKOLOJİKONKOLOJİHEMŞİRELİĞİ, BÜYÜKKAYACI DUMAN Nuriye,VURAL Gülşen, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.47-59, 2023 Sustainable Development

Doğum Öncesi Dönem ve Hemşirelik Bakımı

in: HEMŞİRELİK SAHA REFERANS EL KİTABI- CİLT 2, Hayriye Ünlü, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.787-803, 2022 Sustainable Development

Fertilitenin Korunması

in: Hemşirelik Boyutu İnfertilite Ve Üremeye Yardımcı Tedaviler, Şengül Yaman Sözbir,İlknur Münevver Gönenç, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.167-180, 2022 Sustainable Development

Adölesan Dönemde Cinsellik ve Cinsel Eğitim

in: Adölesan Dönemde Kadın Sağlığı, Gölbaşı Zehra, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.57-63, 2022

KISIM IV "Doğum Öncesi Dönem ve Hemşirelik Bakımı"

in: HEMŞİRELİK SAHA REFERANS EL KİTABI- CİLT 2, Ünlü Hayriye, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, pp.787-803, 2022

Prekonsepsiyonel Dönem Bakım Uygulamaları ve İşlem Basamakları

in: EBELİK BAKIM UYGULAMALARINDA İŞLEM BASAMAKLARI, Nebahat ÖZERDOĞAN,Arzu Kul Uçtu, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.1-49, 2021

Gebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar

in: Doğum Öncesi Dönem-II, Kıymet Yeşilçicek Çalık,Fatma Çoşar Çetin, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.299-316, 2021

Akupresür

in: Doğuma Hazırlıkta Tamamlayıcı ve Alternatif Yöntemler, Arzu Kul Uçtu, Elif Uludağ, Rukiye Höbek Akarsu, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.53-70, 2021

Obstetrik Hasta Güvenliği

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan, Şengül Yaman Sözbir, Ülkü Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.551-560, 2020

İnfertilite

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan,Şengül Yaman Sözbir,Ülkü Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.473-480, 2020

Üreme Organları Anatomisi ve Fizyolojisi

in: Hemşirelik ve Ebelik için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Hediye Aslan, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.17-53, 2019

Doğum Sonu Dönem ve Cinsel Sağlık

in: Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.197-205, 2019

Gebelik ve Cinsel Sağlık

in: Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.187-197, 2019

Ebe ve Doktorların Tarihine Kısa Bir Bakış

in: INA MAY’İN DOĞUM MESELESİ bir ebenin manifestosu, Fatma Deniz Sayıner,Gülbahtiyar Demirel, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.63-107, 2018

ÇOCUK SAHİBİ OLMA SÜRECİNİ ETKİLi YÖNETEMEME, ÇOCUK SAHİBİ OLMA SÜRECİNDE RİSKLERİ ETKİLİ YÖNETEMEME

in: Hemşirelik tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan,Gülsüm Ançel,Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.196-201, 2017

Emzirmenin Etkili Olmaması

in: Hemşirelik tanıları Girişimleri Sonuçları, Sibel Erkal İlhan,Gülsüm Ançel,Gülendam Hakverdioğlu Yönt, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.287-293, 2017

Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı

in: Sağlık Okuryazarlığı, Filiz Yıldırım,Alev Keser, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.61-75, 2015

Metrics

Publication

161

Citation (WoS)

155

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

175

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

73

H-Index (TrDizin)

5

Project

8

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals