Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Zamanlar Anadolu da

NTV Bilim Dergisi , no.8, pp.58-63, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Antropolojinin Tarihsel Gelişimi

Cumhuriyetin 100. Yılında DTCF ve Bilim, Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2023, vol.1, pp.35-70

Çorakyerler 2021 Yılı Kazısı

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı Kazı Sonuçları Cilt 1, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022, vol.1, pp.289-297 Creative Commons License

Cumhuriyet'in 100.Yılında Atatürk ve Antropoloji

Uluslararası Katılımlı 24. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, Mardin, Turkey, 6 - 08 October 2023

Anadolu Geç Miyosen'inden (Çankırı-Çorakyerler) Bir Fosil Ursidae (Ayıgiller) KAydı

Uluslararası Katılımlı 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2023

Program of the 92nd Annual Meeting of the American Association of Biological Anthropologists

92ND ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGISTS APRIL, 03 April 2023, vol.180, pp.183-184 identifier identifier

KEMİKLER ÜZERİNDEKİ İZLERİN ADLİ ANTROPOLOJİDE

16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 03 June 2022, pp.163-164

ADLİ ANTROPOLOJİDE KEMİK TRAVMALARI

16. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2022, vol.1, pp.361-362

Bı̇r Doğa Mı̇rası: Çorakyerler Omurgalı Fosı̇l Lokalı̇tesı̇ A Natural Heritage: Çorakyerler Vertebrate Fossil Locality

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YAYINLARI NO: 149, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2022, vol.2, pp.428

Milas Uzunyuva İnsanlarında Dişve Çene Sağlığı

35.Arkeometri sonuçları toplantısı, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, pp.125-145

Çorakyerler Kazısı 2018 yılı çalışmaları

41. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.1, pp.285-299

Girnavaz Höyüğü Erken İslam Dönemi İskeletlerinde Karşılaşılan Kesi Vakaları

Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2019, pp.248-267

Çorakyerler Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları

40. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.1, pp.311-324

Hominin origins: New evidence from the eastern Mediterranean

88th Annual Meeting of the American-Association-of-Physical-Anthropologists (AAPA), Ohio, United States Of America, 27 - 30 March 2019, vol.168, pp.15 identifier

Kimliği Belirsiz İskeletlerde Diş Aşınmalarının Kullanılabilirliği

Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 20 - 22 October 2017, pp.63-70

Milas Belentepe Doğu Roma/Bizans Toplumunda Hypoplasia Olgusu

33.ARKEOMETRİSONUÇLARI TOPLANTISI, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.81-101

Çorakyerler Lokalitesinden Ele Geçen Suidae Fosillerinin Paleontolojik Analizi

33.ARKEOMETRİSONUÇLARI TOPLANTISI, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.249-259

ÇORAKYERLER KAZISI 2016 YILI ÇALIŞMALARI

39. Kazı Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.1, pp.521-537

A Case Report on the Effect of External Factors at Growth Period on Bone Microstructure

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 May 2018

GEOMETRIC MOPHOMETRIC SEX DETERMINATIONFROM SKULL IN ANCIENT ANATOLIAN POPULATIONS

33.ARKEOMETRİSONUÇLARI TOPLANTISI, Bursa, Turkey, 22 May - 26 July 2017, vol.1, pp.1-13

The Miocene hominoids from Turquie: the Çorakyerler site

ICAS 2nd meeting – International Congress of Anthropological Sciences, Paris, France, 7 - 08 December 2017

Antropoloji Bilimleri ve Türkiye de Gelişimi

Asos Congress, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Antik Anadolu Toplumlarında Geometrik Morfometri Yöntemi ile Kafatasından Cinsiyet Tayini

International 14th Anatolian Forensic Sciences Congress/ Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın/NAzilli, Turkey, 20 - 22 October 2017

THE USAGE OF TOOTH WEAR IN UNIDENTIFIED SKELETONS/ Kimliği Belirsiz İskeletlerde Diş Aşınmalarının Kullanılabilirliği

International 14th Anatolian Forensic Sciences Congress/Uluslararası14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Aydın/Nazilli, Turkey, 20 - 22 October 2017

Antropoloji Bilimleri ve Adli Antropoloji

International 14th Anatolian Forensic Sciences Congress/Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Sempozyumu, Aydın/Nazilli, Turkey, 20 - 22 October 2017

Aziz Mercurius İskeletleri

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22 - 26 May 2017

2015 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı .

38.Kazı Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.1, pp.479-496

Antik Anadolu Kafataslarında Şekil Varyasyonları: GeometrikMorfometrik İ̇ nceleme

Uluslararası Sosya Bilimler Sempozyumu/International symposiom on Social Science, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.631

Antik Çağ Ok Uçları ve İskelet Travmasıyla İlişkisi

Kazı Buluntusu Ok Uçları Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2016

Çorakyerler The Last Stand of the Turkish Great Apes

GeoTirol 2016 Annual Meetimg DGGV, Innsbruck, Austria, 25 - 28 September 2016

The Youngest hominoidea locality of Anatolia Çorakyerler

RCMNS Workshop on Terrestrial Ecosystems at the Natural History Museum of EGE University, İZMİR/TURKEY, İzmir, Turkey, 7 - 09 September 2016

The Late Miocene Fauna Of Çorakyerler Turkey New Collection Large Mammals

XIV. EAVP Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Paleontologist, Haarlem, Netherlands, 6 - 10 July 2016

Preliminary Study on the Suinae Collections of Çorakyerler MN11 Late Miocene Central Anatolia

RCMNS Workshop on Terrestrial Ecosystems at the Natural History Museum of EGE University, İZMİR/TURKEY, İzmir, Turkey, 7 - 09 September 2016

The relationship between dental macro wearand dietary habits in ancient Patara people

Dental Anthropology Scientific Symposium9 ‐ 11 June 2016, Zagreb, Croatia, 9 - 12 June 2016

2015 Çorakyerler Excavation

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 38th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS,SURVEYS AND ARCHAEOMETRY, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

2014 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 11 - 15 May 2015

The Dental Morphology of Çorakyerler Hominoids LateMiocene Turkey

6th European Federation forPrimatology MeetingXXII Italian Association ofPrimatology Congress Rome, ROMA, Italy, 25 - 28 August 2015, vol.86, pp.235-386 Creative Commons License

The Usability of Metacarpal Measurements in Sex Determination ABSTRACT

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.24

Çorakyerler Locality The Center of the Youngest Hominoids of Anatolia

International Congress of Anthropological Sciences (ABSTRACT) (ICAS), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.54

2013 Yılı Çorakyerler Kazısı

36.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.2, pp.227-252

Adli Bilimlere Multidisipliner Yaklaşımlar

12. Uluslararsı Aadolu Adli Bilimler Kongresi, Batman, Turkey, 20 - 23 May 2015 Sustainable Development

Çorakyerler 2014 Yılı Kazısı

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015

Milas Belentepe Doğu Roma Bizans toplumunda sakralizasyon olgusu

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2015, pp.86

Milas Belentepe Doğu Roma Bizans toplumunda spina bifida occulta insidansı

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2015, pp.82

Periodontal Hastalıklar ve Antropolojik Önemi

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2015, pp.38

İskeletlerden Cinsiyet Belirlemede Yeni Bir Yöntem Metacarpal Uzunlukları

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2015, pp.247

Nif Olympos Dağı Kazısından Ele Geçen Bir Trepanasyon Örneği

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2015, pp.68 Sustainable Development

Paleodiet in Minnetpınarı Population

International Congress of Anthropological Sciences (ICAS), Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015, pp.55

Çorakyerler Geç Miyosen Dönem Hominoidleri Late Miocene Hominoids of Çorakyerler

68th Geological Congres of TURKEY (6-10 NİSAN-/ April 2015 MTA Kültür Sitesi-ANKARA, Bildiri Özet Kitabı Paleoiklim ve Paleocoğrafya / Paleoclimate and Paleogeograph, sayfa 486-487, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.486-487

Çankırı Çorakyerler Hominoid Lokalitesi Karnivorları Carnivora From Çankırı Çorakyerler Hominoid Locality

) 68.Jeoloji Kurultayı / 68th Geological Congres of TURKEY (6-10 NİSAN-/ April 2015 MTA Kültür Sitesi-ANKARA, Bildiri Özet Kitabı Paleoiklim ve Paleocoğrafya / Paleoclimate and Paleogeograph, sayfa 488-489, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.488-489

Gömülmüş Cesetlerde Kimliklendirme

Adli Bilimlerde Yeni Ufuklar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları, Turkey, 14 February 2015

Late Miocene Vertebrate Fossil Locality Paleofauna of Çorakyerler

8th International Symposium on Eastern Mediterranian Geology, Muğla, Turkey, 13 October - 17 June 2014, pp.119

Teeth morphology of Anatolian Çorakyerler hominoidea and its comparison with otherhominoideas

16th International Symposium on Dental Morphology1st Congress of the International Association for Paleodontology, ZAGREB-CROATİA, Croatia, 26 - 30 August 2014, vol.8, pp.129

Patara Kazılarından Ele Geçen İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

International Symposium of the 25th Year of Patara Excavations, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013

Çorakyerler 2012 Yılı Kazısı

35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 29 May 2013

Cooperation between Turkish Police Forensic Laboratory and University Of Ankara In Forensic Anthropology

International Symposium of Police Forensic Laboratories-Uluslar arası Polis Kriminal Laboratuvarları Sempozyumu, 10 - 14 October 2012

2011 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

34. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012

Parion İskeletlerinin Antropolojik Analisi

28. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012

Hasankeyf İnsanlarının Antropolojik Analizi

32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010

Çankırı Salur Erken Tunç Dönemi İnsanları

32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010

İki Anadolu Toplumunda Diş Ölçümlerinin Karşılaştırmalı Analizi

32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu 26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010

2009 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı

32. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010

2010 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı

33. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011

Eski Anadolu Toplumlarında Gömülü Dişler

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Turkey, 23 - 28 May 2011

Adli Bilimler Antropoloji den Nasıl Yararlanıyor

8.Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Turkey, 18 - 20 November 2011 Sustainable Development

Çorakyerler Fosil Gastropod Faunası

Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.48

Göller Bölgesi Antik Dönem İnsanları

Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 November 2010, pp.111

Hasankeyf insanlarının antropolojik yapısı

26. Arkeometri Sonuçları Toplantıs, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010

Trabzon Kızlar Manastırı İskeletlerinde Ağız Ve Diş Sağlığı

31. Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009

Trabzon Kızlar Manastırı İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

31. Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009

2008 Yılı Çorakyereler Kazısı

31.Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009

2007 Yılı Çorakyereler Kazısı

30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008

Minnetpınarı İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008

Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi

30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008

Kütahya ve Çevresinde Tunç Çağı nda Yaşamış Olan Toplumların Antropolojik Analizi

Dumlupınar Üniversitesi 2.Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 28 - 29 April 2009

Spor Antropolojisi

1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2008

Dumlupınar Üniversitesi 2 Arkeoloji Sempozyumu

Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2009, pp.271-288

Sex Determination Using Tooth Dimensions

1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2008

2006 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

29. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 28 May - 01 June 2007

Türkiye de Adli Antropoloji

Türkiye'de ve Dünya'da Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2008 Sustainable Development

Ouranopithecus turkae from the lateMiocene of Anatolia It s Metric andStatistical Implications in Dental SizeVariations and Sexual Dimorphism

Seventy-Seventh Annual Meeting of theAmerican Association of Physical Anthropologists, Columbus, Ohio, 9 - 12 April 2008, pp.110

Bir Eklem Hastalığı Olan Osteoartrit ve Anadolu Eski Toplumlarında Osteoartritin Yeri ve Önemi

1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi - 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20 - 24 May 2008

Isırık İzleri

I. Uluslararası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, NEVŞEHİR-AVANOS, Turkey, 24 November - 02 December 2007

Antropolojinin Adli Bilimlerde Yeri ve Önemi

Uluslararası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi), Nevşehir, Turkey, 29 November - 02 December 2007

Adli Dental Antropoloji

Uluslar arası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, NEVŞEHİR-AVANOS, Turkey, 29 November - 02 December 2007

Diş Mutilasyonları

Uluslar arası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 29 November - 02 December 2007

Nevşehir İli Eskil Yeraltı Yaşam Alanı

22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 29 May - 02 June 2006

2005 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı

28. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 29 May - 02 June 2006

Tarihsel Süreçte İnsanlarda Süslenme

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, 4 - 05 April 2007

Süslenmenin Tarihçesi

Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2007

Anadolu da Eski Dönemlerde Yaşamış Olan Toplumların Demografik Yapısı

XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 15 September 2006

2004 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı

27. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 May - 03 June 2005

2004 Çorakyerler Kazısı

27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 May - 03 June 2005

Tıp Tarihi Açısından Anemi Eski Dönemlerde Yaşamış İnsan Toplumlarında Aneminin Yeri ve Önemi

IX. Türk Tıp Tarih Kongresi Gevher Nesibe Darüşşifası’nın 800. Kuruluş Yılı Anısına XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Turkey, 24 - 27 May 2006

Doğa Mirası Çorakyerler Omurgalı Fosil Yatağı Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu

Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Mersin Kız Kalesi İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi

26. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu (20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı), Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004

2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

26. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 28 May 2004

Eskişehir Çavlum Toplumunun Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu (Siyasal, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapı)/ I.International Symposium on Eskişehir Throughout Hıstory (Political, Economical, Social and Cultural Aspect) Sempozyum, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 May 2004

Çavlum Toplumunda Bir Trepanasyon Olgusu

19. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003

2002 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

25. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 31 May 2003

Çavlum İskeletlerinin Plaoeantropolojik Analizi

I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, 12 - 15 May 2004

2001 Yılı Çorakyerler Kazısı Sonuçları

24. Uluslararsı Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 31 May 2002

2000 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı

23. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001

Karagündüz Erken Demir çağı İskeletleri

17. Arkeometrı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 May - 01 June 2001

1999 Yılı Çankırı Çorakyerler Elekçiardı Kazısı

22. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 26 May 2000

İnsan İskeletlerinde Kimlik Belirleme

III. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 17 April 1998, vol.6, pp.53-58

A new late Miocene hominid from Turkey

Seventieth Annual Meeting of the American Association of PhysicalAnthropologist, 28 - 31 March 2001, pp.134

Klazomenai Toplumunda Görülen Diş Varyasyonları

II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2000, pp.33

Variations of supraorbital traits

Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae, 6 - 08 October 2000

1998 Yılı Çankın Çorakyerler Elekçiardı Kazısı

21. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, 24 - 28 May 1999

Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler

21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri (XV. (Arkeometri Sonuçları) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 1999

Karagündüz Kazısı ndan Çıkanlan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri (XIV. Arkeometri Sonuçları) Sempozyumu, TARSUS, Turkey, 25 - 29 May 1998, pp.75-96

Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri (XIV. Arkeometri Sonuçları) Sempozyumu, 25 - 29 May 1998

Karagündüz Kazısı ndan Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 29 May 1998, vol.14, pp.75-96

Trauma cases in a Medieval Population from Tepecik in Anatolia

), International Association fort he Study of Human Paleontology/ International Association fort he Study of Human Biologists, Dual Congress, 29 June - 04 July 1998

1997 Yılı Konya Kastamonu İlleri Yüzey Araştırması

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TARSUS, Turkey, 25 - 29 May 1998

1996 Yılı Antalya - Antakya Yüzey Araştırması

xv. ARAŞTIRMA SONUÇLARITOPLANTISI, Turkey, 26 - 30 May 1997, vol.2, pp.247-254

Klazomenai de Yaşamış İnsanların Sağlık Sorunları

XIII. Arkeometrı Sonuçları Toplantısı, 26 - 30 May 1997, pp.133-160

Paleodemografi Tarihsel Gelişimi ve Sorunları

Third Conference on Turkish Demografhy, Turkey, 2 - 05 December 1997

Paleodemografik Çalşmalara Bir Örnek Tepecik Ortaçağ Toplumunun Paleodemografik Analizi

Third Conference on Turkish Demografhy /Üçüncü Nüfusbilim Konferansı, Turkey, 2 - 05 December 1997

The incidence and localisation of mastoid foramen and superficial parietomastoid channel and their relation vith eachother

4th European Congress of the European Association Of Clinical Anatomy, Lille, France, 10 - 13 September 1997, vol.19, pp.412

BURGAZ DATQA ROMA DONEMI INSANLARININGENE VE DiŞ PATOLOJISI

Birinci Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 October 1996

1994 Burgaz Datça Kazısı Roma Dönemi İskeletleri

17. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 29 May - 02 June 1995

Biometrical Analysis of the Ancient Anatolians Metric Trends in Dentition of the Topaklı Early Byzantine Population

Winkler's Memorial Symposium,Perspectives ın Anthropology of Past and Present Populations, Xanthi, Greece, 29 October - 05 November 1995, pp.18

Dental Pathology of the Middle Age Tepecik Population

Winkler's Memorial Symposium,Perspectives ın Anthropology of Past and Present Populations, 29 October - 05 November 1995

Metacarpal lerden Boy Hesaplanması

III. Ulusal Anatomi Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 1995

Van Kalesi İskeletlerinin Demografik Yapısı

15. Uluslararası Kazı, Araştırma ve (IX) Arkeometri Sempozyumu, 24 - 28 May 1993

Paleoantropolojik Çalışmalarda Pelvis in Önemi ve Topaklı Populasyonun Pelvis Yapısı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi VIII. Kazı Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 1994

Van Dilkaya İskeletlerinde Metacarpallerden Boy Hesaplanması

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu, ANKARA (DTCF), Turkey, 20 - 22 April 1994

Congenital Hip Dysplasia in Ancient Anatolia

American Journal of Physical Anthropology , Supplement 18 to the American Journal of Physical Anthropology Annual Meeting issue, United States Of America, 31 March - 02 April 1994, pp.179

Çandır Miyosen Çökelleri Fasiyesleri Çökelme İstifleri ve Ortamları

15. Uluslararası Kazı, Araştırma ve (IX) Arkeometri Sempozyumu, 24 - 28 May 1993

Tepecik Ortaçağ Populasyonunda Konjenital Bir Hastalık Kalça Çıkığı

V. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 28 March 1991

Books & Book Chapters

Antropolojik Açıdan İnsanın Bilişsel Gelişimi

in: Eğitim Kuramında İncelemeler, Oğuzhan Atabek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.5-25, 2023 Creative Commons License

Adli Antropoloji

in: Adli Temel Bilimler/ Adli Doğa Bilimleri, Ogün Vural ve Hamit Hancı, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.4463-4494, 2023 Creative Commons License

Adli Vakalardaki İskelet Kalıntılarının Olay Yeri İncelemesi

in: Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti, Ogün Vural ve Hamit Hancı, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.1049-1066, 2023 Creative Commons License

Reconstruction in Forensic Sciences

in: Adli Sosyal Bilimler, Ogün Vural ve Hamit Hancı, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.2763-2786, 2023 Creative Commons License

Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi

in: Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespiti, Ogün Vural ve Hamit Hancı, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.891-918, 2023 Creative Commons License

Adli Tafonomi

in: Adli Temel Bilimler/Adli Doğa Bilimleri, Ogün Vural ve Hamit Hancı, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.4495-4508, 2023 Creative Commons License

Dil ve Tarih-Coğrafya FAkültesinde Antropolojinin Tarihsel Gelişimi

in: Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Kuruluşundan Günümüze Ata Yadigarı Dil ve TArih-Coğrafya Fakültesi, Levent Kayapınar, Murat Küçük, Rüya Bayar, Türkan Banu Güler, Derya Koray Düşünceli,, Muhammet Öksüz, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.35-70, 2023

Çorakyerler 2021 Yılı Kazısı

in: 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu/Kazı Sonuçları, Özme, Adil, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ana Yayın No 195/1, Ankara, pp.289-297, 2023

Antropoloji

in: Kuruluşundan Günümüze Ata Yadigarı, Levent KAYAPINAR, Murat Küçük, Rüya BAYAR, Türkan Banu Güler, Derya Koray Düşünceli, Muhammet Öksüz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.35-70, 2023

Antropolojik Açıdan İnsanın Bilişsel Gelişimi

in: Eğitim Kuramında İncelemeler, Oğuzhan ATABEK, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.3-34, 2023

ÇORAKYERLER 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI

in: 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları, Özme, Adil, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO:, Ankara, pp.217-230, 2022

Bozkurt İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

in: Bozkurt Kurgan Mezarları KAzısı, Mezarlık, Höyük, Kareler ve Geç Kalkolitik Dönemden Urartu Krallığına Doğu Bayazıt Ovası, Özfırat, Aynur, Editor, Ege Yayınevi, İstanbul, pp.119-139, 2022

Pataralıların Geç Antik Çağ'da Sağlık Sorunları

in: Antalya'nın Arkeolojik Mirası: Antalya Müzesi 100 yaşında, Mustafa Demirel, Murat Arslan, Süleyman Atalay, Uğurcan Orhan, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.610-625, 2022

DOĞU GARAJI İSKELETLERI IŞIĞINDA ATTALEIA ANTIK DÖNEM TOPLUMUNUN ANTROPOLOJIK ANALIZI

in: Antalya'nın Arkeolojik Mirası: Antalya Müzesi 100 yaşında, Mustafa Demirel, Murat Arslan, Süleyman Atalay, Uğurcan Orhan, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.599-601, 2022

Tarih Öncesi Toplumlara ait İskeletlerden bu toplumların Yaşam Tarzları Sağlık Problemleri ve Kültürlerinin Değerlendirilmesi

in: Materyal Kültür ve İnsan Yeni Yaklaşımlar, Adnan Baysal, Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.163-196, 2021

Adli AntropolojiTarihçesi

in: Adli Antropoloji ve Kimliklendirme Sahada Ve Laboratuvarda Popüler Metotlar, Deren Çeker, Ayla SEvim Erol, Gülden Pülümer Küçük, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-15, 2020 Sustainable Development

İnsan Osteolojisi

in: Adli Antropoloji ve Kimliklendirme Sahada ve Laboratuvarda Popüler Metotlar, Deren Çeker, Ayla Sevim Erol, Gülden Pülümer Küçük, Editor, Nobel, Ankara, pp.19-66, 2020 Sustainable Development

Kimliklendirmede Yardımcı Varyasyonlar ve Anomaliler

in: Adli Antropoloji veKimliklendirme-Sahada ve Laboratuvarda Popüler Metotlar, Deren Çeker, Ayla Sevim Erol, Gülden Pülümer Küçük, Editor, Nobel, Ankara, pp.220-234, 2020 Sustainable Development

Kalebayır ve Şevketiye Nekropolisleri İskeletlerinin Paleoantropolojik AçıdanDeğerlendirilmesi.

in: MYSIA’DAN ÜÇ NEKROPOLİS ÜZÜMLÜ, KALEBAYIR, ŞEVKETİYE, Öztürk İlhame ve Coşar Engin, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.303-327, 2019

Üzümlü Nekropolisi İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

in: MYSIA’DAN ÜÇ NEKROPOLOLİS -Üzümlü, Kalebayır, Şevketiye, Öztürk, İlhame ve Coşar, Engin, Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.327-353, 2019

ANALYSIS OF THE BONES FOUND IN PARION THEATEREXCAVATIONS

in: Roman Theater of Parion, Cevat Başaran - H. Ertuğ Ergürer, Editor, İÇDAŞ, Çanakkale, pp.277-281, 2018

Antropolojik ve Zooarkeolojik Bulgular

in: Nif Dağı Ballıcaoluk (2008-2016) Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY onuruna, Müjde Peker, Ceren Baykan, Daniş Baykan, Editor, Homer Kitabevi, İstanbul, pp.161-168, 2017 Sustainable Development

IX.Parion Tiyatrosu İnsan ve HAyvan Kemikleri Üzerine Antropolojik Değerlendirmeler

in: PArion Roma Tiyatrosu 2006 2015 yılı çalışmaları mimarisi ve Buluntular, Cevat Başaran-H. Ertuğ Ergürer, Editor, Pozitif Matbaa, Ankara, pp.255-284, 2016

Antropoloji ve Odontoloji

in: Adli Bilimlerin Temeli, Yeşim Doğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.181-210, 2016 Sustainable Development

Antik Patara Toplumunun Dişlerindeki Makro Aşınma Sıklığı ile Beslenme İlişkisi

in: Havva İşkan a Armağan LYKIARKHISSA Festschrift für Havva İşkan, E. Dündar - Ş. Aktaş - M. Koçak - S. Erkoç, Editor, EGE YAYINLARI, İstanbul, pp.559-571, 2016

Patara Kazılarından Ele Geçen Bir Grup İnsan İskeletinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi

in: PATARA VII 1 KUM DAN KENT E Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı, İşkan, Havva – Fahri Işık, Editor, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Antalya, pp.251-271, 2015

Karagündüz Ortaçağ İnsanlarında Diş Çürüğü/ The Dental Caries of Karagündüz Middle Age Population

in: Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin e Armağan SCRIPTA Essays in Honour of Veli Sevin A Life Immersed in Archaeology, Aynur ÖZFIRAT, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.393-407, 2014

Karagündüz Ortaçağ İnsanlarında Diş Çürüğü

in: SCRIPTA Arkeolojiye Geçen Bir YAşam İçin Yazılar Veli SEVİN e Armağan Essay in Honour of Veli SEVİN Alife Immersed in Archaeology, Aynur ÖZFIRAT, Editor, EGE YANINLARI, İstanbul, pp.393-407, 2014

Antropoloji Bilimi ve Türkiye’de Gelişimi

in: Anadolu Kültürlerine Bir Bakış (Armağan Erkanal a Armağan) Compiled in Honor of Armağan Erkanal, Nazlı ÇINARDALI- Ayşegül KARAASLAN, Editor, Hacettepe Üniversitesi Hastahaneleri Basımevi, Ankara, pp.343-353, 2014

7. BÖLÜM ADLİ ANTROPOLOJİ

in: Adli Bilimler, Oğuz KARAKUŞ, Editor, Adalet Yayonevi, Ankara, pp.187-206, 2011 Sustainable Development

Anadolu'da Eski Dönemlerde Yaşamış Olan Toplumların Demografik Yapısı

in: XV Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler I Cilt ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI, Türk Tarih Kurumu Kongre Kitabı, Editor, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, pp.13-41, 2010

BIR EKLEM HASTALIGI OLAN OSTEOARTRIT VE ANADOLU ESKI TOPLUMLARINDA OSTEOARTRITIN YERI VE ONEMI/ JOINT DISEASE IS CALLED AS OSTEOARTHRITIS AND POSITIONAND IMPORTANCE OF OSTEOARTHRITIS IN ANCIENT ANATOLIANPOPULATIONS

in: 1 ULUSLARARASI TURK TIP TARIHI KONGRESI10 ULUSAL TURK TIP TARIHI KONGRESIBILDIRI KITABI 1 IN1ERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE 10th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINEPROCEEDINGS BOOK, Prof. Dr. Ay§egul Demirhan Erdemir, Prof. Dr. Öztan Öncel, Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Yrd. Doc. Dr. Berrin Okka, Dr. Sezer Erer, Editor, İSTANBUL, Ankara, pp.937-950, 2008

Tıp Tarıhı Açısından Anemı: Eskı Donemlerde Yasam1ş Insan Toplumlarında Anemının Yerı Ve Önemı

in: IX TURK TIP TARIHIKONGRESI BILDIRILERI Gevher Nesibe Darüşşifa sının 800 Kuruluş Yılı XXIV GEVHER NESIBETIP GUNLERI, : Prof. Dr. Esin Kahya, Prof. Dr. Sevgi Şar, Doc. Dr. Adnan Ataç, Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.298-310, 2006

Paleodemographical and Paleopathological Evaluation of The Byzantine Population in the Agora

in: Anatolia Antiqua Eski Anadolu XIV, müze, Editor, Instıtut Françaıs D’etudes Anatoliennes Georges_Dumenzil De Boccard, İstanbul, pp.1-15, 2006

Çavlum İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

in: I Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu Siyasal Ekonomik Sosyal ve Kültürel Yapı I International Symposium on Eskişehir Throughout Hıstory Political Economical Social and Cultural Aspect Sempozyum, Yrd. Doç. Dr. Oya Beklan ÇETİN, Öğr. Gör. Ahmet Oğuz ALP, Öğr. Gör. Erkan İZNİK, Editor, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 21, Eskişehir, pp.337-355, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Expert Reports

Metrics

Publication

320

Citation (WoS)

184

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

215

H-Index (Scopus)

8

Citation (Scholar)

264

H-Index (Scholar)

9

Citiation (TrDizin)

19

H-Index (TrDizin)

2

Project

13

Thesis Advisory

55

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals