Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COMPLEMENT PATHWAY MIGHT HAVE A ROLE IN FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS: A RETROSPECTIVE SINGLE CENTER STUDY OF 15 YEARS

58th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), ELECTR NETWORK, 5 - 08 June 2021, vol.36 identifier

A PROSPECTIVE STUDY ON ANXIETY AND BLOOD PRESSURE LEVELS IN HAEMODIALYSIS PATIENTS DURING COVID-19 PANDEMIC

58th Congress of the European-Renal-Association (ERA)-European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), ELECTR NETWORK, 5 - 08 June 2021, vol.36 identifier

FMF’xxe Bağlı Renal Amiloidoz Nedeniyle Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Greft Sağkalımı

Ulusan Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve tRansplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2018

60 yş ve zeri erişkinlerde renal AA amiloidoz profili: Tek merkez deneyimi

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017

60 YAŞ VE ÜZERİ ERİŞKİNLERDE RENAL AA AMİLOİDOZ PROFİLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017

PERİTON DİYALİZİ UYGULAYAN HASTALARIN TEDAVİ VEBAKIMLARINDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN VE BİLGİDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN HASTALARINHASTALIKLARI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

HEMATÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ RENAL ARTERİOVENÖZMALFORMASYON

33. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

Pattern analysis in renal amyloidosis Itsrole in predicting patient outcome

XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 28th Congress of theEuropean Society of Pathology, 25 - 29 September 2016, vol.469, pp.89

Böbrekte sekonder amiloidozisin histopatolojik bulguları ve klinik korelasyon.

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

SECONDARY AMYLOIDOSIS WITH RENAL INVOLVEMENT AND HISTOPATHOLOGIC CORRELATION. LONG TERM FOLLOW-UP RESULTS

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Canada, 28 - 31 May 2015, vol.30 identifier

THE DIALYSIS OUTCOMES AND PRACTICE PATTERNS STUDY (DOPPS) IN TURKEY: STUDY DESIGN AND INITIAL COMPARISONS WITH TURKISH REGISTRY DATA

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.518-519 identifier

FACTORS ASSOCIATED WITH ANNUAL CHANGE IN PULSE WAVE VELOCITY IN DIALYSIS PATIENTS: RESULTS OF 1 YEAR FOLLOW-UP

51st Congress of the European-Renal-Association(ERA)/European-Dialysis-and-Transplant-Association (EDTA), Amsterdam, Netherlands, 31 May - 03 June 2014, vol.29, pp.240 identifier

PREVALENCE OF CMV INFECTION/DISEASE IN PATIENTS WITH GLOMERULAR DISEASE TREATED BY IMMUNOSUPPRESSIVE TREATMENT

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.393 identifier

ARTERIAL STIFFNESS IN PERITONEAL DIALYSIS

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.35-36 identifier

Microlbuminuria and arterial stiffness in newly diagnosed hypertensive patients

43rd Annual Congress of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), Glasgow, United Kingdom, 15 - 18 July 2006, vol.21, pp.345 identifier

Correlation of superscan findings with clinical parameters in renal osteodystrophy of peritoneal dialysis patients

42nd Annual Meeting of the European-Renal-Association/European-Dialysis-and-Transplant-Association (ERA-EDTA), İstanbul, Turkey, 4 - 07 June 2005, vol.20 identifier

Ambulatory blood pressure monitoring in haemodialysis patients

XXXIIIrd Congress of The European Dialysis and Transplantation Association-European Renal Association, 18 - 21 June 1996

Books & Book Chapters

Asit-Baz Denge Bozuklukları

in: İç Hastalıkları, Gürler İliçin,Kadir Biberoğlu,Gültekin Süleymanlar,Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1022-1033, 2024

Böbrek Hastalığı Olan Hastaya Klinik Yaklaşım

in: İç Hastalıkları, Gürler İliçin,Kadir Biberoğlu,Gültekin Süleymanlar,Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.989-993, 2024

Sıvı ve Elektrolit Denge Bozuklukları

in: İç Hastalıkları, Gürler İliçin,Kadir Biberoğlu,Gültekin Süleymanlar,Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1007-1021, 2024

Sekonder Glomerüler Hastalıklar

in: İç Hastalıkları, Gürler İliçin,Kadir Biberoğlu,Gültekin Süleymanlar,Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1142-1155, 2024

Yaşlılarda Mineral ve Kemik Bozuklukları

in: Geriatrik Nefroloji, İbrahim Karayaylalı,Neslihan Seyrek, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.337-359, 2023 Creative Commons License

Son Dönem Böbrek Hastalığında Acil Diyaliz Gereksinimi

in: Olgularla Nefrolojik Aciller, Özkan Güngör,Mustafa Arıcı,Ali Rıza Odabaş, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.256-265, 2023 Creative Commons License

Son Dönem Böbrek Hastalığında Acil Diyaliz Gereksinimi

in: Olgularla Nefrolojik Aciller, GÜNGÖR ÖZKAN, ARICI MUSTAFA, ODABAŞ ALİ RIZA, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.256-265, 2023

Yaşlılarda Mineral ve Kemik Bozuklukları

in: Geriatrik Nefroloji, KARAYAYLALI İBRAHİM, SEYREK NESLİHAN, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.337-359, 2023

1970'ten 2020'ye Türk Nefroloji Derneği

Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2021

Periton Diyalizi Solüsyonları

in: Türk Nefroloji Derneği Nefroloji Kitabı, GÜNGÖR ÖZKAN, KOÇYİĞİT İSMAİL, ULU SENA, TOKGÖZ BÜLENT, ARICI MUSTAFA, ATEŞ KENAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1393-1399, 2021

Hemodiyaliz Hastalarında Hematolojik Sorunlar

in: Hemodiyaliz İlkeleri ve Uygulamaları, Süleymanlar Gültekin, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.269-286, 2020

Covid-19 ve Periton Diyalizi

in: NEFROLOJİ ve COVID-19, ATEŞ Kenan, ARICI Mustafa, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.43-46, 2020

Periton Diyalizinde Kalan Böbrek İşlevi

in: Periton Diyalizi Başvuru Kitabı, Ersoy F. Fevzi, Çamsarı Taner, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.169-178, 2019

Glomerülonefritlerde aşılama

in: Primer Glomerüler hastalıkların tanı ve tedavisi: Türk nefroloji derneği ulusal uzlaşı raporu, Savaş Öztürkş Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Editor, Buluş tasarım ve matbaacılık hizmetleri, pp.44-47, 2019

Periton Diyalizinde İnflamasyon

in: Periton Diyalizi Başvuru Kitabı, Ersoy F. Fevzi, Çamsarı Taner, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.211-220, 2019

Potasyum Dengesi Bozuklukları

in: Temel Nefroloji, Yeniçerioğlu Yavuz, Güngör Özkan, Arıcı Mustafa, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.81-92, 2019

Metrics

Publication

204

Citation (WoS)

2563

H-Index (WoS)

22

Citation (Scopus)

2795

H-Index (Scopus)

24

Project

3

Thesis Advisory

13

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals