Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Periodontal inflamasyonda FoxO-1 ve 8-OHDG seviyelerinin değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 51. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 6-9 Kasım 2022, Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2022, pp.2-3

Periodontitis Patogenezinde Oksidatif Stres/ADMA-SDMA İlişkisi

Türk Periodontoloji Derneği 51. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2022, pp.3-4

Sigaranın Bağ Dokusu Grefti ile Yapılan Kuronale Kaydırılan Flap Cerrahisi Sonuçlarına Etkisi

Türk Periodontoloji Derneği 51. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2022, pp.1-2

Kök Kırığının Multidisipliner Tedavisi: Olgu sunumu

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 November 2018

Effect of Smoking on Salivary Free Amino Acid Levels

International Society for Prevention of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) 14. Kongresi, 4 - 06 October 2018

Nitric Oxide Synthase and Methyl-Arginine Metabolites in Advanced Periodontitis

IADR/AADR/CADR General Session & Exhibition, United States Of America, 21 July 2021

Generalize Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında ADAMTS-4 ve -5 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, 17 - 18 November 2017

Effect of Dental Education on Esthetic Perception of Single Implants

22nd Balkan Stomatological Society (BaSS) Congress, SELANİK, Greece, 4 - 06 May 2017

Impact of Resolvin D2 on Periodontal inflammation and adverse pregnancy outcomes

95th General Session Exhibition of the IADR 46th Annual Meeting of AADR 41st Annual Meeting of CADR, 22 - 25 March 2017

Meth mouth lu hastanın dental rehabilitasyonu Vaka sunumu

TürkPeriodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2015

Oral Rehabilitation of a Generalized Aggressive Periodontitis Patient with Immediate Dental Implants

7th AnnualInternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2015

Human Endothelial Cell Response to Fusobacterium nucleatum

93rd General Session & Exhibition of the IADR; 44th Annual Meeting of AADR; 39th Annual Meeting of CADR, Boston, United States Of America, 11 - 14 March 2015

Strain Specific F nucleatum Stimulation of Neutrophil Function

. 93rd General Session & Exhibition of the IADR; 44th Annual Meeting of AADR; 39th Annual Meeting of CADR, United States Of America, 11 - 14 March 2015

Providing Anterior Esthetic With Single Implant And Direct Composite Restorations

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association-epa And 21st Scientific Congress Of The Turkish Prosthodontic And Implantology Association, Turkey, 18 September 2014

Oral Rehabilitation of a Generalized Aggressive Periodontitis Patient with Multiple Dental Implants

5th AnnualInternational Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2013

Periimplantitisin Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, Turkey, 22 November 2012

Anterior Maksiller Dişetinde Yassı Epitel Hücreli Karsinom Olgusu

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012

Stress Distribution In Reduced Periodontal Supporting Tissues Surrounding Splinted Tooth

36th Annual Conference Of The European Prosthodontic Association, Netherlands, 06 September 2012

Management Of Amlodipine-Induced Gingival Enlargement: A Case Report,

17th Congress Of The Balkan Stomatological Society (bass), Austria, 10 May 2012

Treatment Approaches In Patients With Aggressive Periodontitis

17th Congress Of The Balkan Stomatological Society (bass), Albania, 10 May 2022

Esthetic Evaluation of Maxillary Anterior Zone Single Root Implants

4th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology, Turkey, 20 - 23 April 2012

Akut Streptokokal Gingivitis: Vaka Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 May 2011

Lokalize Lineer Gingival Eritem: Vaka Raporu

Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 May 2011

Treatment of a Gingival Recessions Case Caused by Orthodontic Treatment

15th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Greece, 09 April 2010 - 11 April 2011

Orthodontic Treatment In The Etiology Of Gingival Recessions Case Series

15th Congress Of The Balkan Stomatological Society (bass, Greece, 09 April 2010

Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavinin Romatoid Artritin Klinik Ve Laboratuvar Bulgular Üzerine Etkisi

Sözlü Sunum, Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi, Turkey, 22 October 2009

Effect of Periodontal Treatment in a Patient With Desquamative Gingivitis Associated With Pemphigus Vulgaris Case Report

14th Congress of the Balkan Stomatological Society(BaSS) ve 9th Scientific Congress of BgDA 2009, Varna, Bulgaria, 6 - 09 May 2009

Generalize Kronik Periodontitisle Birlikte Seyreden Nikel Sülfat Alerjisi Vaka Raporu

Türk PeriodontolojiDerneği 36. Bilimsel Kongresi konferansı, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2006

Books & Book Chapters

Effects of Systemic Diseases on Periodontal Tissues in Children.

in: Periodontology Special Issue: Periodontal Diseases in Childhood, meral günhan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.24-31, 2021

Çocuklarda Sistemik Hastalıkların Periodontal Dokulardaki Etkileri

in: Çocukluk Çağındaki Periodontal Hastalıklar, Günhan Meral, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.24-31, 2021

Olumsuz Hamilelik Sonuçları ve Periodontitis İlişkisi

in: Türkiye Klinikleri Kadın Hastada Periodontal Tedavi. 1. Baskı., Ünsal Elif, Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.27-34, 2020

Aşırı gingival görünümün azaltılmasında dudak reposizyonu tekniği: Olgu sunumu

in: Dişhekimliğinde fonksiyonel estetik, Mustafa Bekerecioğlu, Editor, Vestiyer yayın grubu, İstanbul, pp.126-131, 2018

İzole Diş Eti Çekilmelerinin Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Meta-Analiz.

in: Türkiye Klinikleri Periodontoloji Periodontal Plastik Cerrahi, Onur Uçak Türer, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.17-27, 2018

Dentoalveolar dişeti bütünlüğü

in: Diş Ve İmplant Çevresi Yumuşak Dokularda Estetik Uygulamalar, Prof. Dr. M. Muzaffer Eteş, Editor, Medya yayın grubu, pp.20-65, 2017

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

250

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

113

H-Index (Scopus)

8

Project

7

Thesis Advisory

3

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals