Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Böbrek Nakli Yapılan Pediatrik Hastada Quadratus Lumborum Bloğu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongesi, Antalya, Turkey, 03 November 2022 - 06 November 2023

BİSPEKTRAL İNDEX NE KADAR DÜŞÜK OLABİLİR?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongesi, Antalya, Turkey, 03 November 2022 - 06 November 2023

İntraoperatif Hemodinamik İnstabilite Kalp Kırar Mı?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongesi, Antalya, Turkey, 03 November 2022

Yüksek Riskli Hastada Rejyonel Anestezi ile Meme Koruyucu Cerrahi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 56. Ulusal Kongesi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2022

Effect of COVID-19 Infection On Outcomes in Emergency General Surgery Patients

9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Turkey, 9 - 10 October 2022

DONT LET THE IMAGE SURPRISE YOU

6th European Airway Management Congress - EAC 2022, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2022

Total Tiroidektomi Ameliyati Geçiren Bir Hastada Postoperatif Geçici Afazi

ULUSLARARASI AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 1 - 02 September 2022

ERAS in colorectal surgery: early clinical outcomes

Ist Turkish International Colorectal Surgery Congress, XVIIIth Turkish Colon and Rectal Surgery Congress, Antalya, Turkey, 30 November 2021 identifier

İntraoperatif Vena Kava İnferior Yaralanmasında Hasta Kan Yönetimi

TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55. Ulusal Kongresi 2021, Antalya, Turkey, 28 October 2021

THE IMPACT OF PORTO-ARTERIAL FLOW RATIO ON SURVIVAL FOR PATIENTS UNDERWENT LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION

A-PHPBA, 7th Biennial Congress of The Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association, South Korea, 4 - 07 September 2019, vol.23, pp.422

FAST(Travmada Sonografik Odaklanmış Değerlendirme)

TARD Asistan okulu, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2019

Nadir Bir Olgu Olarak Myastenia Gravis Ve Preeklampsinin Beraber Seyrettiği Gebede AnesteziYönetimi

TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi (TARK 2019), Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Anestezist gözüyle karaciğer nakli planlananhasta

TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53.Ulusal Kongresi’ne, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Abdomenin Ultrasonografik Değerlendirilmesi

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA ULTRASONOGRAFİ KURSU, Çanakkale, Turkey, 02 November 2019

THE DIFFICULT AIRWAY IN THE TRAUMA PATIENT

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VITRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CAREİzmir, Turkey3-6 April2019, İzmir, Turkey, 03 April 2091 - 06 April 2019

Trauma-Related Admissions to Intensive Care Unit: Single Center Experience for Major Trauma

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS – VITRAUMA, ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019

NÖROLOJİ, BÖLGESEL ANESTEZİ VE AĞRI

TARD EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURSU, 11 - 12 November 2017

Myastenia Gravis li Hastamızda Anestezi Tecrübemiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

Living Donor Liver Transplantation using ALPPS procedure: case report

18th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Barcelona, Spain, 24 - 27 September 2017

Hepatic Arterial Hypoperfusion Syndrome: Report of Two Cases

International Congress of ILTS, ELITA LICAGE, Prague, Czech Republic, 24 - 27 May 2017, vol.101, pp.253 identifier identifier

Transdermal Spirit (Methanol) Intoxication: A Case Report

21st International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Solunum ve toraks kursu

TARD EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURSU, 12 - 13 November 2016

Noonan sendromlu pediatrik hastada anestezi yönetimi olgu sunumu

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongesi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Metilmalonik Asidemili Olguda Anestezi Yönetimi Olgu Sunumu

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongesi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Lowe sendromlu olguda anestezi yönetimi

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongesi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Trakeal Stenoz Nedenli Beklenmedik Zor Entübasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Wilms tu mörlu olguda anestezi yönetimi

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongesi., Ankara, Turkey, 2 - 06 December 2015

Tay Sachs Hastalığında Anestezik Yaklaşım Olgu Sunumu

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongesi., Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

ANESTHETIC MANAGEMENT OF 12 YEAR OLD SUPER SUPER MORBID OBESE ADOLESCENT

American Society of Anesthesiologists Annual Meeting, San Diego, United States Of America, 24 - 28 October 2015

Erken Dönemde Dantrolen İle Tedavi Edilen Malign Hipertermi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

Erken dönemde dantrolen ile tedavi edilen malign hipertermi olgu sunumu

21. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

Succesful dıffıcult aırway management ın a chıld wıth Post burn contractures of neck and trunk

(EAMS) European Spring Airway Symposium’2015, ESAS 2015 2nd Croatian Congress of Airway Management 20-22 March 2015, 22 March 2015

Postspinal başağrısı ve tinnitus gelişen hastada epidural kan yaması uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Is fiberoptic bronchoscopic imaging required for success with blind intubation via LMA-fastrach?

The 48th Congress of the European Society for Surgical Research, İstanbul, Turkey, 29 May - 01 June 2013, vol.50, pp.46

Books & Book Chapters

Perioperatif Ağrı Yönetimi ve Multimodal Analjezi

in: ERAS Kitabı, R. Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Editor, Bayt Yayınları, Ankara, pp.157-168, 2023

Anestezi Uygulamalarında Havayolu Yönetimi

in: COVID-19 GENİŞLETİLMİŞ İKİNCİ BASKI, Osman MEMİKOĞLU, Volkan Genç, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.525-532, 2021

Yoğun Bakımda Akut Böbrek Yetmezliği, Renal Replasman Tedavisi ve Aferez Uygulamaları

in: Yoğun Bakım Akıl Notları, Nedim Çekmen, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.427-440, 2020

Anestezi Uygulamalarında Hava Yolu Yönetimi

in: COVID-19, Osman Memikoğlu, Volkan Genç, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.153-160, 2020 Sustainable Development

ZEHİRLENMEDE İLK YARDIM

in: TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ, ONUR POLAT, NESLİHAN ALKIŞ, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Ankara, pp.67-69, 2019

ABDOMİNAL TRAVMALAR VE ANESTEZİ YÖNETİMİ

in: TRAVMA ve ANETEZİ, FEYHAN ÖKTEN,ONUR ÖZLÜ, HÜLYA TELTİK BAŞAR, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.186-189, 2019

TRAVMA VE ŞOK

in: TRAVMA VE ANESTEZİ, FEYHAN ÖKTEN,ONUR ÖZLÜ, HÜLYA TELTİK BAŞAR, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.114-120, 2019

GERİATRİK TRAVMALAR

in: TRAVMA VE ANESTEZİ, FEYHAN ÖKTEN, Editor, HİPOKRAT, Ankara, pp.253-258, 2019

Bariatrik Cerrahide Anestezi

in: TEMEL ANESTEZİ, , Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.757-772, 2016

Konjenital kalp hastalığı olan erişkin hastalarda anestezi yönetimi

in: Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi, Çiğdem Evren Denker,Ahmet Onat Bermede, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.452-480, 2014

Kardiyotorasik girişimlerde ağrı yönetimi

in: Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi, ÇİĞDEM EVREN DENKER, AHMET ONAT BERMEDE, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.786-801, 2014

Enteral ve Parenteral Beslenme

in: Anestezide Güncel Konular, OYA ÖZATAMER,YEŞİM BATİSLAM,ENVER ÖZGENCİL,FİLİZ ALKAYA, Editor, NOBEL, Ankara, pp.477-492, 2010

Metrics

Publication

144

Citation (WoS)

226

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

239

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals