Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sosyal yardım algısı ve yoksulluk kültürü

Aile ve Toplum , vol.7, no.26, pp.83-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çok Boyutlu Öz-Kontrol Ölçeği: Uyarlama Çalışması

2. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 September 2023

İyi Öğretmen Kimdir?: Gençlerin Bakış Açısından Öğretmen Nitelikleri

VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 16 June 2022

Zihinsel Karartma: Bir Literatür Derlemesi

11th International Conference on Culture and Civilization, Turkey, 22 February 2022

Pandemide akademik uyumu yordayan faktörler: İçedönüklük ve öz-düzenlemeli öğrenme

7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 10 September 2020

Pandemide Akademik Uyumu Yordayan Faktörler: İçedönüklük ve Özdüzenlemeli Öğrenme

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.202-207

Olumsuz Olaylar için Karşı Olgusal Düşünme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.239-241

Comparison of Career Centres Operating in State and Private/Foundation Universities

20. International Psychological Counseling and Guidance Congress, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Devlet Üniversiteleri İçin “kariyer Merkezi Modeli” Arayışı

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Rusya, Türkiye ve Kanada Yapımı Çizgi Filmlerin Bazı Kültürel Boyutlar Açısından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Türk - Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2018

Searching for a “Career Center Model” for Public Universities

20. International Psychological Counseling and Guidance Congress, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1

Beliren yetişkinlerin benlik kurgusunun incelenmesi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacı ve akademik güdülenme

2. International Academic Research Congress, ALANYA, Turkey, 06 October 2017

Classifiers of grade retention

7th International Conference on Humanities and Social Sciences, Prague, Czech Republic, 19 - 22 May 2017

Çalışma Yaşamından Okula: Okul Tükenmişliğine Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3254-3256

Anxiety Sensitivity and Need For Social Approval in University Students

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (Icosresse), 14 - 16 October 2016

Ben sorun çözebilirim BSÇ programının etkililiği Okul öncesi dönemi çocukları üzerinde bir araştırma

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.394-396

Okul Tükenmişlik Envanterinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Nitelikleri

13. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.1147-1149

Relationships between work related flow job satisfaction and burnout among public school teachers

International Conference on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 May 2015

The study of intrinsic motivation of Haitian middle and high school students

International Congress on Education for the future: Issues and Challenges, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.191-193

Üniversite öğrencilerinin akış deneyimlerinin incelenmesi

22. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.410

INPACT 2013 Investigation Of Primary School Students Optimism Level And Their School Perception

International Psychological Applications Conference and Trends, Madrid, Spain, 26 - 27 April 2013, pp.63-67

Does the school police project work? The effectiveness of the school police project in Ankara, Turkey

3rd World Conference on Educational Sciences, WCES-2011, İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.2481-2486 Sustainable Development identifier

An investigation of school burnout among Turkish student

World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29 - 31 October 2010

Futbol hakemlerinin kararları üzerinde seyirci sesinin etkisi

3. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Turkey, 9 - 11 January 2009

Sınırsız Mavi Öğretim Modülünün Psikolojik Temelleri ve İlköğretim Programlarıyla İlişkisi

1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 May 2007, pp.1407-1412

Bir Kişilik Özelliği Olarak Yılmazlık

1. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2001, pp.327-340

İlkokul öğrencilerinin okulla ilgili algıları

1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 1996, pp.377-395

Öğretmenlerin okullardaki tahripçilik vandalizm olgusuna karşı ideolojik yönelimleri

3. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 07 September 1996

Books & Book Chapters

Sosyal yardım algısı ve yoksulluk kültürü

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2010 Sustainable Development

Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

T.C. Basbakanlık Özürlüler Idaresi Baskanlığı, Ankara, 2009

Eğitimde Şiddet ve Güvenli Okullar

in: Güvenli Okullar, Adem Solak, Editor, Hegem Yayınları:16, pp.137-159, 2007

Eğitim Psikolojisi: Dünü, Bugünü ve Yarını

in: Türkiyede Eğitim Bilimleri Bir Bilanço Denemesi, Muhsin Hesapçıoğlu, Alpaslan Durmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.445-456, 2006

Uzlaşma ve Çatışma Yönetimi

in: Yöneticilerin Eğitimi Programı Ders Notları, Şakir Çınkır, Editor, EAUM Yayınları, No: 12, Ankara, pp.84-97, 2005

Eğitim Öğretimde Güdüleme (Motivasyon)

in: Yöneticilerin Eğitimi Programı Ders Notları, Şakir Çınkır, Editor, EAUM Yayınları, No: 12, Ankara, pp.112-121, 2005

Güdüleme kuramları

in: Yönetici Eğitimi Programı Ders Notları, Ali Balcı, Şener Büyüköztürk, Şakir Çınkır, Editor, EAUM Yayınları, No:7, Ankara, pp.92-105, 2002

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

2

Project

11

Thesis Advisory

43

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals