Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yaygın Tiroid Hastalıkları

actual medicine , vol.30, no.4, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemodiyalizin tiroid sintigrafisi ile iyot-131 tiroid uptake’i üzerine etkileri ve kronik böbrek yetmezliğinde tiroid hastalıklarının tanısında sintigrafinin yeri

3. Uluslararası Tıp Bı̇lı̇mlerı̇ ve Multı̇dı̇sı̇plı̇ner Yaklaşımlar Kongresı̇, ONLINE, Turkey, 02 December 2021, pp.162-169

LONG TERM OUTCOME OF FOLLICULAR VARIANT PAPILLARY THYROID CANCERS COMPARED TO CLASSICAL VARIANTS

86TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN THYROID ASSOCIATION, DENVER, United States Of America, 21 - 25 November 2016, vol.26, pp.1-129

AKROMEGALİ HASTALARINDA KANSER SIKLIĞI

38. ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Akromegalide GH ile IGF 1 diskordansı ve IGF 1 IGFBP 3 oranı

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 May 2016 - 15 May 2015

Hashimoto tiroiditli hastalarda vitamin D tedavisi hipotiroidizm gelişmesini azaltabilir

37. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ,06-10 MAYIS 2015 , ANTALYA, Turkey, 6 - 10 May 2015

Lobectomy May Not be Suitable for Patients with Follicular Neoplasm Cytology

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014

Primary Hyperparathyroidism Patients Have Low H-FABP Levels

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014

Plasma Ghrelin and PAI-1 Levels in Patients with Thyroid Carcinoma

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014

Cyclooxygenase-2 ( COX-2 ) Gene Polymorphism in Patients with Differentiated Thyroid Carcinomas

Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, Chicago, United States Of America, 21 - 24 June 2014

Vitamin D eksikliği olan hastalarda obezite patogenezinde ghrelinin rolü

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014

Are small adrenal incidentalomas solely a radiological nding

European Congress of Endocrinology 3-7 May 2014 Wroclaw,Poland., 3 - 07 May 2014

BASAL THYROGLOBULIN LEVELS MAY PREDICT RECURRENT AND PERSISTENT DISEASE IN DIFFERENTIATED THYROID CANCER (DTC)

37th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association, Leiden, Netherlands, 7 - 11 November 2013, vol.2, pp.75-194 identifier

Is there an increased risk for thrombosis in the patients with vitamin D deficiency?

The Endocrine Society's 95th Annual Meeting and Expo, San-Francisco, Costa Rica, 15 - 18 June 2013

Elastography in the differantial diagnosis of thyroid nodules in Hashimoto thyroiditis

The Endocrine Society’s 95th Annual Meeting Expo, June 15-18,2013-San Francisco, 15 - 18 June 2013

SUBAKUT TİROİDİT TANISINDA ELASTOSONOGRAFİNİN KULLANIMI

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Subakut tiroidit tanisinda elastosonografinin kullanimi

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

PROLAKTİNOMADA İŞTAH GHRELİN İLİŞKİSİ

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Prediyabette kardiyovasküler riskin değerlendirilmesinde osteoprotegerinin önemi var mi?

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Prolaktinomada iştah ghrelin ilişkisi

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, Kongre Kitabı, 296 P113, Antalya, Mayıs 2013, Turkey, 15 - 19 May 2013

Prediyabette kardiyovasküler riskin değerlendirilmesinde osteoprotegerinin önemi var mı

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Hipofiz Sempozyumu, Kongre Kitabı, 283 P096, Antalya, Mayıs 2013, Turkey, 15 - 19 May 2013

Subakut tiroidit tanısında elastosonografinin kullanımı

35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Turkey, 15 - 19 May 2013

Atypical early onset Werner’s syndrome

15th European Congress of Endocrinology, KOPENHAG, Denmark, 27 April - 01 May 2013

Fahr s disease with dystonia a case report

15th European Congress of Endocrinology, Copenhagen, Denmark, 27 April - 01 May 2013

Relationship between nodular thyroid disease and metabolic parameters in patients with acromegaly

The Endocrine Society's 94th Annual Meeting and Expo, Houston, United States Of America, 23 June 2012

Relationship between nodular thyroid disease and metabolic paramethers in patients with acromegaly

The Endocrine Society's 94th Annual Meeting & Expo, Meeting and Expo Guide, 64 P 749, Houston, Texas, June 2012, 23 - 26 June 2012

The Relationship between insulin resistance TSH and thyroid volume in patients with PCOS

The Endocrine Society’s 94th Annual Meeting Expo, June 23-26,2012-Houston,Texas, 23 - 26 June 2012

Serum Nesfatin 1 Levels in the Overt and Subclinical Hyperthyroidism

The 15th International Congress of Endocrinology 14th European Congress of Endocrinology. ICE/ECE 2012 Florence, Italy, 5 - 09 May 2012

The presence of thyroid nodules in our morbid obese patients and its relation with metabolic parameters

The 15th International Congress of Endocrinology and the 14th European Congress of Endocrinology, 29 P 1314, Florence, Italy, May 2012, 5 - 09 May 2012

Elastography in the differential diagnosis of thyroid nodules

The 15th International Congress of Endocrinology and the 14th European Congress of Endocrinology, Florence, Italy, 5-9 May 2012, 5 - 09 May 2012

Polikistik over sendromlu hastalarda tiroid volümü insülin direnci ve LH nın tirotropik etkisi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,11-15 Nisan 2012, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

Obstüriktif uyku apnesi ile plazma leptin düzeyleri ve karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişki

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,11-15 NİSAN 2012, ANTALYA, Turkey, 11 - 15 April 2012

Tiroid nodüllerinin ayirici tanisinda elastografi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

Vitamin D eksikliğinde non tiroidal hastalık sendromu ve tiroid volümünün değerlendirilmesi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,11-15 Nisan 2012, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

Tiroid kanseri hastalarında insulin direnci varlığı ve vitamin D3 düzeyleri

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi,11-15 Nisan 2012, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2012

Tiroid Kanserli Vakalarımız

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2011

Obez olan tip 2 diabetes mellitus hastalarında exenatid kullanan vakalarımız

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Akromegali hastalarında tiroid nodüllerinin insülin direnci ve hormonal düzeylerle ilişkisi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 206 P 187, Ekim 2011, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Prolaktinoma tanılı hastalarımızda metabolik değerlendirme

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 205 P 186, Belek, Antalya, Ekim 2011, Turkey, 12 - 16 October 2011

Non fonksiyoneladrenal insidentalomalı hastaların demografik ve klinik özellikleri 1 yıllık takip

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 227 P 222, Belek, Antalya, Ekim 2011, Turkey, 12 - 16 October 2011

Visseral yağ miktarının obstruktif uyku apneli hastalarda insülin direncive bazı kardiovasküler risk blirteçleri üzerine etkisi

32. Türkiye Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 128 P 096, Antalya, Ekim 2010, Turkey, 13 - 17 October 2010

HİPERTİROİDİ VE HİPOTİROİDİDE BEYİN NATRİÜRETİK PEPTİD SEVİYELERİ

29. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 September 2006

Polikistik over sendromunda ortalama trombosit hacmi

29.Türkiye Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi, Turkey, 6 - 10 September 2006

Hipotiroid hastalarda fiberden zengin ekmek tüketimi TSH seviyelerini etkileyebilir

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 September 2006

Autoimmune Thyroid disease patients may have different personality trait

31th Annual Meeting of the European Thyroid Association (ETA), Naples, Italy, 2 - 06 September 2006

The effects of hemodialysis on thyroid scintigraphy and radioiodine uptake in patients with chronic renal failure

7th International Congress of Nuclear Oncology and 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2006, vol.15, pp.43-44

The clearance pattern of iodine-131 in patient with chronic renal failure differences from normal subject

7th International Congress of Nuclear Oncology and 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2006, vol.15, pp.43

Our experiences on the radioiodine theraphy for differentiated thyroid carcinoma in two patients with chronic renal failure

7th International Congress of Nuclear Oncology and 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2006, vol.15, pp.44

Raloksifen tedavisinin trombosit fonksiyonları üzerine etkisi

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 September 2005

MEAN PLATELET VOLUME IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND OBESITY

European Congress of Endocrinology, Göteborg, Sweden, 3 - 07 September 2005, pp.75

THYROTOXICOSIS FACTITIA AT AN ATYPICAL AGE

European Congress of Endocrinology, Göteborg, Sweden, 3 - 07 September 2005, pp.258

Pitüiter beze metastaz yapan papiller tiroid karsinomlu bir olgu

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 29 September 2005

Metrics

Publication

379

Citation (WoS)

1729

H-Index (WoS)

24

Citation (Scopus)

2001

H-Index (Scopus)

24

Project

4

Thesis Advisory

5

Open Access

37
UN Sustainable Development Goals