Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Eozinofilik Pnömoni: Bir Olgu İle

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 24 - 28 May 2022

Çok Yaşlı Hasta Grubunda Yoğun Bakım Yatışı Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoniler

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi, 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, Turkey, 6 - 09 December 2021

ÇOK YAŞLI HASTA GRUBUNDA YOĞUN BAKIM YATIŞI GEREKTIREN TOPLUM KÖKENLI PNÖMONILER

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğunbakım Kongresi, Turkey, 6 - 09 December 2021

Covid Pnömonisi ile Karışan Rinovirüs Pnömonisi

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2021

Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Saptanan Hastaların Özellikleri

Solunum 2021 Digital. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2021

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ve Tromboz

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Turkey, 7 - 10 October 2021

İki Farklı Lenfanjioleiomyomatozis Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Turkey, 7 - 10 October 2021

İNATÇI ATEŞLE BAŞVURAN GENÇ KADIN HASTA

Toraks 2019, Turkey, 10 - 14 April 2019

Amiadarona Bağlı Akciğer Toksisitesi; Bir Olgu ile

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2015

Kronik Lenfositer Losemi Tanılı Olguda İlaca Bağlı Plevral Efüzyon

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2015

Atypical BAL Findings in Hypersensitivity Pneumonitis

3rd Combined WASOGBAL Meeting, 11th WASOG Meeting and 13th International Conference on BAL, Turkey, 8 - 11 October 2014

Rapidly progressive interstitial infiltrates in a young male patients

3rd Combined WASOGBAL Meeting, 11th WASOG Meeting and 13th International Conference on BAL, Turkey, 8 - 11 October 2014

Books & Book Chapters

Nöromusküler Hastalıklar ve Akciğer

in: Sistemik Hastalıklar ve Akciğer, Ersin Günay,Hilmi Erdem Sümbül, Editor, Dünya Yayınları, Ankara, pp.105-117, 2023

Interventional pulmonology

in: Airway diseases, Cemal Cingi,Arzu Yorgancıoğlu,Nuray Bayar Muluk,Alvaro A. Cruz, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.1-37, 2023 Creative Commons License

Kistik Fibrozis

in: Goldman-Cecil Medicine 26. Baskı, Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.544-548, 2023

Akut bronşit ve trakeit

in: Goldman-Cecil Medicine 26. Baskı, Serhat Ünal,Sevgi Saryal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.590-592, 2023

Solunum Kontrolüyle İlişkili Hastalıklar

in: Goldman-Cecil Medicine, 26. Baskı, Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.524-527, 2023

Alfa-1 Antitripsin Eksikliği ile İlişkili KOAH

in: Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Kitapları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Karadeniz G,Yazar EE,Çörtük M, Editor, Dünya Yayınları, Ankara, pp.134-148, 2022 Creative Commons License

Yaşlı Hastada Solunum Sistemi Muayenesi

in: İç Hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi, Gökgöz Zafer,Kalkan Çağdaş, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.1421-1434, 2022

Preoperatif Değerlendirmede Solunum Fonksiyon Testleri

in: Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Özel Sayı Solunum Fonksiyon Testleri: Klinik Uygulamalar, sevgi saryal,Öznur yıldız, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.72-78, 2022

Göğüs Hastalıklarında Teletıp Uygulamaları

in: Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları Özel Sayı Göğüs Hastalıkları ve Gelecek, Erbaycu AE, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.42-46, 2022

Solunum Sistemi ve Yaşlanma

in: İç Hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi, Gökgöz Zafer, Kalkan Çağdaş, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.1411-1420, 2022

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve Solunum Yetmezliği

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Zekeriya Ülger; Ü. Deniz Erdinçler; Mehmet Akif Karan, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.389-400, 2021

COVID-19 Pnömonisi

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.202-212, 2021

COVID-19 Sürecinde Biyobelirteç Olarak D-Dimer

in: Türkiye Klinikleri- COVID -19 Sürecinde Biyobelirteçlerin Klinik Pratikte Kullanımı, Meltem Kurt Yüksel, Editor, Dijital Akademi, pp.70-73, 2021

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve Solunum Yetmezliği

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Zekeriya Ülger, Ü. Deniz Erdinçler, Mehmet Akif Karan, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.389-400, 2021