Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2014 Associate Professor

  Ankara University, Ankara Tıp Fakültesi

Courses

 • Undergraduate Klinik mikrobioloji Laboratuvar

 • Undergraduate Tıbbi mikrobiyoloji

 • Postgraduate Tıbbi Mikrobiyoloji

 • Associate Degree Mikrobiyal İdentifikasyon Amacıyla Kullanılan Moleküler Yöntemler

 • Associate Degree FLORESAN ANTİKOR (İMMUNOFLORESANS) DENEYLERİ

 • Associate Degree BEYİN OMURİLİK SIVISININ(BOS) MiKROBİYOLOJİKİNCELENMESİ

 • Undergraduate Varicella zoster ve EBV

 • Undergraduate Son yıllarda önem kazanan mikroorganizmalar

 • Undergraduate Viral enfeksiyonların tanı yöntemleri

 • Associate Degree SİNDİRİM SİSTEMİENFEKSİYONLARININMİKROBİYOLOJİK İNCELENMESİ

 • Undergraduate Mikrobiyolojik inceleme için örnek alınması, saklanması ve trasnportu

 • Associate Degree ÜST SOLUNUM YOLLARIENFEKSİYONLARININMİKROBİYOLOJİK TANISI

 • Associate Degree Mikrobiyoloji Labaratuvarlarında Güvenlik

 • Undergraduate Probleme dayalı

 • Associate Degree Genital sistem infeksiyonlarının tanısı

 • Undergraduate Bakteriyofajlar

 • Associate Degree KANIN MİKROBİYOLOJİKİNCELENMESİ

 • Undergraduate Virüs genetiği

 • Associate Degree ALT SOLUNUM YOLLARIENFEKSİYONLARININMİKROBİYOLOJİK TANISI

 • Undergraduate Kızamık, Kızamıkçık