Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Mormon Kilisesinde Eğitim

Dini Araştırmalar , vol.15, no.41, pp.36-58, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yehova Şahitlerinde Din ve Din Eğitimi Üzerine Bir değerlendirme

Uluslararası İnsani değerlerin yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, pp.149-162

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye de Zorunlu ve Seçmeli Din Dersleri

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye de Zorunlu ve Seçmeli Din Dersleri

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Divinity Program in English

Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2015

Elective Religious Courses in Turkey

Religiöse Bildung und Interkulturelles Lernen, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2015

International Divinity Program

Religiöse Bildung und Interkulturelles Lernen, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2015

Dini Öğrenme Modelinin Çok Dinli Çokkültürlü Toplumlardaki Tezahürleri

24. Eğitim Bilmleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 19 April 2015

Amişlerin Din, Değer ve Din Eğitimi Anlayışları Üzerine Bir Değerlendirme

Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 November 2013, pp.325-337

UZAKTAN EĞİTİMİN İLAHİYAT ALANINA YANSIMALARI İLİTAM

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.2, pp.1520-1527

Books & Book Chapters

Religion, Faith, and Spirituality in Youth (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Eryaman M. Yunus (Regonal Edtor),Tlleczek Kate (Edtor n Chef), Editor, Bloomsbury Digital Resources, London, pp.1-8, 2022

21. Yüzyılda Okul öncesi Din ve Değer Eğitiminde Dönüşüm ihtiyacı

in: 2023'e Doğru Türk Eğitimine Görüş ve Öneriler, Şahin kızılabdullah,Ümit polat, Editor, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.43-49, 2021

GENÇLERİN DİN ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: 2023'E DOĞRU TÜRK EĞİTİMİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER, Şahin Kızılabdullah-Ümit Polat, Editor, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yayınları, Ankara, pp.38-43, 2021

Kavramsal Çerçeve: Eğitim, Öğretim ve Din

in: Din Eğitimi El kitabı, Recai Doğan-Remziye Ege, Editor, Grafiker, Ankara, pp.41-56, 2017

Din Eğitimi ve Öğretiminin Temelleri

in: Din Eğitimi, Mustafa Köylü-Nurullah Altaş, Editor, Ensar Yayıncılık, Ankara, pp.70-131, 2017

Veränderte Wahrnehmung des Anderen Werkstattbericht zu einer Studie an der Universität Ankara

in: Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen, André Ritter, Jörg Imran Schröter,Cemal Tosun, Editor, Waxmann, Münster, pp.185-200, 2017

Global perspectives Turkey

in: Religion and Nationhood Insider and outsider perspectiveson Religious Education in England, Brian Gates, Editor, Mohr Siebeck, Tübingen, pp.423-430, 2016

Ahlak Öğretiminde Aile: Vicdan Örneğinde Bir Model Denemesi

in: Geçmişten Geleceğe Ahlak, Asife Ünal, Editor, Bartın Üniversitesi Yayınları, Bartın, pp.247-261, 2015

Cami Dışı Din Hizmetleri

in: Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Doğan Recai, Ege Remziye, Editor, Grafiker, Ankara, pp.133-155, 2015

Din Öğretiminde Planlama ve Ölçme-Değerlendirme

in: Düşünen Sınıflar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Cemal Tosun-Mizrap Polat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.56-78, 2015

An Assesment on the Amish Understanding of Religion, Value and Religious Education

in: Theological and Social Perspectives on Islamic Religious Education, Mizrap Polat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.113-127, 2014

Çalışma/Boş Zaman

in: Temel Sosyolojik Dikotomiler, İhsan Çapçıoğlu, Editor, Atıf Yayınları, İstanbul, pp.528-545, 2014

Din ve Aile

in: Din Sosyolojisi Çağdaş Gelişmeler, İhsan Çapcıoğlu, Editor, İMGE, Ankara, pp.67-90, 2012

Education and Religious Education in the Islamic Education Classics

in: Islamiche Theologie und Religionspadagogik, Cemal Tosun -Mizrap Polat, Editor, PETERLANG, Frankfurt, pp.33-66, 2010

a Name from al-Asma al-Husna, "al-Mumin": Its Plays in the Religious Education and a sample for teaching it

in: Islamiche Theologie und Religionspadagogik, Cemal Tosun-Mizrap polat, Editor, Peterlang, Frankfurt, pp.89-104, 2010

Metrics

Publication

45

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

7

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals