Academic and Administrative Experience

Non Academic Experience

 • 2010 - Continues Profesör Doktor

  Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD

 • 2004 - 2010 Doçent Doktor

  Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD

 • 2000 - 2004 Yardımcı Doçent Doktor

  Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD

 • 1996 - 2000 Uzman Doktor

  Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD

 • 1992 - 1996 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD

 • 1991 - 1992 Pratisyen hekim

  TC Sağlık Bakanlığı Gaziantep İli Ünaladı Sağlık Ocağı

Courses

 • Undergraduate Spor ve Kalp- Profesyonel sporcularda spora katılım öncesi değerlendirmeler

 • Undergraduate Spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri

 • Undergraduate Sık görülen spor yaralanmaları

 • Undergraduate Common sports injuries

 • Undergraduate SIK GÖRÜLEN SPOR YARALANMALARI

 • Undergraduate Diz muayenesi

 • Doctorate Spor yaralanmaları

 • Undergraduate Examination of knee joint

 • Undergraduate SPORA KATILIM ÖNCESİ SAĞLIK DEĞERLENDİRMELERİ

 • Undergraduate Takım Doktorluğu

 • Undergraduate Olgularla spor yaralanmaları

 • Undergraduate Case discussion

 • Undergraduate Diz muayeneleri

 • Undergraduate Pre-participation examinations

 • Undergraduate Fiizksel Aktivite ve Sağlık

 • Undergraduate Fiziksel Aktivite Sağlık İlişkisi

 • Undergraduate Fiziksel Aktivite ile Sağlık İlişkisi

 • Undergraduate Omuz Muayeneleri