Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmplant Destekli Hareketli Bölümlü Protez Uygulanan Hastalarda Memnuniyet Değerlendirmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023

İki farklı yapıda rezin esaslı yapıştırma simanının kullanım sürelerine bağlı yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 08 Eylül – 11 Eylül 2022, İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022

Aşırı kron kaybı olan dişin tek seansta restorasyonu

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi 20-21 Şubat 2020, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

Metrics

Publication

4