Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pakikoroid Spektrum Hastalıklarda Koroid Vaskülarite İndeksinin ve Cut-off Değerlerinin Tanımlanması

Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Sempozyumu Bileşik Toplantısı, Turkey, 9 - 13 December 2020

Göz içi tümörlerinde pars plana vitrektomi ile tümör endobiyopsisi

Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 08 November 2015

Göz İçi Tümörlerinde Pars Plana Vitrektomi İle Tümör Endobiyopsisi

Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

pediatric ocular rosacea

12th ISOPT clinical, 9 - 12 July 2015

Pediyatrik yaş grubunda oküler rozasea

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Books & Book Chapters

Miyopik Dejenerasyon

in: Retina Hastalıklarında OKT ve OKTA, Ehler Justis P., Modi Yasha, Srivastava Sunil K., Kaiser Peter K. (Çeviri Editörü: Hakan Özdemir), Editor, Wolters Kluwer (Anadolu Kitapevi), Ankara, pp.138-142, 2023

Advances in Ocular Imaging

in: Turkiye Klinikleri Ophthalmology - Special Topics: An Update on the Management of Vitreoretinal Diseases, TONGALP H. TEZEL, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.1-10, 2023

Anjioid Streaks

in: Retina Hastalıklarında OKT ve OKTA, Ehler Justis P., Modi Yasha, Srivastava Sunil K., Kaiser Peter K. (Çeviri Editörü: Hakan Özdemir), Editor, Wolters Kluwer (Anadolu Kitapevi), Ankara, pp.133-137, 2023

9. Optik koherens tomografi anjiyografi

in: Retina “Temel Retina Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar”, GÜRELİK GÖKHAN, Editor, Anadolu Kitabevi, Ankara, pp.95-115, 2022

Fundus Fotoğrafı ve Fundus Otofloresans

in: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Oruç Dündar Sema, Kayıkçıoğlu Özcan, Özdemir Hakan, Ünlü Nurten, Yazar Zeliha, Editor, Anadolu Kitabevi / Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, pp.131-143, 2022

Optik Koherens Tomografi-Anjiyografi

in: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Oruç Dündar Sema, Kayıkçıoğlu Özcan, Özdemir Hakan, Ünlü Nurten, Yazar Zeliha, Editor, Anadolu Kitabevi / Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, pp.181-197, 2022

Vitrektomi

in: Oftalmoloji, YANOFF MYRON, DUKER JAY S. (Çeviri Editörü: Ali Osman Saatçi), Editor, Elsevier (Çeviri: Güneş Tıp Kitabevi), Ankara, pp.474-478, 2022

7. Pakikoroid Hastalıklar

in: Retina “Temel Retina Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar”, GÜRELİK GÖKHAN, Editor, Anadolu Kitabevi, Ankara, pp.377-393, 2022

Oküler Yüzey Savunma Mekanizmaları

in: Oküler Enfeksiyonlar Güncel Tanı ve Tedavi, Yiğit Ulviye, Yüzbaşıoğlu Erdal, Editor, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, pp.7-12, 2021

Gözkapağı Enfeksiyonları

in: Oküler Enfeksiyonlar Güncel Tanı ve Tedavi, Yiğit Ulviye, Yüzbaşıoğlu Erdal, Editor, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, pp.99-104, 2021

Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu

in: Klinik Oftalmoloji: Renkli Atlas ve Genel Bakış - Retina , Atilla Huban, Yalçındağ Nilüfer, Editor, Wolters Kluver (EMA Tıp Kitabevi), İstanbul, pp.2-47, 2021

Konjenital ve Pediatrik Retina Hastalıkları

in: Klinik Oftalmoloji: Renkli Atlas ve Genel Bakış - Retina , Atilla Huban, Yalçındağ Nilüfer, Editor, Wolters Kluver (EMA Tıp Kitabevi), İstanbul, pp.292-337, 2021

Fasial Paralizide Tedavi Yaklaşımları

in: Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Sayısı: Oküloplastik cerrahide güncel yaklaşımlar, GÜRDAL CANAN, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.32-39, 2018

Glokomda Lazer Cerrahisinin İlkeleri

in: Shields Textbook of Glaucoma Türkçesi, R. Rand Allingham, Karim F. Damji, Sharon Freedman, Sayoko E. Moroi, Douglas J. Rhee, Editor, Wolters Kluwer (Hiper Tıp), pp.448-451, 2014

Metrics

Publication

121

Citation (WoS)

286

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

329

H-Index (Scopus)

10

Citation (Scholar)

5

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals