Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Transfüzyon her zaman hayat kurtarır mı?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2021

Kalp Cerrahisinde ROTEM kılavuzluğunda koagülasyon yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2021

Mitral yetersizlik tedavisinde 2020 yılı uzlaşması ve anestezi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2021

prosedürel sedasyon

prosedüral sedasyon eğitimi, 30 November 2019

Heparin Alternatifleri ve Kullanım Kuralları

V. Perfüzyon Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 November 2019

Postoperatif Sağkalımla İlişkili Problemler

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019

Vazopleji

XXV. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2019

Timektomi operasyonundan sonra korkulan bir komplikasyon: Myastenik kriz

Göğüs Kalp Damar Anestezi vec Yoğun Bakım Derneği 25. Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 22 April 2019

Fontan dolaşımlı anne ve bebeği

27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2019

Approach to the bleeding patient

ARUD 2019: VI. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri, İzmir, Turkey, 03 April 2019

Videolaringoskopa adaptasyon sürecinin iki farklı eğitim şekliyle karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Turkey, 07 November 2018 - 11 November 2019

Erişkin kalp cerrahisinde kan koruma yöntemleri

IV. Perfüzyon Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2017

Myastenia Gravis li Hastamızda Anestezi Tecrübemiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisinde Kanülasyon Komplikasyonları

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

TAVİ de Anestezi Yönetimi: Genel Anestezi mi, Bilinçli Sedasyon mu?

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

Kanamamak için Fibrinojen Kullanalım mı?

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

Total Yapay Kalp Desteği Olan Hastada Nonkardiyak Cerrahilerde Anestezi Deneyimlerimiz

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 28 May 2017

SUTURELESS AORTIC VALVE REPLACEMENT WITH CONCOMITANT VALVE SURGERY

MIRC 2017. 3. MINIMAL INVAZIV AND ROBOTIC CARDIOVASCULAR SURGERY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

AV Tam Blok Gelişen Duchene Müsküler Distrofi Tanılı Olguda Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongres, Turkey, 26 - 30 October 2016

Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Ventilatör ayarları

2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2016

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Trakeal Stenoz Nedenli Beklenmedik Zor Entübasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 December 2015

Erken dönemde dantrolen ile tedavi edilen malign hipertermi olgu sunumu

21. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

Erken Dönemde Dantrolen İle Tedavi Edilen Malign Hipertermi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Turkey, 23 - 26 April 2015

Perkütan yolla ASD kapatılması sırasında oluşan sol atrial embolizasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi 2012, Turkey, 7 - 11 November 2012

Haddad sendromu ve anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

Hasta Kan Yönetimi

in: ERAS Kitabı - Kanıta Dayalı Cerrahi, Gündoğdu R.Haldun, Alkış Neslihan, Editor, Bayt Yayınları, pp.47-50, 2023

Modern Anestezi Yönetimi

in: ERAS Kitabı - Kanıta Dayalı Cerrahi, Gündoğdu R.Haldun, Alkış Neslihan, Editor, Bayt Yayınları, pp.81-90, 2023

Solunuma Yardımcı Cihazlar

in: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür Prof. Dr. Ülkü Nesrin Demirsoy Prof. Dr. Belma Füsun Köseoğlu, Editor, US Akademi, pp.667-674, 2022

Anestezi uygulamalarında kişisel koruyucu ekipmanlar ve peroperatif yönetim

in: COVİD-19, Memikoğlu Osman, Genç Volkan, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.145-152, 2020 Sustainable Development

Kardiyak Cerrahi Sonrası Sedasyon ve Analjezi

in: Sedasyon ve Analjezi, Özcengiz Dilek, Birbiçer Handan, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.253-262, 2019

Kalbin Ultrasonografik Değerlendirilmesi (Ekokardiyografi)

in: Klinik Anestezide Ultrasonografi, Prof.Dr.Ömer Kurtipek, Prof.Dr.Neslihan Alkış, Prof.Dr.Berrin Işık, Prof.Dr.Zekeriyya Alanoğlu, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.53-83, 2019

Kan Transfüzyonu

in: Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi, Çiğdem Evren Denker, Editor, Wolters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins, pp.534-547, 2014

Kardiyopulmoner Bypass Sırasında ve Sonrasında Koagülasyon Yönetimi

in: Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi, Çiğdem Evren Denker, Editor, Wolters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins, pp.548-570, 2014

Transözafageal Ekokardiyografi

in: Pratik Yaklaşım ile Kardiyak Anestezi, Çiğdem Evren Denker, Editor, Wolters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins, pp.156-178, 2014

Havayolu Yönetimi

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.89-100, 2013

Preoperatif Değerlendirme

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.51-62, 2013

Monitörizasyon ve Ekipman

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.75-88, 2013

Genitoüriner Cerrahi Anestezisi

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.341-346, 2013

Fizyoloji ve Anestezi

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.27-50, 2013

Yoğun Bakım

in: First Aid For The Anesthesiology BoardsAnesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları için Başarılı Olanların Kılavuzu, Yüksel Keçik, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, McGraw-Hill, pp.299-318, 2013

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

596

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

647

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

169

H-Index (Scholar)

5

Project

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals