Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1998 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 1990 - 1998 Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 1987 - 1991 Assistant Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - 2023 Head of Department

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2017 - 2023 Head of Department

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2008 - 2011 Head of Department

  Ankara University

 • 2007 - 2010 Head of Department

  Ankara University

Courses

 • Doctorate Kontrollü Salım Mekanizması ve İlaç Hedefleme

 • Postgraduate İlaçlardan Salım Kinetikleri

 • Doctorate Kontrollü Salım Sağlayan İlaç Sistemleri

 • Undergraduate Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

 • Undergraduate Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik tayinlerinde ve dozaj formu tasarımında çözünme hızı tayinleri önemi

 • Undergraduate Farmasötik teknoloji 7.yy teo

 • Undergraduate Farmasötik teknoloji lisans teo

 • Undergraduate FARM.TEK.7.YY

 • Undergraduate farm teknoloji 7.yy pratik

 • Undergraduate araştırma projesi pratik

 • Undergraduate farmasötik teknoloji pratik 7.-8.yy

 • Undergraduate KONTROLLÜ SALIM YAPAN SİSTEMLER VE SALIM MEKANİZMALARI

 • Doctorate SÜREKLİ ETKİ SAĞAYAN İLAÇ ŞEKİLLERİ

 • Undergraduate FARM.TEK 8. YY

 • Undergraduate FARM.TEK.7.YY AYKIRI YARIYIL

 • Undergraduate FARM.TEK 5. YY

Advising Theses