Education Information

Education Information

 • 1979 - 1984 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr), Turkey

 • 1974 - 1979 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 1984 Doctorate

  matris tipi preparatlardan salıverilme kinetiğiüzerinde araştırmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr)