Publications & Works

Articles Published in Other Journals

WOMAN FIGURE IN RUSSIAN AND TURKIC FOLKLORE

IDIL SANAT VE DIL DERGISI , vol.6, no.36, pp.2155-2170, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

-Mış Ekinin Çeşitli Dilbilimsel İşlevleri ve Rus Dilinde Çeviri Karşılıkları

V. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.573-583

Books & Book Chapters

ALTAY TÜRKLERİNDE HAYVANCILIKLA İLGİLİ BÜYÜ VE ALKIŞLAR

in: Türk Dünyası Halkbilimi, Dr. Halil Çetin, Editor, Bengü Yayıncılık, Ankara, pp.208-226, 2024

Azerbaycan Âşıklık Geleneği Bağlamında Kadın Saz ve Söz Ustaları

in: Türk Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel, Prof.Dr. Ömür Ceylan Prof.Dr. Hakan Yekbaş, Editor, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Sivas, pp.209-223, 2023

Rus Halk Masalları ya da Kadim Rusya’ya Bir Serüven.

in: Doğudan Batıya Masalın Serüveni: Dünya Masalları, Fatma Ahsen Turan,Habibe Yazıcı Ersoy,Şengül Demirel, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.393-447, 2022

Slav Mitolojisi Bölümü: Slav Mitolojisinde Animistik Düşünce ve Büyü.

in: Batı ve Doğu Mitolojisi., Esra Kökdemir,Ayşe Gül Fidan, Editor, Delta Kültür Yayınevi, Ankara, pp.111-129, 2018