Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbn Sa’xxd’xxın Yaşadığı Döenm ve Çevre

İbn Sa’d Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 May 2014, pp.25-68

Endülüs Sanat ve Mimarisine Dair

VI. Dinî Yayınlar Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2013

Endülüs Emevileri Döneminde Hz. Ali ile İlgili Yaklaşımlar

HayatıKişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, Turkey, 08 October 2004 - 10 October 2014

Books & Book Chapters

Endülüs’te Su Kültürü

in: Tarihçiliğe Adanan Bir Ömür-Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’ya Armağan, Eyüp Baş, Halide Aslan, Editor, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, pp.205-216, 2022

Batı’da Hz. Peygamber’in Siretine Dair Literatür

in: İslâm Tarihi Yazıcılığına Dair Araştırmalar-Prof. Dr. İbrahim Sarıçam Armağan Kitabı, Mehmet Özdemir, İrfan Aycan, Seyfettin Erşahin, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.389-454, 2022

Endülüs

İSAM, İstanbul, 2020

İlahiyatsız Yıllar (1933-1949)

in: Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı, Eyüp Baş, Halide Aslan, Rabiye Çetin, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.37-48, 2019

La Conversion Al Islam De Los Turcos

in: Turquia y Los Turcos Historia y Cultura, Mehmet Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp, Mehmet Özdemir, Nusret Çam, Editor, La universidad De Ankara, Ankara, pp.43-50, 2019

El Imperio Selyucida y Su Avance Hacia el Oeste (1040-1308)

in: Turquia y Los Turcos Historia y Cultura, Mustafa Necati Kutlu, Ertuğrul Önalp, Mehmet Özdemir, Nusret Çam, Editor, La Universidad de Ankara, Ankara, pp.57-64, 2019

Endülüs’te Hilafet Tecrübesi

in: Geçmişten Günümüze Hilafet, M. Sabri Küçükaşcı, Ali Satan, Abdülkadir Macit, Editor, İLEM, İstanbul, pp.115-132, 2019

Hazreti Muhamedi

in: Imam Ebu Mansur Maturidiu -Jeta, Vepra Dhe Doktrina-, Şaban Ali Düzgün, Editor, LOGOS.A, Shkup, pp.95-136, 2019

Hz. Peygember (SAS) ve Temel İnsani Değerler

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti C.1 Hz. Peygamber Dönemi, Hüseyin Algül, Rıza Savaş, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.695-740, 2018

Batı Emevileri (Endülüs)

in: İslam Tarihi El Kitabı, Eyup Baş, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.397-456, 2018

Batı’da Siret Çalışmaları

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti C.1, Hz. Peygamber Dönemi, Hüseyin Algül, Rıza Savaş, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.777-810, 2018

Endülüs'te Hıristiyanlığa Yönelik Reddiyeler

in: Prof Dr Abdurrahman Küçük e Armağan, Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Editor, Berikan Yayınevi, pp.431-450, 2016

Ekonomik Hayat

in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Nesimi Yazıcı, Nusret Çam, Editor, ankuzem, pp.179-213, 2005

Episodes in the Encyclopedia

DİA, 36. Cilt

TDV Yayınları, pp.105-106, 2009

DİA 19. Cilt

TDV Yayınları, pp.413-414, 1999

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayınları, pp., 1999

DİA 16 Cilt

TDV Yayınları, pp.288-288, 1997

Diyanet İşleri Ansiklopedisi

TDV Yayınları, pp.113-114, 1996

Metrics

Publication

38

Project

2

Thesis Advisory

26

Open Access

5