Prof. MUHAMMET MUSTAFA ÇAKMAKLIOĞLU


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tasavvuf Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Email: mcakmaklioglu@ankara.edu.tr
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/mcakmaklioglu
Office: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Address: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/Ankara

Metrics

Publication

45

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

8

Education Information

1999 - 2005

1999 - 2005

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1990 - 1995

1990 - 1995

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye Göre Dil-Hakikat İlişkisi, Marifetin İfadesi Sorunu

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr)

1998

1998

Postgraduate

Hüsameddin Bitlisi`nin ”Kitabu`n-Nusus” İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Associate Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Associate Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

1998 - 2008

1998 - 2008

Research Assistant

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Head of Department

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, İlahiyat, İslam Bilimleri

2012 - 2014

2012 - 2014

Manager of Research and Application Center

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2012 - 2014

2012 - 2014

Head of Department

Erciyes University

2008 - 2011

2008 - 2011

Head of Department

Erciyes University

Courses

Doctorate

Doctorate

Tasavvufi Yorum Yöntemi

Postgraduate

Postgraduate

İbn Arabi Düşüncesinin Esasları

Postgraduate

Postgraduate

Tasavvufi Ahlak Nazariyeleri

Doctorate

Doctorate

Sufi Bilgi Nazariyesi İle İlgili Kavramlar

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf

Postgraduate

Postgraduate

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Doctorate

Doctorate

Tasavvufta Vücud Nazariyeleri

Doctorate

Doctorate

Tasavvufi Tecrübenin Temel Özellikleri

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf II

Postgraduate

Postgraduate

Tasavvufi Metin Şerhleri

Undergraduate

Undergraduate

Tasavvuf I

Doctorate

Doctorate

Sufi Tecrübenin Epistemolojisi

Undergraduate

Undergraduate

History of Sufism

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

Undergraduate

Undergraduate

Arabic Texts in Sıfism

Doctorate

Doctorate

Sufilerin Tevil Anlayışı

Undergraduate

Undergraduate

Contemporary Sufi Trends

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

İşlevselliği Açısından Tasavvufi Ahlak Nazariyesi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Ahlak ve Değerler Sempozyumu, Bişkek/Kırgızistan 2017., Bishkek, Kyrgyzstan, 26 - 27 September 2017, pp.117-126

2019

2019

“Sûfî ya da Fakir”: Aşırı Dünyevîleşme Sorununa Karşı Tasavvufî Bakış Açısıyla Fakirlik”,

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Uluslararası “V. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (ESS-2019), 17-21 Nisan 2019, Alanya/Antalya, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.609-618

2018

2018

HOCA AHMET YESEVÎ’NİN DÖNEMİNDEKİ DÎNÎ-AHLÂKÎ YOZLAŞMAYAYÖNELİK ELEŞTİREL YAKLAŞIMI

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Orta Asta Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018, pp.351-367

2018

2018

ORTA ASYA’DA DİNİ-TOPLUMSAL KİMLİĞİN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK HANEFİ-MATURİDİ-YESEVİLİK-Tarihsel Arka Plan-

GÖKALP Y., ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, Göç, Yoksulluk ve Kimlik, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 20 April 2018, pp.1092-1105

2018

2018

İslâm Akâidini Öğretim Aracı Olarak Şiir: Kasidetü’l-Emâlî Örneği

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, Oş, Kyrgyzstan, 10 - 11 May 2018, pp.173-183

2018

2018

DİN-AHLAK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİNDARLIK VE DERÛNÎLİK: ŞEKİLCİ VE YÜZEYSEL DİNDARLIK SORUNUNUN TASAVVUFÎ PERSPEKTİFTEN ANALİZİ

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

IV:. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (IV. ULUSLARARASI DİN BİLİMLERİ SEMPOZYUMU), Alanya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.7-26

2017

2017

İSMAIL RUSÛHÎ ANKARAVÎ’NIN EL-HIKEMÜ’L-MÜNDERICE FI ŞERHI’L-MÜNFERICE ADLI ŞERHI VE TASAVVUFÎ MUHTEVASI

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2017, pp.461-474

2016

2016

Hacı Bayram ı Veli nin Halifesi Yusuf Hakîkî Baba ya Göre Aşk ı Hakîkî

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2016, pp.911-938

2015

2015

Dâvud el Kayserî ye Göre Sufi Epistemolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak Keşf ve Türleri

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Uluslararası Davud el-Kayseri Sempozyumu, İznik/Bursa, Turkey, 9 - 10 May 2015

2008

2008

“İbn Arabi’ye Göre Gerçek Mutluluğa Erişmenin Yolu: Kimyâu’s-Saâde”

Çakmaklıoğlu M. M.

Uluslararası Modern Çağ ve İbn Arabi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 28 May 2008, pp.191-210

2009

2009

“Şems-Mevlânâ Buluşmasının Tasavvufî Tecrübe Açısından Değeri”

Çakmaklıoğlu M. M.

(Uluslararası Şems-i Tebrîzî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 16 December 2009, pp.383-408

Books & Book Chapters

2023

2023

Gezgin Bir Derviş: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu Hocamızın Hayatında Seyahat

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu'na Armağan, Mustafa Aşkar, Mehmet Yıldız, Editor, İlâhiyât Yayınları, Ankara, pp.111-114, 2023

2023

2023

Tasavvufî Düşüncede Bir “Bilme/Olma” Metodu Olarak “Yolculuk”

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu'na Armağan, Mustafa Aşkar, Mehmet Yıldız, Editor, İlâhiyât Yayınları, Ankara, pp.189-208, 2023

2022

2022

Yunus Emre'de Tevhid Düşüncesi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Yunus Emre Kitabı, Mehmet Akkuş, Vahit Göktaş, Editor, İlâhiyât, Ankara, pp.99-114, 2022

2022

2022

Tasavvufla İlgili Tebliğlerin Müzakere Metni

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Endülüs İlim Havzasında İslam Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri, , Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.418-428, 2022

2022

2022

Asli Vatanda Ezeli Ben Olmak: Yunus Emre'nin Benlik Tasavvuru Üzerine Bir Tahlil

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Yunus Emre Sempozyumu, Hakan Yekbaş, Mustafa Sefa Çakır, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.157-185, 2022

2022

2022

Tasavvufla İlgili Maddeler

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Dînî Terimler Sözlüğü, Диний терминдердин сөздүгү, Mustafa Köylü, Bekir Tatlı, Recai Doğan, Bakıt Murzaraimov, Editor, KTMÜ Yayınları, Bishkek, pp.7-10, 2022

2022

2022

Mehmed Zahid Kotku'ya Göre Güzel Ahlakın Temeli Olarak Nefs Terbiyesi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Mehmed Zahid Kotku Kitabı, Necdet Yılmaz, Editor, Server Yayınları, İstanbul, pp.161-168, 2022

2021

2021

İbnü'l-Arabî'nin Hayal Teorisi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: İslam Düşüncesinde Teoriler I, Metafizik 2. Cilt, Ömer Türker, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.824-844, 2021

2021

2021

Tasavvufta Nübüvvet Teorisi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: İslam Düşüncesinde Teoriler I Metafizik 3. cilt, Ömer Türker, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.1428-1453, 2021

2021

2021

İbn Arabî'nin Epistemolojisinde Fetih Kavramı

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Hz. Peygamber ve Fetih, , Editor, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, Ankara, pp.113-131, 2021

2021

2021

Türkiye’nin İlahiyat Fakülteleri Yoluyla Kırgızistan Din Eğitimine Katkıları: (Oş, Araşan ve Manas İlahiyat Fakülteleri)

ÇAKMAKLIOĞLU M. M., MURZARAİMOV B.

in: Kırgızistan Araştırmaları 2020, Cengiz Buyar, Editor, BYR Publishing Hause, Bishkek, pp.175-210, 2021

2020

2020

Tasavvuf

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Bilay Yayınları, Ankara, 2020

2019

2019

Tasavvufa Giriş

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2019

2019

2019

SÛFÎ YA DA “FAKİR”: AŞIRI DÜNYEVÎLEŞME SORUNUNA KARŞITASAVVUFÎ BAKIŞ AÇISIYLA “FAKİRLİK”

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: İnsan ve Medeniyet Araştırmaları 2019, Mustafa Uslu, Sabahattin Çiftçi, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.609-618, 2019

2018

2018

Тасаввуф илимине киришүү. (Tasavvufa Giriş)

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2018

2012

2012

Tasavvufun Sembolik Dile Sahip Olması, ss. 42-48; Rasyonel Bilgi İle İlhami/Ledünni Bilginin Özelliği, ss.59-63; Sufilerin Vahiy ve Kur’an Telakkisi, ss. 63-81.

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

in: Tasavvuf ed Kadir Özköse Grafiker Yay Ankara 2012, KADİR ÖZKÖSE, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.63-81, 2012

2007

2007

İbn Arabi de Marifetin İfadesi

ÇAKMAKLIOĞLU M. M.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2007


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1